רבי בן ציון מוצפי: איך נעמוד מנגד מול המחריבים את עמל מרן? (וידאו)

הרב מוצפי שב וקורא להצביע לש"ס " כל ימי לא התעסקתי בשום עניין הנוגע לבחירות. אך היום יש ענין גדול של "לא תעמוד על דם רעך", על כף המאזניים מונחים דברים גדולים מאוד!" * הקדוש ברוך הוא נתן לנו עסקנים טובים – את רבי אריה שיחיה ואת חבריו. הוא נאמן ביתו של מרן". צפו

הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א חרג ממנהגו שלא להתערב בבחירות, והחליט הפעם להשמיע את דעתו ברמה למען תנועת ש"ס. בנאום וידאו מיוחד שהוקרן בכנס הגדול של תנועת ש"ס באצטדיון יד אליהו, אמר הגרב"צ מוצאפי:

צפו בדבריו

"אנחנו, בני דורנו, זכינו לאורו הנפלא  של מורנו הגדול רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שזה מאות שנים לא היה מנהיג בסדר גודל שכמותו בעם ישראל. ענק בתורה, בחכמה ובתבונה ומעל לכל ידע לרדת אל העם וטיפל בכל האנשים כולם.

"אני הגבר שיכול להעיד מה היה לפני חמישים ושישים שנה: בודדים בארץ ישראל זכו שתהיה להם תורה בבית – בא מרן וחולל מהפכה! הוא שינה הכל, הוא הנחיל את התורה לכל העם.

"אומר לכם רבותי: כואב לי מאוד, כל ימי לא התעסקתי בשום עניין הנוגע לבחירות. התנזרתי והתרחקתי לחלוטין מכל מה שיש בו ריח ושייכות לבחירות. אך היום יש ענין גדול של "לא תעמוד על דם רעך", על כף המאזניים מונחים דברים גדולים מאוד! עתיד היהדות הספרדית ניצב בסכנה האם גם בעתיד תהיה התפתחות וצמיחה או חלילה להיפך.

"הקב"ה ריחם עלינו והציב בראשנו את הרבנים הגאונים הרב שלום כהן והרב בעדני שליט"א. אני מכיר אותם עשרות שנים, איך שהם מוסרים נפש להרביץ תורה. איך נעמוד מנגד ונניח להם להתמודד לבד?

"איך נעמוד מנגד ונראה כיצד מחריבים את כל מה שנבנה כאן במשך שנים כה רבות ובעמל כה גדול?!

"אנו מחוייבים להציל את כל המפעל התורני העצום הזה – את הישיבות, הכוללים, הסמינרים, מוסדות התורה וזיכוי הרבים, תלמודי התורה וכל העניינים של הגדלת כח התורה בעם ישראל. הכל מונח כעת על כף המאזניים וניצב בסכנה מוחשית. אסור לנו לעמוד מנגד!

"הקדוש ברוך הוא נתן לנו עסקנים טובים – את רבי אריה שיחיה ואת חבריו. הוא נאמן ביתו של מרן, הוא נאמן ביתם של גדולי ישראל. הוא עושה למען עם ישראל, הוא עושה נפשות לעם ישראל.

"חיזקו ואימצו אחי ורעי, אני מבקש מכם אחי ורעי, שחס ושלום לא תהיה שום צד של התחברות עם אנשים שלא נאמנים תמיד לתורה, אנשים שאינם הולכים תמיד בדרך המסורה לנו מדורי דורות, מהר סיני ועד היום ברצף. אנשים שמחפשים ומוצאים כל מיני סיסמאות חדשות וריקות שהן הבל למול התורה הקדושה המסורה לנו מדור ודורות.

"התורה – היא, ורק היא, חיינו ואורך ימינו. כל אחד ואחד יתחזק ויחזק איתו עוד ועוד אנשים סביב גדולי ישראל ומועצת חכמי התורה. הם מנהיגים אותנו כעת, הם ההנהגה הספרדית המקובלת מדור דור על פי המסורת.

אנחנו חייבים להתלכד סביב אותה תנועה קדושה שיסד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. ובזכות זה נזכה לרוב טוב עד ביאת גואל צדק".

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. שס היום חייבת להחליף שם הצביעו ס"מ
    במקום שס לקרא לה בשמה הנכון סמ או ס"מ ספרדים משוכנזים

    לא יתכן:

    א- חכם שלום נשי קרוביו ותלמידיו עם פאה נכרית. יש תמונה ברכב שלו מצויה אישה עם פאה נכרית אלה ממשיכי דרכו של מרן ע"ה?????????????????????????.

    ב- לא יתכן שחכם שלום יקרא לישיבה כלשהיא בית כסא ולא עוד שישיבה זו היא הדגל והגאוה של הספרדים הגזעיים

    ג- לא יתכן ששס תצדד בשמיטה לחומרא בעיתון פאשיסטי יתד נאמן

    ד- לא יתכן שחכם שלום ימנע עצמו מלברך חיילי צהל זו לא גישת מרן ע"ה זו גישה אשכנזית שחורה ליטאית דפוקה

    ה- שס חייבת להיסגר סופית ולתת למרן מזוז שליט"א להמשיך הספרדיות ללא גמגום ללא צביעות

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב
    • תתלונן אצל מרן זצ"ל…

      הוא מינה את הגר"ש כהן והגר"ש בעדני למועצת למרות שידע את דעותיהם,
      והוא אמר על מרן חכם שלום 'יש לו פה קדוש וצריך להיזהר שלא לעבור על דבריו'…

      אז כנראה שמה שמפריע לך לא הפריע למרן …

      אבל את הרב מזוז לעומת זאת הוא לא הסכים לצרף למועצת (גם בשנים שישי היה יו"ר)…

      אבל נראה שמה שהפריע למרן לא מפריע לך…

      משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
      הגב