קוים לדמותה: בת הרה"ק רבי נחמן מברסלב שקברה חולל

ראינו לנכון להביא מעט מגודל מעלתה וייסוריה של מרת שרה בת רבינו זי"ע. בכתבה בהרחבה

קברה של מרת שרה בת רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א, השוכן בעיר קרימנצ'וג שבאוקראינה, חולל על ידי פורעים אנטישמים אוקראינים זו הפעם השלישית בתקופה האחרונה. ההשחתה נעשתה בעיצומו של יום פורים דפרזים, הדלת נעקרה ממקומה והקיר נהרס.

רק לפני כחודש ימים נזדעזעו חסידי ברסלב מהבשורה המרה על חילול הקבר של מרת שרה ע"ה בת רבינו הקדוש, כאשר צלבי קרס רוססו על קירות האוהל ונסיונם של שונאי ישראל אלו לשרוף את האוהל מעל קברה, וזאת לאחר ההרס שנזרע במקום זמן לא רב לפני כן. מאז שוקם שוב מבנה הקבר על ידי הר"ר ישראל מאיר גבאי שליט"א. אך ביום הפורים האחרון, כאמור, נעשה שוב המעשה הנתעב בפעם השלישית, השם ישמור ויציל.
***
ראינו לנכון להביא מעט מגודל מעלתה וייסוריה של מרת שרה בת רבינו זי"ע:
פעם כשדיבר רבינו הקדוש עם בתו שרה מגודל מעלת הכנסת אורחים, שאלה אותו בתו בדאגה: "וכי מה אפשר לעשות כדי לצאת ידי חובת מצוות הכנסת אורחים?!". ענה לה רבינו: "מה את חושבת? יש אורח?! עוד חתיכת מפה על השלחן ועוד חתיכת חלה!…"

פעם כששהה בביתה, נכנסה אליו בתו שרה בהתמרמרות ובלב נשבר, וסיפרה לו שהתווכחה עם המשרתת שלה עד שנעשה ריב וקטטה ביניהם. נענה לה רבנו הקדוש ואמר לה: "וכי מדוע לא התפללת וביקשת מהשם יתברך ביום חופתך, שכשהשם יעזרך ויהיה לך משרתת, שלא תצטרכי חלילה להתקוטט עמה?!"…
***
הרבה צער וייסורים סבלה מרת שרה ע"ה בחייה. עקב תחלואיה הצטער אביה הקדוש צער רב, ולעיתים קרובות היה סח לתלמידיו בצער על ייסורי בתו. בכל אופן היה מעודד אותה מאוד תמיד, והיה מפיח בה כוחות נפש גדולים כדי שתוכל לסבול את ייסוריה.

ביום מן הימים תקפו את מרת שרה כאבי שיניים איומים. הצדקנית התפתלה מרוב ייסורים, אך לא מצאה מזור. כיון שלא יכלה לסבול יותר, נכנסה לאביה וביקשה את עצתו.

רבינו הקדוש יעץ לה להיות בשמחה – "על ידי שמחה", אמר לה "יסורו כאבייך ויתרפאו שינייך!".
"כיצד, אבא, אוכל לשמוח בזמן כזה?", שאלה מרת שרה.

"גם אם קשה לך להיות בשמחה", השיב רבינו "משכי עליך את השמחה בכח", והוסיף ואמר כי על ידי השמחה המדומה שתמשוך על עצמה גם בהיותה כואבת, תגיע לידי שמחה אמיתית, עד שרגליה תינשאנה מרוב שמחה, ועל ידי זה תתרפא.

מרת שרה קיבלה את עצת אביה, ואכן השפיעו דבריו הקדושים עד כדי כך שנאלצה בעוד יום לסגור את תריסי ביתה והחלה לרקד מרוב שמחה, ותיכף פסקו ייסוריה והתרפאו שיניה.
עוד העיד עליה רבינו ז"ל שהיתה בעלת רוח הקודש, ואמר בזו הלשון: "פון שרק'ה שמועס איך נישט" ("משרה איני מדבר בכלל") מגודל מעלתה… זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
***
כאמור, בימים אלו שוב זקוק האוהל לשיקום מחדש, וזאת בעלות של אלפי דולרים. ישנו פתרון נוסף עליו חשבו הרב גבאי ופעילים יהודים נוספים באיזור, על מנת שלא יחזור החילול הנורא, והוא להפעיל שמירה הדוקה במקום, כמו שכבר קיים בכמה קברי צדיקים באוקריינא, בהם קיימת עמדת שמירה עם שומר פעיל במשך כל שעות היום והלילה.

מיותר לציין כי עלויות שיפוץ ותיקון הנזק שנעשה גבוהות וההוצאות רבות, אך כבר הקדים רבינו הקדוש ואמר: "אצלי עוד אף אחד לא הפסיד", "במקום שאני לוקח שם אני נותן", ובפרט "כל מי שיעזור לאנשיי, אני יעשה אותו איש כשר", כל שכן לבנותיו ולקרובי משפחתו, וקל וחומר במקום מנוחתם, והזדמנות היא בשבילנו להחזיר לרבינו אך מעט מכל מה שפועל בעבור תיקון נפשנו, ובזכות שימור קברה של בת רבינו הקדוש, שאמר שהמשיח יהיה מיוצאי חלציו, נזכה לביאת משיח צדקנו, ולהתגלות רבינו הקדוש במהרה בימינו, אמן.

גל' נחלי נצח

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.