ראב"ד חיפה במכתב חריף ביותר כנגד ההיתר שניתן ע"י מחליפו בתפקיד

הפקעת קידושין בצורה כזו היא מקרה ראשון מסוגו למן היווסד בית הדין הרבני באהר"ק לפני כשבעים וחמש שנים – הממונים אינם בקיאים בטיב גיטין וקידושין – פרצו פירצה בקדושת ישראל רח"ל שמעולם לא נעשתה בבתי הדין באה"ק."

ראב"ד חיפה בדימוס, הגאון רבי גדליה אקסלרוד, במכתב חריף ביותר כנגד ההיתר שניתן ע"י מחליפו בתפקיד: "הפקעת קידושין בצורה כזו היא מקרה ראשון מסוגו למן היווסד בית הדין הרבני באהר"ק לפני כשבעים וחמש שנים – הממונים אינם בקיאים בטיב גיטין וקידושין – פרצו פירצה בקדושת ישראל רח"ל שמעולם לא נעשתה בבתי הדין באה"ק."
המכתב, המשתרע על פני שמונה עמודים, פותח כך: "עד כמה שזכור לי, הפקעת נישואין בצורה כזו היא מקרה ראשון מסוגו למן היווסד בית הדין הרבני בארה"ק לפני כשבעים וחמש שנים שלא רצו להתיר אשת איש על יסודות שאין להן בסיס."

ממשיך הראב"ד בדימוס וכותב, "ויש עוד הרבה טענות על התנהלות בתי הדין, שעורכים גיטין שעל פי הלכה הם גיטין שניתנו בכפיה שלא על פי ההלכה, וכבר נתפרסם ספר עם שמות של דיינים ותאריכים, שם מוחים גדולי הפוסקים על התנהלות הדיינים המוזכרים שם. ויש לעיין עיון גדול האם המצב הפרוע מאפשר בכלל לסדר קידושין כאשר הממונים אינם בקיאים בטיב גיטין וקידושין".
"הזעקה היא 'שומו שמיים', איך נפרצו פרצות כאלו, שלא שיערנו גם אנו, שבדורנו תתפרק האחיזה בהלכה המסורה במסגרת בית הדין הרבני, ואין פוצה פה ומצפצף מתוך ראשי ונשיאי מערכת בתי הדין והרבנות הראשית."

לאחר מכן עובר הראב"ד בדימוס למנות אחת לאחת את כל יסודות ה'היתר' עליהם נשען בית הדין הרבני בחיפה בפסק הדין "החסוי", ולאחר בירור הלכתי מקיף במקורות הגמרא והפוסקים בו מוכיח הראב"ד בדימוס כי ההיתר כולו הוא בגדר עורבא פרח, מסכם הראב"ד בדימוס כך:

"ביה"ד בחיפה פרצו פירצה בקדושת ישראל רח"ל שמעולם לא נעשתה בבתי הדין באה"ק, ומצוה גדולה למחות כנגדם… גדולי הדור צריכים לשקול האם היום שמסדרים גיטין שלא על פי הלכה, וכבר יצא ספר המתעד מקרים עם תאריכים ושמות של דיינים מכהנים, האם המצב אינו מחייב לבטל את חוק קידושין וגירושין, כי אם אין גירושין כשרים אסור לסדר קידושין".
ובשילהי דבריו מוחה הראב"ד על גורמים אינרסנטיים המנסים לחבל במחאת גדולי התורה וההלכה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. תל בזיון - הפקעת קדושין

  בושה שמערבבים מין באינו מינו.
  פסק הדין אינו דבר חדש למי שנמצא בבתי הדין ועובד כדין.
  אין ולא יכול להיות מחלוקת שכאשר העדים פסולים לא חלו הקדושין כמבואר בשולחן ערוך, ולא יעזרו כותרות מפוצצות נגד זה ככל שיהיו, שהם כותרות נגד השולחן ערוך.
  גם מרן הראש"ל הגר"ע יוסף עשה כן כמובא בספריו בכמה דוכתי ואף הצטרף לגדולי הדיינים שעשו כן בבית הדין. גם מרן הראשון לציון הסכים לזה במקרים דומים. גם מרן הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר והרב ציון בוארון הסכימו להתיר את האשה במקרה זה. שהרי כשאין עדי קדושין אין כלל קדושין.
  בנדון זה אין כאן כל הפקעת קדושין ולא ביטול קידושין. פשוט מאד הקידושין מעולם לא חלו.

  חיים |
  הגב