רבי: דבר על אדשקייט טורו השבועי של אברהם רוזן

 

מספרים על קהילה יהודית 'מתקדמת' שהיתה זקוקה לרב. התכנסו ראשי הקהילה לדיון בעניין והחליטו, שרב צריך להיות רב אמיתי, רב מקורי. שמות שונים הועלו ולבסוף הסכימו הכל על אחד הרבנים הנודעים. שיגרה הקהילה משלחת מיוחדת אל הרב ובידה כתב רבנות שבו הוא מוזמן לכהן כרב הקהילה. הרב קיבל את ההצעה ונתקבל בכבוד רב, בתופים ובמחולות על-ידי כל בני הקהילה.פעם ידעו לכבד ולהוקיר רבנים.

בשבת הראשונה לאחר התמנותו  על הרב לשאת את דרשתו בבית-הכנסת  הדרשה של הרב עסקה בנושא השבת. הרב נשא ונתן בדברי הראשונים והאחרונים הוא פיתח את רעיון השבת, הרחיב במשמעותה, ציין את סגולותיה הרבות. ממש דרשה לתפארת. לאחר התפילה באו ראשי הקהילה להודות לרב על דרשתו. "הדרשה היתה נפלאה", אמרו פרנסי העיר, "אולם יש בעיה קטנה. ודאי הבחין כבוד הרב מיהו קהל המתפללים אצלנו. יש כאן הרבה יהודים שאינם שומרים את השבת אולי הם נעלבים מדרשה בעניין השבת".

שמע הרב את הדברים, ואף שהתפלא קצת על הבקשה המוזרה החליט לדבר בשבת הבאה על נושא 'כללי' יותר כמו הכשרות. הוא עמד על עקרונות הכשרות, הסביר את השפעתה על נפש האדם, הפעם דיבר הרב בשפתם של העם הוא תיבל את דבריו בסמלים רעיוניים שמצויים במצווה זו. הקהל כולו היה מרותק לדברים. אחרי התפילה שוב באו הגבאים להודות לו על הדרשה הנפלאה ושוב, בעדינות רבה, העירו לרב: "אין ספק שהיתה זו דרשה מצויינת. אבל, לא נעים לומר יש בינינו יהודים שאינם שומרים על כל כללי הכשרות. אולי לא נוח להם לשמוע את הדברים הללו". פליאתו של הרב הלכה וגברה.

ושוב הרב לא מתייאש וממשיך בשבת שלאחר מכן החליט לדרוש על המזוזה. "זו המצווה שהכל מקיימים",  אמר בליבו. בפני הקהל הגדול שהתאסף בבית הכנסת פרש הרב את משמעותה של המזוזה, תיאר את סגולתיה ורמזיה, העשיר את דבריו בסיפורים נפלאים מהתלמוד והמדרש. הפעם היה הרב בטוח שדרשתו בעניין המזוזה תשא חן בעיני מנהיגי הקהילה. אך "היינו מוקסמים מהדרשה המרתקת", אמרו ראשי הקהילה,"אבל שוב עלינו לציין בפני כבוד הרב, כי למרבה הצער יש בינינו יהודים שאין בפתחי בתיהם מזוזות. אולי כדאי לדבר על נושאים אחרים, כאלה שהכול ייהנו מהם". הרב הביט בהם בתימהון גובר והולך: "אינני מבין מה רצונכם", אמר. "דיברתי על שבת ואמרתם שזה לא טוב. דיברתי על כשרות ואף נושא זה לא מצא חן בעיניכם. עכשיו דיברתי על המזוזה ושוב אינכם שבעי רצון. אז על מה, ריבונו של עולם, אתם רוצים שרב בישראל ידבר בפני קהילתו?!"

"רבי", נענו ראשי הקהילה, "רצוננו שתדבר על יהדות"…

נזכרתי בסיפור זה בעקבות מה שמתרחש אצלנו בתקופה האחרונה. הצעתה של שרת המשפטים הגב' צ.לבני. לבני תפיץ בשבוע הבא תזכיר חוק שמטרתו להדק ולהגביר את אכיפת הדין המשמעתי על רבני ערים בישראל. מטרת תזכיר החוק איננה תמימה.

לדברי לבני, "רב עיר מקבל שכר מהמדינה. כלומר, אנחנו, משלמי המיסים כחוק משלמים להם את המשכורת. לכן, אבל לא רק בשל כך, לא אתן שיהיו רבנים שיתבטאו בגזענות וידי המדינה יהיו כבולות. כי בדמוקרטיה כולם (!) שווים כלפי החוק והמוסר".

"אם נבחרי ציבור ועובדי מדינה צריכים לתת דין וחשבון על מעשיהם, אז אין סיבה שיהיו חריגים בנושא הזה. לכן יזמתי חוק חדש, שיקבע במפורש שרב שיתנהג או יתבטא בצורה שלא הולמת את תפקידו יהיה חשוף לדין משמעתי, ואפילו הדחה", הוסיפה לבני, "מדינת ישראל לא תיתן תואר רשמי ולא תממן את מי שחותר בדבריו ומעשיו נגד חוקיה וערכיה".

