קריטריונים אחידים בנושאי הגיורים באירופה

הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' המתכנסים במונקו אימצה את ההחלטה לפיה לא יאושרו גיורים שיבוצעו ע"י 'רבנים' ה'מיובאים' למבצעי גיור וכדומה ולא יבוצע גיור במקומות בהם אין תשתית לחיים קהילתיים יהודיים'

לראשונה בעולם הרבנות והדיינות; אושרו קריטריונים אחידים של גיורים בבתי הדין באירופה ונכונות לשת"פ בין ביה"ד בעולם היהודי כולו. 

הקריטריונים עליהם הוחלט בכינוס ההיסטורי של העוסקים במלאכת הקודש של מעשי בית דין וגיורים באירופה שהתקיים בירושלים אושררו היום (רביעי) ע"י הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' במושב מיוחד שיוחד לנושא במסגרת הכינוס המתקיים במונקו.

הקריטריונים זכו לברכתם ולעידודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א. לפני תחילת הדיונים התכנסו כל הרבנים לתפילה לרפואתו השלמה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א.

על פי ההחלטה "אך ורק בתי הדין הקבועים והחשובים באירופה שעוסקים בכל מעשי בית דין הן המוסמכים לערוך גיורים. קהילות שבהם אין בית דין קבוע, בית הדין דאירופה בנשיאות דיין ארנטרוי, יתן בע"ה מענה הולם לצרכי קהילות אלו, ובע"ה ירחיב את שעריו כאשר יוכנסו לשורותיו דיינים חדשים. 'ועידת רבני אירופה' תזמין את הקהילות שיש להם צורך בשיתוף בית הדין דאירופה לפנות אליהם ולהציג את צרכי קהילתם".

עוד החליטו הרבנים כי "לא יערכו גיורים למועמדים לגיור שיגיעו ממקומות אין בהם תשתית קהילתית דתית מספיקה לקיום חיים יהודים, ומועמדים אלו יתקבלו רק לאחר שיעברו לגור ויקלטו בקהילות במקומות בהם יש ישוב יהודי שומרי תורה ומצוות".

בנוסף נקבע כי "בתי הדין הקבועים באירופה דבכל אתר ואתר מקבלים על עצמם מעתה ואילך כי לא יגיירו ולא יכירו בגיורים ובמעשי בית דין אלא כפי האמור לעיל".

נשיא הועידה רב ואב"ד מוסקבה הגר"פ גולדשמידט שליט"א אמר כי "הדיונים החשובים המתקיימים בנושא כדי להעמיק ולשדרג את שת"פ עם ביה"ד בעולם היהודי באווירה מיוחדת עניינית ומקצועית ביותר וכי ההחלטות שנתקבלו יביאו לתיקון בנושאים הנוגעים לציפור נפשם של הקהילות באירופה".

יו"ר הועדה המתמדת וראב"ד לונדון הגר"מ געללי שליט"א אמר כי הצלחת המהלך תלוי מאוד בהמשך שיתוף הפעולה: "סנכרון מאגרי המידע שיהיו נגישים וביה"ד יחליפו מידע ייעל מאוד את עבודתם וימנע מקרים של הונאת בתי דין ע"י אינשי דלא מעלי המנצלים את המרחק הפיזי בין בתי הדין ומנסים להערים על בתי הדין, דיינים ורבנים".

כזכור לפני שנה קיימה 'ועידת רבני אירופה' כינוס היסטורי של העוסקים במלאכת הקודש של מעשי בית דין וגיורים באירופה בירושלים כדי לגבש קריטריונים אחידים ולהניח את התשתית לשת"פ עם הרה"ר לישראל ובתי הדין הרבניים.

בכינוס שהתקיים בראשות גאב"ד אירופה הגר"ח ארנטרוי שליט"א, נשיא ביה"ד הגדול הרה"ר לישראל הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, הגר"פ גולדשמידט שליט"א ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרה"ר לישראל הגר"ד לאו שליט"א התקבלו שורה של החלטות חשובות בהמשך להחלטת הועדה המתמדת שהתכנסה כחודש לפני כן במינסק שבבלארוס.

ערב הכינוס שמעו המשתתפים שיעור מאלף בנושאי פסיקה קשים ומסובכים מפי הגר"י יוסף שליט"א שאמר בין השאר כי "אנו עוסקים בפסיקות ובעניינים הקשים ביותר וצריך סייעתא דשמיא מיוחדת כדי שחלילה לא תצא תקלה תחת ידינו. נעמיק את שיתוף הפעולה והמידע בין בתי הדין הרבניים בישראל לבתי הדין באירופה".

מושב מיוחד התקיים בהשתתפות הגר"ד לאו שליט"א, וכן עם אבות בתי דין ודיינים מישראל ובהם הגאון רבי אברהם שרמן, הגאון רבי יהודה סילמן – ביה"ד שבנשיאות הגר"נ קרליץ שליט"א, הגאון רבי שלמה שפירא, הגאון רבי אהרן כץ, הגאון רבי דוד מלכה, מנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי, רבי זאב ליטקה – ביה"ד 'דרכי תורה' שבנשיאות הגר"א וויס שליט"א והרב אשר ארנטרוי – הנהלת בתיה"ד. הגר"ד לאו אמר בדיון כי "שיתוף הפעולה בין בתי הדין הוא כורח וחייב שיהי' בנושאי: נישואין גירות ובכל מעשה בית דין כמו גם בענייני הסנקציות שאנו הקהילות יכולים להטיל על סרבני גיטין".

בשעות הבוקר קיימו הרבנים טקס אזכרה לקדושי השואה הי"ד במרומי הצוק שם שוכן ביה"ע היהודי. לפני כשנתיים הציב נסיך מונקו מצבה עליה חקוקים שמותיהם של 90 יהודים מרחבי אירופה שהסתתרו במונקו. נתפסו והובלו למחנות ההשמדה. הרבנים אמרו פרק תהילים והחזן המופלא ר' צבי הירש לידר אמר נרגשות את תפילת 'אל מלא רחמים' כשקולו השבור נישא במרומי ההר אל המפרץ.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.