ראשי מסילה התברכו במעונו של הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה

הנהלת מסילה הציגה בפני ראש הישיבה את פעילות הארגון לשיפור מצבם הכלכלי של האברכים וזכו לברכתו הנלהבת * ראשי מסילה גילו את אוזנו של ראש הישיבה אודות מקרים בהם ניצלו אברכים בזכות התנהלות כלכלית נבונה הודות להדרכת מסילה

ביקור רב רושם ערכה הנהלת מסילה וצוות העובדים אצל ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי במעונו שבירושלים. ראש הישיבה קיבל בחמימות רבה את נציגי מסילה אשר הציגו בפניו את הפעילות הרבה בקרב אברכים בני תורה למען יוכלו להמשיך ללמוד על מי מנוחות מתוך שלוות הנפש.
ראשון הדוברים היה ר' שמואל מרגליות יו"ר מסילה. בפתח הדברים הועלתה ההיכרות של ראש הישיבה עם אביו של ר' שמואל מרגליות, ר' אפרים זלמן ז"ל. במהלך השיחה הציג ר' שמואל מרגליות את הפעילות של מסילה ועל הסייעתא דשמיא המלווה את מסילה. "לפעמים בהשקעה פשוטה אפשר לחולל פלאות אצל אברכים בני תורה, אנחנו נותנים הרבה כוחות שזה יהיה גישמעק לאברכים ומסבירים להם בהרבה צורות בדרכי נועם איך אברך בן תורה צריך להסתכל ולחיות ממה שיש, קיבלנו בעניינים האלו הדרכה מאד חזקה מהגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל". סיפר.
בהמשך הביקור פרסו בפני ראשי הישיבה, ראשי מסילה את התוכנית של מסילה לאברכי כולל – תוכנית שזכתה להסכמתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן וגדולי ראשי הישיבות ואדמו"רים. חוברת התוכנית המוענקת לאברכים עברה את עינו הבוחנת של הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל שעבר והגיה אות באות.
ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי התבטא בהתפעלות עצומה "יש כאן העמקה וחשיבה מיוחדת איך לעזור לבני תורה".
בביקור הזכירו נציגי מסילה את המעשים שהם נתקלים בהם בכל יום, בהם נופלים בני תורה לחובות עצומים וללא לימוד הכללים של התנהלות כלכלית נבונה, הרי שאין אפשרות להמשיך להיות בן תורה בלא טרדה.
הנהלת מסילה ציינה בפני ראש הישיבה את ההרצאה שהתקיימה לאחרונה בישיבת מיר אשר בסיומה התקבל משוב חיובי רב מאברכים. אחד מהאברכים ציין כי "בזכותכם יש לי שלום בית ומנוחת הנפש". אברך נוסף פירט ואמר "אני חי כבר 6 שנים. וזוג' אחראית על ההוצאות ואני על ההכנסות ותמיד יש מתח מאז שהתחלתי ללמוד לדעת מה יש לנו ושמנו הכל על השולחן, המצב השתנה, ואני זוקף זאת לזכותכם".
במהלך השיחה עם ראש הישיבה הוזכרו דברי ר' יעקב עמדין שכתב בסידור היעב"ץ שסדר ההוצאה הוא חצי פרנסה.
ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שהתפעל עד מאד מן הפעילות האציל מברכתו ואמר "יש לכם סייעתא דשמיא בלי גבול, כאשר אתם עוסקים במחשבה עמוקה על הזולת". ראש הישיבה הוסיף ובירך "הקב"ה יעזור שתצליחו וישא פירות וימעיט את הדוחק של בני תורה וככל שתמעיטו את הדוחק תבוא להם ברכה ותבוא עליכם הברכה. וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ותצליחו בכל אשר תפנו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.