קשוט עצמך תחילה: טורו השבועי של הרב יעקב גלויברמן

קשוט עצמך תחילה

פרשת השבוע פותחת במילים: "זאת תהיה תורת המצורע". מפרשה זו אנו למדים, שלא ידבר אדם בגנותו של חברו אפילו אם הם דבריו נכונים ומאומתים. על אחת עשרה עבירות, נגעים קשים באים על האדם: על עבודה זרה, חילול השם, גילוי עריות, גניבות, לשון הרע, המעיד עדות שקר, השופט שדן שלא כדין, הנשבע שבועת שווא, הנכנס בשטח שאינו שלו, החושב מחשבות של שקר, ועל ריב ומחלוקות בין אחים וחברים. מסופר על קהילת וילנא שפרצה בה פעם מגפה של חולירע והפילה קורבנות רבים. כנהוג, החלו אנשי המקום לפשפש במעשיהם, אולם במעשיהם של האחרים…

כך החלו ולחטט במעשי הזולת בכדי לחשוף עוונות וחטאים של הבריות שגרמו לכאורה למגיפה הקשה. לביתו של רבי ישראל מסלנט הגיע אחד שלחש על אוזניו של הצדיק, שבביתו של פלוני נעשים מעשים אשר לא ייעשו, ולכן ראוי להתערב ולמנוע את המעשים… ענה לו הצדיק: כידוע שמחלת הצרעת באה על האדם בעוון לשון-הרע. דע לך שהאיסור לדבר לשון הרע, אינו דווקא בהפצת שקר, אלא לא פחות בגלל שמחפשים חטאים אצל הזולת, גם אם הם נכונים ואמיתיים. לכן, גוזר אני עליך לצאת לגלות ולהתבודד עם עצמך ימים רבים, וכך תוכל לחשוף ולגולת חסרונות ועוונות שלך, שאינם מעטים…

חד וחלק

אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.