קוריאה הצפונית מאיימת: נשגר טילים גרעיניים אל הבית הלבן

בשעה שישראל נמצאת בעימות דיפלומטי עם ארצות הברית, קוריאה הצפונית מאיימת לשגר טילים גרעיניים אל הבית הלבן ואל משרד ההגנה בוושינגטון.

 

קצין בכיר בצבא קוריאה הצפונית אמר במצעד צבאי בפיונגיאנג כי "ארצות הברית מחרחרת מלחמה ומאיימת על שלום האיזור בקיימה תרגילים צבאיים משותפים עם קוריאה הדרומית".

לדברי הקצין, וואנג פיונגסו, "הטילים ארוכי הטווח החמושים בראשי החץ הגרעיניים, מכווונים אל וושינגטון שהיא לדבריו מקור כל הרשע בעולם".

יש לציין כי זו לא פעם ראשונה שקוריאה הצפונית מאיימת על ארצות הברית, האיומים מסתבר לא עושים רושם על הממשל האמריקני.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הבא נתחזק כולנו ביחד, לזכות גדול לכל עם ישראל, לקבל על עצמינו לא לדבר שום דברים בטלים/פרטים בבהכ"נ, כדי לזכות להנצל מהמצב הקשה השורר עתה בארצנו הק', אשר אויבינו הגבירו ידם וכוחם בעוה"ר, ומשנאי ד' נשאו ראש, לזרוע מצוקה וסכנה ופחד ומורא, ד' ישמרנו ויצילנו, וליעקב היא עת צרה גדולה, ומובא בספרים קדושים, שבימים אלו הפורעניות קלה יותר לבוא ולהגיע, וצריך לדעת כדת מה לעשות ע"מ להיטיב דרכנו" לזכות להנצל מכל פגע רע ח"ו.

  ראשית: כולנו חייבים להתחזק בצניעות.
  אח"כ גם להתחזק באמונה, ובהשגחה פרטית על כל צעד ושעל: "ומוטל עלינו להתחזק ביותר באמונת השי"ת ובהשגחתו הפרטית על כ"א, ולהכניס ולהשריש בלבנו, לקבוע בלבנו כיתד שלא תמוט, שכל מה שעובר עלינו תמיד, בין ליחיד ובין לרבים, הכל ע"פ ד' ית' וע"פ חשבון מדוקדק כחוט השערה, וכדברי המהר"ל כשם שיש סדר לגליות כן יש ג"כ סדר לנסים".

  "וצריך לישב ולהתבונן במקצת השכל והתבונה שבראשנו, להתעורר ולהתחזק בלימוד התורה ובקייום תרי"ג מצוות, ולפשט עקמומיות שבלבנו, ואז נוכל בס"ד ליפטר מיד ולאלתר בפחד ובקולות שכבר השמיענו, ואז לא ישמע עוד שוד ושבר וגו' ואין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, בפרט בארץ ישראל שהיא מקור האמונה והניסים, ועיני ד' אלוקיך בה וגו', ועל זה אמר דהמע"ה הנה לא ינום ולא ישן וגו', כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב. הכל נסיונות והסתרת פנים, כאשר עינינו תחזינה את מעשה ד' והניסים כי נורא הוא". אנחנו זוכים לראות כל יום כ"כ הרבה ניסים גלוים בארץ ישראל!

  ע"כ ע"פ דעת תורתינו הקדושה אנחנו חייבים לתחזק גם בקדושת בית הכנסת, כסגולה כדי להניצל מכל צער וצוקה: להזהר 100% שכלל לא לדבר דברים בטלים בבהכ"נ , ומי יודע אם אין בכך סימן ואות שעלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, כאשר אנו יושבים בכבוד ובמנוחה בביתו, ואילו בית ד' מקום משכן כבודו בית תורה ותפלה, בית מקדש מעט, לצערינו הרב אינו נשמר כראוי.

  כשמדברים דברים בטלים בית הכנסת, כבוד השכינה זועקת: אי'ה כבודי, ובוודאי כשממשיכים ח"ו לדבר שם דברים בטלים אפי' שלא בזמן התפילה זה גם לא טוב לנו, משום שמזה במגיע לנו כל הצרות, כי בזמן התפילה וקריה"ת מאן דכר שמי'ה ויודעים שאסור בתכלית האיסור מדינא דשו"ע לדבר שם, כידוע לכל מדורי דורות, הנזקים שיצא לנו מזה שמדברים בבהכ"נ, ואפ' לא בשעת התפלה גם אסור גמור לדבר שם סתם דברים, חוץ דברי תפלה ודברי תורה.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב