ראש הישיבה בארה"ב: "הרדיפות בציבור הליטאי כמו בסדום ועמורה"

פרסום ראשון – ראש הישיבה בארה"ב: הרדיפות בציבור הליטאי זה נורא ואיום, בלי מצפון, כמו בסדום ועמורה


דברים קשים שהשמיע אחד מגדולי ישראל הנודעים בארצות הברית, בעקבות מה שהגדיר כ"רדיפות אכזריות" שנעשות כלפי ההולכים בדרכו של הגר"ש אויערבך זצ"ל, הוצגו בימים אלה בפני רבנים בציבור הליטאי.

הדברים נאמרו ע"י הגאון רבי אלי' בר וכטפוגל שליט"א, ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג שבארה"ב, שנחשב מגדולי ישראל ומנהיגי הציבור הליטאי בארה"ב, שהגראי"ל שטינמן זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל פנו אליו לפני שנים רבות כדי שיעמוד בראשות מועצת גדולי התורה בארה"ב.

לדבריו של הגרא"ב וכטפוגל יש השפעה רבה על עולם התורה הליטאי בארה"ב ועל ציבור האברכים האמריקניים בישראל, וניתן להניח כי הדברים הקשים שהשמיע יחוללו גלי הדף רבים בתוככי הציבור הליטאי השסוע בשנים האחרונות.

מדובר בתיעוד מביקורו של ראש עיריית בני ברק היוצא הרב חנוך זייברט בארה"ב, במהלך הקדנציה האחרונה. הרב זייברט ביקר במעונם של כל האדמו"רים באמריקה כאשר לביקוריו אצל גדולי התורה הליטאים הגיע עם ראש רשימת 'בני תורה'-'עץ' הרב חיים רוחמקין.

הגרא"ב וכטפוגל מיקד את כל דבריו בעת קבלת הפנים לרה"ע, במיתקפה עזה על מה שהגדיר כ"רדיפות אכזריות" שנעשות בארץ ישראל.

למרות שהדברים נוגעים למאבקים פנימיים בציבור הליטאי, אמר הגרא"ב וכטפוגל לאורחו שהינו חסיד גור, כי דווקא כנציג ציבור שלא משתייך לעולם הליטאי, הוא מצפה ממנו להפעיל השפעתו כדי לשים קץ למצב שהוא "נורא ואיום, כמו בסדום".

כאמור, מדובר בתיעוד שהיה גנוז מזה תקופה, ושוחרר עתה לפירסום עקב התגברות מחודשת של המתיחות והאלימות כלפי כל מי שמזוהה עם תלמידי הגר"ש אויערבך זצ"ל, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסוף השבוע בתקיפתו של הרב מנחם כרמל ובהתנכלויות אנשי רשימת 'בני תורה'-'עץ'.

"בעקבות האקטואליה של הרדיפות הקשות בשבוע בו קראנו בפרשה על סדום ועמורה, החלטנו שהגיע הזמן לפרסם את הדברים הנוקבים", אומרים גורמים הקשורים לציבור הליטאי שעומדים להפיץ את התיעוד בימים אלו.

בתיעוד נשמע הגרא"ב וכטפוגל פותח ואומר: "כואב מאוד מה שאנחנו שומעים כל יום מארץ ישראל, שבאופן קבוע נוהגים באכזריות, בענייני שידוכים, מסלקים אנשים ממשרות".

לצורך המחשת המצב החמור של הרדיפות שנעשות, לטענתו, בתוך הציבור הליטאי בישראל, השמיע הגרא"ב וכטפוגל באוזני אורחיו ביאור מקורי בדברי חז"ל אודות השפל המוסרי של סדום ועמורה. חז"ל מגדירים את אנשי סדום כאנשים 'מתונים'. דווקא אותו מקום שהיה לסמל האכזריות האנושית, היה נראה בעיני המתבונן מבחוץ כמקום שבו שוררים רוגע נפשי ומתינות.

"ישנה תוספתא תמוהה: 'רבי נהוראי אומר, אין לך אדם בכל הכרכים מתון יותר מסדומיים, וכן מצינו שחזר לוט על כל המקומות ולא מצא מתונה כסדום'. מכל כיכר הירדן הוא בחר בסדום. מה הוא מצא בסדום? הוא לא מצא מתונים יותר מסדום. רק שם הוא מצא אנשים רגועים!…"

"היתכן? הרי מתינות זו מדרגה גבוהה, היא נאמרת ביחס לצדיקים, וסדום הלא הם רשעים גמורים, הם היו סדיסטים, פצעו ראשים, נהגו באכזריות, כיצד הוא רואה אותם שהם 'מתונים'?"
על כך הסביר ראש הישיבה באוזני אורחיו, כי השפל המוסרי של סדום בא לידי ביטוי בכך שהתאכזרו לאנשים בשיוויון נפש ובלי כל נקיפות מצפון.

אדם מן השורה אינו רגוע לאחר שהוא עושה מעשי עוולה, כי כל אחד מצוי באופן קבוע ויומיומי במלחמה מתמדת בין היצר הטוב והיצר הרע, והמצב הזה של 'אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי' – יוצר בלב האדם חרטות, תסכולים ונקיפות מצפון.

