מוהרא"ש שיק: "כך סייע לי הגר"מ פינשטין להתקרב לברסלב"

מסמך מרתק ממוהרא"ש שיק זצ"ל: "כך התקרבתי לרבי נחמן מברסלב"

ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, ביום שישי י"ז בשבט ה'תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת יתרו, נלב"ע הצדיק הרה"ח רבי אליעזר שלמה שיק זצוקללה"ה.

לפניכם סיפור התקרבותו למוהר"ן מברסלב זיע"א כפי שסיפר למערכת 'ניצוצות' בחודש אב ה'תשע"א בביתו בבורו פארק:

"זכיתי ללמוד בישיבת 'תפארת ירושלים' בוויליאמסבורג, של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ומחמת שלא היתה שם פנימייה הייתי צריך לנסוע מידי יום נסיעה ארוכה מאוד, שעתיים הלוך ושעתיים חזור.

"והייתי נצרך ל'צידה לדרך' – איזה ספר קודש ללמוד בו בשעת הנסיעה. מידי יום לקחתי ספר מבית אבי לצורך הנסיעה. יום אחד נחשפתי לספר ששינה את כל חיי. היה זה ספר 'השתפכות הנפש'. את הספר הזה, קיבל אבי בירושלים, מיהודי גדול, הוא הכניס אותו לארון בלי לדעת מה הוא טומן. כנראה שהגיעה שעתו של הספר – כי אני בלעתי בשקיקה עצומה את כל המילים שנכתבו בו.

"ובהיותי ילד אבא תמיד היה קונה לי סיפורי צדיקים על הבעש"ט ועל ר' אלימלך מליז'ענסק ועוד. אני הייתי אוהב לקרוא. הייתי בן שמונה, תשע, והיו לי שתי קושיות: למה הקב"ה בחר דווקא את אלו הצדיקים? בהשגה של ילד לא היה לי תירוץ על זה.

"הקושיא השנייה מה זה שהצדיקים היו בשמים, פעלו בשמים וירדו מהשמים? איך זה יכול להיות? וכל הזמן זה הפריע לי, שתי הקושיות האלה. הייתי עדיין ילד, וכשהייתי הולך ללוויות הייתי רואה שכל החיים מה הם. אדם נולד ונפטר. וכאשר קראתי סיפורי צדיקים הפריעו לי שתי הקושיות האלה ולא הבנתי…

"עד שהגעתי בגיל חמש עשרה וחצי בחודש חשוון, וראיתי את הספר 'משיבת נפש'. הרגשתי שהמחבר הזה מדבר עלי! קראתי דף אחר דף, והספר סוחב אותי לעוד דף ועוד דף, אני הייתי עקשן לגמור את הספר, מייד כשסיימתי את הספר, התחלתי עוד פעם מתחילה כל היום. ובלילה אני חוזר, וכאשר הלכתי לישון גמרתי את הספר שלוש פעמים. ואז הבנתי את הקושיות שלי.

"קושיא ראשונה – למה הקב"ה בחר רק אותם, כי הקב"ה בוחר את כל עם ישראל, "אתה בחרתנו מכל העמים", רק אלו שבחרו בהקב"ה עברו עליהם ניסיונות קשים, והם התחזקו ונעשו גדולים, הבעש"ט והמגיד וכו' – כל יהודי יכול להיות.

"והדבר השני, איך הם עלו לשמים? בהתבודדות מדברים עם הקב"ה, ומורידים את השמים לפה…

"מאותו רגע פסקתי להיות 'ילד'… התחלתי להגות ברצף בספרי ברסלב, חשתי שאישיותי משתנה לגמרי. התורה של הרבי העניקה לי חיות והתחזקות בל־יתוארו.

"כאמור למדתי בישיבתו של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, הוא ראה אותי יושב על התורה והעבודה, במסגרת הישיבה, והתייחס בסלחנות לעובדת היותי 'שקוע' בספרי ברסלב. מידי פעם היה ניגש אליי, מלטף את גבי בחיבה, לראות באיזה דף אני אוחז בגמרא.

וכך הלכתי ולמדתי עוד ועוד ספרי ברסלב, עד שידעתי אותם – על הלשון.

"סיימתי אינספור פעמים את כל 'ליקוטי מוהר"ן', הייתי עקשן כל כך גדול… ולאט לאט התחלתי להשיג את כרכי 'ליקוטי הלכות', שלא היה קל להשיגם אז, ובמשך תקופה של שנה וחצי, סיימתי בכל חודש את כל ה'ליקוטי הלכות'.

"לא זזתי ממקומי, כל החודש למדתי ליקוטי הלכות – בלי להפסיק. למדתי מהבוקר עד מאוחר בלילה. זה כל ההתקרבות שלי. ולא ידעתי, לא הכרתי את אף אחד. זו היתה ההצלחה שלי. למדתי שיחות הר"ן והרגשתי, שאת כל שיחה אני מוכרח לקיים".

יהי רצון שהדברים יהיו לו לנחת, ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

יפורסם השבת בגליון "נחלי נצח"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.