ראשי הישיבות הספרדים יתכנסו נגד הגיוס בכיכר מרן

גדולי הרבנים וראשי הישיבות הספרדים בירושלים, יצאו בקריאה להתכנס היום (שני), ער"ח ניסן, לעצרת הסברה וזעקה כנגד גזירת הגיוס, ב'צומת מרן', צומת הרחובות שמואל הנביא בר אילן, בסמוך לציונו של מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זיע"א.

הרבנים כתבו במכתבם "אנו קוראים לכלל אחינו לבוא לקחת חלק בעצרת רבתי אשר יתקיים ביום שני ער"ח ניסן ברחוב יחזקאל פינת שמואל הנביא, לזעוק ולהירע ולהרעיש שמים וארץ וישמע דברינו שאנו לא נשקוט ולא ננוח עד אשר תבוטל גזירה נוראה זו."

הרבנים הוסיפו בהמשך מכתבם "וחובה גדולה מוטל על כל אחד לעשות הכל עד אשר יבוטל גזירת הגיוס הנוראה שגובל לשמד רוחני, והמחטיאו קשה מההורגו".

על המכתב כתבו גדולי הרבנים וראשי הישיבות, ובתוכם מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי יהודא כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, הגאון רבי יעקב חיים סופר ראש ישיבת כף החיים, הגאון רבי בן ציון מוצפי ראש ישיבת 'בני ציון', הגאון המקובל רבי דוד בצרי ראש ישיבת השלום, הגאון רבי יצחק כהן רב שכונת שמואל הנביא, הגאון רבי אהרן ירחי, הגאון רבי ציון כהן, והגאון רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת נהר שלום. רבנים נוספים שלא הספיקו לחתום על הקול קורא אישרו את השתתפותם, כמו הגאון רבי אליהו תופיק ראש ישיבת באר יהודה ועוד.

נודע גם כי בישיבות ספרדיות רבות הודיעו לתלמידיהם המסיימים היום את 'זמן חורף' להשתתף בעצרת. כמו כן ישיבות בירושלים שטרם סיימו את ה'זמן' ישלחו את תלמידיהם להשתתף היום בעצרת.

בתקופה האחרונה, מביעים רבני היהדות הספרדית את חששם מכך שגורמי הצבא והשלטון מבקשים למלא את 'יעדי' ו'מכסות' הגיוס מקרב בציבור הספרדי, שאינו מודע דיו לסכנת גזירת הגיוס הגיוס ולסכנה הרוחנית בצבא. הרבנים אמרו כי לכינסו ישנה מטרה כפולה: גם לעורר את ציבור בני עדות המזרח על סכנת הגיוס, וכן לתת הוראות מעשיות להורים ולבחורים, וגם להראות לגורמי הצבא השונים, כי הנסיון לגייס את בני עדות המזרח ייתקל בחומת התנגדות קשה, וכי הציבור הספרדי אינו 'טרף קל' ח"ו.

בעצרת שתתקיים היום, יום שני ער"ח ניסן, בשעה 8:30 בערב, ינאמו הגאונים הגדולים: רבי משה צדקה, רבי בן ציון מוצפי, רבי יהודה כהן, רבי בניהו שמואלי, רבי אהרן ירחי, ורבי דוד בצרי.

לאחר מכן יאמרו קבלת עול מלכות שמים, ולאחר מכן יאמר הקהל את תפילת המקובל האלוקי רבי סלמן מוצפי זיע"א לביטול גזירת הגיוס, ובתוכה הטלת קללה חמורה על כל מי שינסה לגייס ח"ו את בחורי ישראל לצבא. (מצורפים המודעות והרמקול כעת בירושלים לקראת העצרת)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.