כדי למנוע זאת יש שתי דרכים: הדרך של דוד המלך שהגיע למדרגה של 'ליבי חלל בקרבי', כאשר שוחטים לגמרי את היצר הרע, ואז אין עוד 'אוי לי מיצרי' ונעשים רגועים.

"אבל ישנה עוד אפשרות להגיע לרוגע, להתנהג בצורה הפוכה: כששוחטים לגמרי את היצר הטוב, ואז אין כבר את ה'אוי לי מיוצרי'. אז מאבדים את המצפון ונעשים רגועים".

"זה מה שהיה בסדום. כך הם הגיעו לרוגע, וזו היתה 'המתינות' שלהם… לוט ראה שהם 'מתונים' וחשב שזו מדרגה טובה, אבל הוא לא ידע ממה זה נבע. כי למעשה זה בא מההרגשה של 'שלום יהיה לי'. הוא טעה ונפל ברוגע של סדום".

"על זה אומר הנביא, כי עוון סדום היה 'גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה, ויד עני ואביון לא החזיקה'. הם עשו הכל – מתוך שלוה ושקט".

"ולכן אומרת התורה בחומש דברים, שכאשר האדם מתברך בלבבו לאמור 'שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך', אז עונשו יהיה 'גפרית ומלח שריפה כל ארצה כמהפכת סדום ועמורה'. כי באמת כל עונשי התורה נועדו או לצורך כפרה או כדי שהאדם ילמד שלא להמשיך בדרכו, אבל אין עונש של 'נקמה' בלבד, רק כאן, רק העונש הזה של 'כמהפכת סדום ועמורה', שהוא העונש על ההרגשה של 'שלום יהיה לי'. כי כשרוצים להתנהג ברוע מתוך 'שלוה', בלי מצפון, אין לזה תקנה – זה סדום ועמורה".
"והנביא אומר שאם בעם ישראל נוהגים כך, אז הם יותר גרועים מסדום. כשגוי עושה זאת זה לא כל כך נורא, אבל כישראל עושים זאת, זה הרבה יותר חמור, הרי הם רחמנים".

"יהודי צריך להיות רחמן בטבעו, וכאן נהיו יותר גרועים מסדום. יכולים לעשות את כל העוולות ולהיות בהשקט ושלווה".
הגרא"ב וכטפוגל מתח ביקורת על מה שקורה בציבור הליטאי בישראל, והישווה את הדברים לאכזריות של סדום שנעשתה מתוך שיוויון נפש ובלא נקיפות מצפון.

"איפה שומעים דברים כאלה? מוציאים 'פסקים' של 'מורידים ולא מעלים'… 'ויד עני ואביון לא החזיקה', לא נותנים בחלוקות של הצדקה. כאשר יש מציאות כזו בעם ישראל, על זה אומר הנביא, שזה חטא סדום שעשו עוולות כאלה בשלווה גמורה".

כאן מבקש הרב חנוך זייברט להצטדק באומרו שזו בעיה פנים-ליטאית: "אנחנו לא קשורים לכך", וראש הישיבה מגיב לו: "אבל הקב"ה נתן לכם כוחות לתקן את זה, תדעו שזו הפירצה הכי גדולה"…
אחד הנוכחים בארוע מסביר לראש עיריית בני ברק, כי דווקא בגלל שאינו קשור במישרין לתופעות הקשות הללו, לכן מבקשים ממנו לפעול כדי לשים לכך קץ.

הרב זייברט ממשיך לטעון שזה לא מתפקידו: "מבחינתי, העיקר שהעיר תהיה עיר יהודית. אנחנו צריכים לדאוג שבעיר תהיה אידישקייט, למנוע כל מיני פרצות".

ועל כך מגיב לו הגרא"ב וכטפוגל בתוקף: "יש פרצות במעשים ויש פרצות במידות, ואתם יכולים לתקן זאת. זה נורא ואיום! נורא ואיום. היכן שמעו דברים כאלו בעם ישראל? לקחת פרנסות של אנשים? להרוס שידוכים? אלו לא מידות יהודיות!"

5 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כלומר לשיטתו העציצים יכולים להכפיש ולזלזל הלאה בגדולי ישראל ולא להעיף אותם?!

  להמשיך להשאיר אותם?!

  לא נותנים את הלחי השניה! |
  הגב
 2. לבקש מגרערעס שיעשו שלום?????????????

  אנכי ולא יהיה לך זה מה שיש להם!

  גור יעשו שלום?????? |
  הגב
 3. תהיו הוגנים ואמיתיים ותביאו את מה שאמר רבי אהרן מסאטמאר נגד עץ

  אל תביאו רק צד אחד!

  סאטמאר נגד עץ |
  הגב
 4. מי שמצביע לאנשי דגל סדום הוא פושע

  כי הוא תומך ברשעים שהיכו את הרב כרמל והפכו את האלימות, הכוחנות והשתלטנות, לדרך חיים.

  יוני |
  הגב