קואליציית ממשלת אחשורוש • יהודה משי זהב בטור סאטירי מיוחד לימי הפורים • כל קשר לימים אלו על דעת הקורא בלבד

גם אחרי מערכת הבחירות הסוערת והטעונה במדינת פרס ומדי, המערכה לא הוכרעה. ראש הממשלה אחשורוש התלבט איזו קואליציה להקים, לחצים כבדים הופעלו עליו מצד התקשורת הכללית לקבל את התנאים של המפלגות האנטי דתיות ובראשם 'מפלגת המן הרשע' להקים קואליציה ללא המפלגות החרדיות.
טענותיהם העיקריות היו: 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם'.
אומרים חז"ל:
מפורד – שמא תאמר יש הנאה מהם? מפורדים הם כפרידה זו שאינה עושה פירות, אינם משולבים בשוק העבודה ואינם תורמים כלל למשק.
בכל מדינות מלכותך – שמא תאמר עיר קטנה יש להם לבדם ואתה חס עליה לאבדה? 'בכל מדינות מלכותך', הם כבר מתפזרים בכל רחבי המדינה, ביתר, מודיעין עילית, אלעד, בית שמש, ועכשיו הם פוזלים לכיוון חריש והר יונה.
ודתיהם שונות מכל עם – מתלבשים בצורה משונה, אינם אוכלים משלנו, מדירים את הנשים מכל אירוע.
ואת דתי המלך אינם עושים – אינם נושאים בנטל השוויון, אינם מתגייסים לצבא, משתמטים הם כל השנה מעבודת המלך: 'שבת היום', 'פסח היום' 'צניעות' 'כשרות' וכו'.
ולמלך אין שווה להניחם – הם רק סוחטים את המדינה באין ספור של תקציבים שונים ומשונים.
ראש הממשלה אחשורוש הטיפש נכנע ללחצים והקים ממשלה אנטי חרדית.
'מפלגת המן הרשע' השותפה הבכירה בקואליציה, החלו שריה בהתלהבות ליישם את מדיניותם.
ידעו הם את הכלל ש'אם אין גדיים – אין תיישים: אם חס וחלילה אין "תינוקות של בית רבן" שלומדים תורה שהם ה"גדיים" הרכים, אז אחר כך גם לא יהיו לומדי תורה מבוגרים. ואין העולם מתקיים, אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן.
ברוב מוחלט התקבל החוק להטיל סנקציות על מוסדות התורה, ויכתב בחוק ככל אשר צווה ראש 'מפלגת המן הרשע' אל אחשדרפני המלך, נכתב ונחתם בטבעת אחשורוש ראש הממשלה. הדת נתנה בשושן הבירה, והגזירות הקשות החלו לרדת אחד אחר השני ועולם התורה נבוך. בכל ישיבה ות"ת מקום אשר גזירות הממשלה מגיע, אבל גדול לחרדים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים.
אבל 'ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה'!!!
'לך כנוס את כל היהודים, צומו ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים', קראו המודעות ברחוב, מאות אלפים התכנסו לעצרות תפלה ותחנונים לביטול הגזרות הקשות.
'בלילה ההוא נדדה שנת המלך' – אמר ר' תנחום: נדדה שנת מלכו של עולם, וכי יש שינה לפני המקום, אלא 'הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל'.
באותה שעה אמר הקב"ה למלאך הממונה על השינה: בניי בצרה, והרשע הזה ישן על מטתו! לך ונדד את שנתו. מיד ירד המלאך, עמד על גבי אחשורוש והיה מטרף לבו, אמר: כפוי טובה, לך ושלם טובה לבעליה!
או אז הבין ראש הממשלה ש'הגם לכבוש את המלכה עמי בבית', שכל מטרתם של ידידיו החדשים כביכול, הוא בסופו של דבר להשתלט גם על כסא מלכותו, שלא טובת העם לנגד עיניהם, אלא לרשת את כסאו.
מיד ביום ההוא נתן ראש הממשלה לאסתר המלכה, את בית המן צורר היהודים. הקים קואליציה חדשה עם שותפיו הטבעיים. ומרדכי בא לפני המלך, ויסר המלך את טבעתו, אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי…
כל כוחו של עמלק הוא רק בנחשלים שבעם ובמרפים עצמם מן התורה והמצוות. המן שהיה צאצא של עמלק חשב על ישראל לאבדם בכך שיפריד בין הנחשלים, ה'בחורים החלשים', לבין הבחורים הטובים העילויים והמתמידים. בשלב הראשון הוא ביקש לגייס רק אותם.
מה עשתה אסתר? אמרה למרדכי: לך כנוס את כל היהודים, שאם תשוב האחדות לישראל ויהיו כלל אחד, לא יוכל לשלוט אפילו בנחשלים, שאם באת לנגוע בצפורנו של אחד מהם – כל ישראל מרגישים.
וכשם שנקהלו היהודים ועמדו על נפשם בימי המן ועל ידי כך ניצולו מן הפורענות, כך נצטווינו בכל דור ודור לחזק בינינו את האחדות כדי שלא ישלטו בנו שונאינו.
על כן הוסיפו לנו בימים אלה מצוות של משלוח מנות ומתנות לאביונים, כדי להרבות אהבה בישראל שתהא שמורה אתנו כל השנה, תמיד, ועל ידי זה לא יהיה לעמלק כוח לשלוט בישראל.
נ.ב.
כל זיקה בין הכתוב לנעשה במלאכת מרכבת קואליציית נתניהו, הוא על דעת הקורא בלבד !

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. ליהודים היתה אורה ושמחה.
    "כן תיהיה לנו"
    השאלה את מי יתלו בסוף על העץ שהם בנו?

    יהודה |
    הגב