הראב"ד במכתב חסר פשרות נגד הגיוס והגזירות נגד עולם התורה

ראב"ד העדה החרדית יוצא היום (שלישי) במכתב מיוחד אודות הגזירה הנוראה, וכותב כי ברור שמטרתם הוא רק למעט לומדי התורה ח"ו, וכל רצונם הוא להתערב לנו בחיי התורה ומצוות ובחינוך בנינו ובנותינו, ולגרום להתבוללות נוראה אשר תוצאותיה מי ישער.

הראב"ד פוסק כי אסור לגייס את בני התורה צבא ה', כי בצבא שלהם מטמאין בתערובת ובתועבות, ופיהם מלא כפירה ונאצה כלפי שמיא, וכי זהו ההיפך משמירה על עם ישראל וישוב ארה"ק.

עוד כותב הראב"ד: כי דווקא כאן בארה"ק שבאנו במיוחד כדי לשמור על החינוך הטהור תערובות וחוקי הגויים שבנכר, רוצים השלטונות לפגוע בנו, וכי ראוי לפרסם כי הם  אשר מתגאים כי הם מדינה דמוקרטית, כופים עלינו להעבירנו חלילה מהדת.

לעולם השלטון לא יוכל לכוף עלינו להתגייס לצבא טמא כזה, אף לא בעונשים וריבוי קנסות, ולא יצליחו לפגוע בנו ובילדינו

בסיום מכתבו מתפלל הראב"ד כי נתחזק לאבינו שבשמים, אשר יראה את מחאתינו יחיש גאולתינו ונקבל בקרוב פני משיח צדקנו.

 

 

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.