רבה של קרית מוצקין הגאון רבי דוד מאיר דרוקמן כתב על תזכיר החוק את הדברים הבאים:

"העם היושב בציון יצטרך כנראה להתרגל למחשבה כי העומדים בקדקוד השלטון מתכננים בשיא הרצינות לבצע מהדורה שניה של גירוש והחרבת גוש קטיף, והפעם, לשם שינוי, זה אמור להתחולל היל"ת בבקעת הירדן וביהודה ובשומרון", אומר הרב דרוקמן.

"היום כמו אז, מתחילה ההכנה של שטיפת המוח נוסח ערב גירוש גוש קטיף; כבר נשמעים קולות של מומחים, כי לפתע 'בקעת הירדן איננה נכס בטחוני', הנזהרים היותר בלשונם קובעים, כי לפחות 'חלק מבקעת הירדן איננו נכס בטחוני'. זוכרים את הבטחת שרון  כי אין מצב שמעזה ייפלו טילים כתוצאה מההתנתקות?"…

"יש כבר הדואגים מראש, לסתום את פיות הרבנים, ובאור זה אני רואה את הודעת שרת המשפטים ציפי לבני מהיום, המהלכת אימים על רבני ישראל, ומאיימת בפיטוריהם אם 'לא יהיו ילדים טובים'", כותב הגרד"מ דרוקמן.

חשוב לציין שבעבר היו משקעים בין שרת המשפטים ליבני לבין רבה של קרית מוצקין. ליבני  שלחה בעבר קובלנה רשמית למועצת הרבנות הראשית לישראל בבקשה לקרוא לדין משמעתי את הרב דוד דרוקמן, רבה של קריית מוצקין בגין התבטאויותיו בעניין ההינתקות".

בתגובה לקובלנה מסר הרב דוד דרוקמן: "ה'עליהום' השמאלני-הרפורמי נגדי, הינו בעצם על שהעזתי להשמיע את "דבר השם, זו הלכה" בקשר למסירת שטחי ישוב יהודיים בארץ ישראל לגרועים שבשונאינו. בהתבטאותי הזהרתי ביחד עם עמיתי הרבנים שליט"א כי על-פי ההלכה הפסוקה ב"שולחן ערוך" (או"ח סימן שכ"ט) ההינתקות (קרי, גירוש מביש של יהודים וכו' וכו') תביא למצב של סכנת נפשות ("פקוח נפש") לעם היושב בציון.

"התרעתי ביחד עם רבנים רבים אחרים, כי כתוצאה מהחרבת ישובי גוש קטיף ומסירתם לאויב – מטחי קאסמים יתעופפו מעל אשקלון ויגיעו עד מרכז הארץ ("ואת אשר יגורנו בא לנו"). זאת בנוסף על האיסור החמור לוותר על שטחי ארצנו הקדושה שניתנה לנו מבורא עולם לעם-עולם.

"אגב נושא זה, כבר עלה לדיון בעבר על שולחנם של חברי מועצת הרבנות הראשית בראשות הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם, אשר פסקו חד-משמעית שאין רשות לכל גורם בעולם לרבות ממשלת ישראל לוותר על שטחים אשר ניתנו לנו מבורא עולם לעם עולם.

"יצוין, שאת דעתי השמעתי ברמה בתוככי מאות רבנים ובתוכם רבנים רבים, המכהנים בתפקידם באופן רישמי מטעם המדינה, בכרוזים שיצאו על-ידי עמותת הרבנים "פיקוח נפש", ולפלא שדווקא אני זכיתי להיות ה"שעיר לעזאזל" של השלטון מתוך הגלריה המפוארת הזו של רבנים יושבי על מידין, אשר העזו להשמיע ללא מורא את עמדת תורתנו הקדושה – כפי שהיא באה לידי ביטוי בהלכה הפסוקה.

"הבה נתאר לעצמנו כי ביום מן הימים יגבר לחצם של הרפורמים ויחוקק חלילה חוק ב"כנסת ישראל" נגד קיום מצות ברית מילה ("ביצוע פעולה כירורגית בקטין חסר ישע")- האם גם אז יאסר על רבנים להשמיע דעתם ברמה בכגון דא? לישנא אחרינא; האם רב שיזעק וימחה – יואשם בהתערבות בעניינים "פוליטיים"? או; האם רב שיורה לשומעי לקחו ל"סרב פקודה" ולמול את בנו – יואשם ב"המרדה"?

"מדוע מותר לאנשי אקדמיה, המקבלים את שכרם מן הקופה הציבורית להשמיע את עמדותיהם באין מפריע וכל זאת על יסוד "החופש האקדמי"? כנ"ל אנשי "תרבות"; שחקני תיאטרון ובדרנים למיניהם היונקים מעטיני השלטון, שלא לדבר על שדרני התקשורת הממלכתית המביעים דעתם בשיא החופשיות – ואילו בשם ה"פלורליזם" יסתמו פיותיהם דווקא של רבני ישראל?! הלא תהיה כוהנת כפונדקאית?", דברי הרב דרוקמן.

