ראב"ד 'העדה' תוקף: "הצבא משלם הרבה כסף כדי להשיג בחורי ישיבות"

ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך יוצא למתקפה חריפה נגד הכוונה לטענתו, לגייס בחורי ישיבות בכפייה. במהלך ועד פנימי שמסר לאברכים השבוע אמר: רצון הצבא לכבוש כל אחד מהחרדים, והם משלמים ממון הרבה כדי להשיג חרדי ולהכניסו לצבא". על הפילוג הליטאי אמר: "בזמנינו שאנו נמצאים ממש בסוף הגלות, משיח צדקינו כבר עומד אחר כותלינו וממתין לבוא, אבל המחלוקות בישראל מעכבת את ביאתו"

ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך יוצא למתקפה חריפה נגד הכוונה לטענתו, לגייס בחורי ישיבות בכפייה. במהלך ועד פנימי שמסר לאברכים השבוע אמר: רצון הצבא לכבוש כל אחד מהחרדים, והם משלמים ממון הרבה כדי להשיג חרדי ולהכניסו לצבא".

את דבריו פתח: "בזמנינו שרצון הצבא לכבוש כל אחד מהחרדים, והם משלמים ממון הרבה כדי להשיג חרדי ולהכניסו לצבא, ואם ח"ו דבריהם נופלים על לב בחורים מצבא ה', הרי זה רח"ל תעודת עניות שאף שזכינו לתורה הקדושה עוזבים אותה והולכין למקום טומאה, ע"כ עיקר חובותינו גם לחזק את בני הישיבות לנוכח הפיתויים, ולקבוע שיחות להחדיר בליבם את גודל זכותם שזכו להיות בני תורה מצבא הקב"ה".

צילום: יונתן סינדל / פלאש 90
צילום: יונתן סינדל / פלאש 90

הראב"ד הוסיף: "כאשר נקיים את חובותינו לטהר את ליבות בני הישיבות – שלא יעלה על דעתם כלל ללכת לצבא, אז לא יהיה מקום לכל הפיתויים של הצבא, כי לא יוכלו להשפיע עליהם כלל, וגם נזכה אז לסייעתא דשמיא, אבל כשאנו מתרפין במלאכת הקודש לחנך התלמידים להחדיר זכות בערך התורה, לא זוכין לסייעתא דשמיא".

בדבריו העיר כי "חובת השעה לראשי ישיבה ומשגיחים בין אצל אשכנזים ובין אצל ספרדים לדרוש על זכות התורה, ולהשקיע כוחות בכל תלמיד כבנו יחידו ממש לראות שבוודאי לא יוכלו לדבר על ליבו ללכת לצבא, ולא לסמוך על כך שמסתמא כולם חזקים ולא ייפגעו, כי קל מאוד לאבד קדושה, וקשה מאוד להשיגו".

בתוך כך התבטא הרב שטרנבוך השבוע על הפילוג הליטאי: "ובזמנינו יש לעורר ביותר על האחדות והשלום בישראל, שבזמנינו שאנו נמצאים ממש בסוף הגלות, משיח צדקינו כבר עומד אחר כותלנו וממתין לבוא, אבל המחלוקות בישראל מעכבת את ביאתו, כמו שאמרו חז"ל שאין אליהו הנביא בא אלא לעשות שלום בעולם".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.