כאשר מזמינים רב להשמיע את דבר היהדות ובעצם לא משאירים לו על מה לדבר. אין מה לעשות, כנראה שהשבת והכשרות והתפילין והמזוזה הן חלק בלתי-נפרד מהיהדות, אולי זה לא נעים למישהו, אבל זה מה יש…

שר האוצר ושרת הבריאות פוגעים ברפואה הציבורית

בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת מתנהלים דיונים רבים שיש להם משמעות והשלכות לחיי 'האזרח הקטן' אותו אזרח הנזקק לשירותי הבריאות הציבורית. כשמדברים על פערים חברתיים לא תמיד יודעים כי פערים חברתיים הם גם פערים בשירותי הבריאות מי שעשיר יותר יזכה לטיפול רפואי טוב יותר. אלו שאין להם יצטרכו להסתפק בשירותי הבריאות של המדינה.

את הדברים הבאים כתב ח"כ יעקב מרגי שהוא חבר פעיל בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת מרגי נלחם שם למען אלו שאין להם. כאיש מקצוע הנמצא בוועדה הוא מסביר טוב יותר מכל פרשן את המחיר שאנחנו נאלצים לשלם בגין המינוי של  יאיר לפיד כשר אוצר ויעל גרמן כשרת בריאות

וכך כותב מרגי :"מנתוני דוח מדינות ה- "O.E.C.D" ארגון לשיתוף ופיתוח כלכלי של המדינות המפותחות" עולה תמונת מצב מדאיגה.

מאז חקיקת חוק בריאות ממלכתית ממשלת ישראל בעבר ובהווה מייבשות את מערכת הבריאות הממלכתית הציבורית.

ומאז, לא עודכנו המדדים הקובעים את שיעור המימון הממשלתי לבריאות.

כמו כן לא עודכן המדד הדמוגרפי . לטובת הקורא אציין מספר נתונים כדי להסביר מהו המדד הדמוגרפי.

בכל שנה גדלה ומזדקנת אוכלוסיית מדינת ישראל בשיעור 2.4 אחוז כך שבפועל יש יותר מטופלים והם יותר מבוגרים ביחס של 2.4 אחוז לשנה זו מול שנה שעברה.

ולמרות זאת המדינה תגדיל את המדד הדמוגרפי רק ב-1.5 אחוז. וכתוצאה מכך נגרם לקופות החולים גירעון מובנה של 0.9 אחוז

רק בשנה אחת נוצר גירעון של כ-350 מיליון שקל שזה אומר: שמשרד הבריאות באי עדכון המדדים באופן מלא, יוצר קיצוץ ישיר של 350 מיליון שקל לשנה.

ואם נתרגם זאת יוצא שמאז שחוקק חוק הבריאות, המדינה קיצצה את ההשקעה שלה בבריאות ב-7 מיליארד ש״ח.

ועוד מדד שלא מעודכן באופן מלא, הוא מדד יוקר הבריאות.

ידוע שמחיר יום האשפוז הינו ההוצאה הכבדה ביותר של קופות החולים.

התשלומים של קופות החולים על הוצאות האישפוז מהווים כ-42 אחוז מהוצאותיהן של הקופות.

בדרך זו בגלל שהמדינה לא עדכנה כלל את מחיר יום האשפוז לקופות החולים נוצר מצב נוסף שבו קוצצה מערכת הבריאות בנוסף ל-7 המיליארד ש״ח בשל המדד הדמוגרפי קיצוץ נוסף של 3.6 מיליארד ש״ח נוספים סה"כ כ- 11 מיליארד ש״ח.

במצב שכזה, מערכת הבריאות שלנו הולכת ומתדרדרת לרמות של מדינות שאיננו רוצים להיות שם.

אנו עדים לחולים רבים שסובלים ואיכות חייהם נפגעת, ממתינים לבדיקות רפואיות ולניתוחים חשובים זמן רב מעבר לסביר.

איכות הטיפול והשירות הינה נמוכה ומצומצמת, מומחים רבים בתחום הרפואה יכולים לומר בביטחון מלא שמצב זה פוגע בחולים ואף מקצר את חייהם בצורה משמעותית.

בימים אלו, אנו חברי הכנסת מקיימים דיונים רבים ומפעילים לחץ רב על שר האוצר ושרת הבריאות. ובעקבות לחץ זה קיימו שר האוצר ושרת הבריאות מסיבת עיתונאים.

שבה הם התרברבו על הגדלת תקציב הבריאות בחצי מליארד ₪ , מסיבת עיתונאים זו הינה זריית חול בעיני הציבור ואחיזת עיניים.

בזמן שקופות החולים מתבוססות בביצת גרעון של 3 מליארד ₪ והעדכון הנדרש ברמה של כ-11 מליארד ₪

חצי מליארד זה לעג לרש ולא דיברנו על הצורך בשיפור הרפואה הציבורית והבאתה לרמת מדינות ה-O.E.C.D שהאוצר כל כך "סוגד להם" ושואף להגיע לרמות אלו של מדינות ה- O.E.C.D"
הכותב הינו סגן עורך ופרשן פוליטי בעיתון 'יום ליום'

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.