רבי דוד אבוחצירא: "כל דקה של הרבי למען הכל"

לרגל יום ההילולא של רבי ישראל אבוחצירא "הבבא סאלי" זצ"ל, לפניכם התמליל המלא מדברי נכדו רבי דוד אבוחצירא אודות הרבי ואודות פעילות שלוחי הרבי מחב"ד במרוקו יחד עם משפחת הבבא סאלי ובנו הבבא מאיר ● לתמליל המלא >>>

השיחה המיוחדת הזו התקיימה מספר ימים לפני י"ט כסלו ראש השנה לחסידות, בעת ביקור משלחת מיוחדת שבאה לבית הרב בנהריה, כדי להעניק את הספר חב"ד במרוקו, על חברי המשלחת נמנו הרב ראובן מטוסוב שליח הרבי ללשכת ליובאוויטש בצרפת, הרב ברוך וילהלם שליח הרבי בנהריה, ומחבר הספר הרב שניאור זלמן ברגר.

הרב קיבל את המשלחת בחמימות רבה, ונהנה לראות בספר פרקים נרחבים אודות שושלת הצדיקים לבית אבוחצירא, ובתוך הזכרונות והתיאורים, משולבים תמונות ומסמכים נדירים ביותר.

הרב קיבל את המשלחת בברכות לבביות, והרב ראובן מטוסוב פתח בדברים: "כאשר אחד מצאצאי משפחת אבוחצירא הגיע לרבי, הרבי אמר, שאצל משפחת אבוחצירא המופתים מתגלגלים על ימין ועל שמאל".

רבי דוד אבוחצירא: "בגלל שהרבי אמר [שמתגלגלים מופתים], זה כך נהיה. שמעתי מאבא מורי ורבי [הבבא מאיר], נאמר: "פנחס בן אלעזר… השיב את חמתי, לכן אמור". לכאורה המילה 'אמור' מיותרת, אלא שכל ההשפעה של הדור באה דרך הצדיק, צדיק יסוד עולם. כל דור יש צדיק שהכל בא דרכו בהכל, בגשמיות, ברוחניות, עצה, תבונה, הכל בא דרך הצדיק, ואם אם הקב"ה צריך לתת משהו, הכל עובר רק דרך הצדיק, לכן נאמר "אמור".

הרב ברוך וילהלם הוסיף דוגמא מאבימלך שביקש מאברהם להתפלל עבורו כדי להבריא.

רבי דוד אבוחצירא: "אכן. כי הכל עובר רק דרך הצדיק. ונמשיך בענין פנחס. בקנא את קנאתי בתוכם, מה זה בתוכם? אומר אבי ע"ה [הבבא מאיר] – להכניס את הקנאה אבל בתוך עם ישראל. כמו הרבי – הכניס את הקנאות והאהבת ישראל ביחד, אהבת ישראל מתוך קנאות, זו מדריגה נעלית.

"אשריכם על הספר. אני זוכר את הרב בנימין גורודצקי, לפני שישים שנה, היה בא אצל אבא. הרב גורודצקי והשליחים של הרבי, היו נכנסים לאבא ושומעים דברי תורה ומוסרים לרבי, לכן לאבא כתב הרבי תוארים שלא כתב לאף אחד [ארבע שורות של תארים], וכאשר נולדתי כתב הרבי [בהקשר לקריאת השם "דוד חי"] דוד מלך ישראל חי וקיים. הרבי כיבד אותנו.

"רבי מיכאל [הרב מיכאל ליפסקר שליח הרבי למקנס – מרוקו], ורבי שלמה [הרב שלמה מטוסוב מנהל מוסדות חב"ד במרוקו], היו קרובים מאוד לאבא, ובסוף הבן של רבי מיכאל התחתן עם משפחה שלנו [נכדת הבבא סאלי]".

חברי המשלחת פתחו את הספר, בפרקים בהם מסופר על שושלת אבוחצירא, ובראשם הבבא סאלי ובנו הבבא מאיר. רבי דוד אבוחצירא הופתע במיוחד לראות, תמונה בה נראה הוא עצמו כילד בישיבת חב"ד בעירו – ארפוד, וגם מסמך המתפרסם לראשונה בספר – ובו רשימת תלמידי הישיבה החב"דית בעיר ארפוד, והראשון ברשימה הוא "דוד בן הרב מאיר אבוחצירא".

התמונות והמסמכים עוררו ברב זכרונות מרתקים מילדותו עת הסתופף בצל אביו הגדול, לצד תיאור הקשר המיוחד של האבא עם הרבי מליובאוויטש ושלוחי הרבי במרוקו.

רבי דוד שאל את המחבר ר' שניאור זלמן ברגר, אלו ספרים כתב עד עתה, ור' ש"ז ברגר סיפר כי כתב מספר ספרים ובהם תולדות הגאון רבי חיים נאה 'בעל השיעורים', ורבי דוד אמר על כך: "רבי חיים נאה – היה בבחינת קודש קודשים!".

רבי דוד הציג בפני המשלחת, חוברות שבועיות שמוציא לאור "פניני חסידות" ובכל אחת מהן ציטוטים מאדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ והרבי [החוברות מופצות באלפי עותקים ברחבי הארץ וגם מחולקות יחד עם עיתון 'בקהילה'].

רבי דוד, סיפר כי במשפחת אבוחצירא לא תיעדו את דברי התורה בכתב, והרב מטוסוב הסביר שהרבי בדרך כלל היה מדבר והחסידים היו מתעדים ולפעמים הרבי היה מגיה, ואז רבי דוד אמר: "להבדיל בין קודש לחול! [בין הרבי לבינו], אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אצל הרבי, כל יום מיוחד, הרבי לא היה 'בא בימים' אלא בא בשעות, כל שעה כל דקה היה למען הכלל".

רש"ז ברגר: "ידוע בודאי לכב' הרב, כי בשנות הי', כאשר הבבא סאלי ביקש לעזוב את הארץ ואת ההנהגה, שלח הרבי את הרב אליעזר קרסיק עם מכתב לשכנעו לא לעזוב ואכן לא עזב, והנה הרב שלמה מטוסוב הוא אחיין של הרב קרסיק". רבי דוד: "כן בודאי, יש הרבה מה לומר בזה".

הרב ראובן מטוסוב: "עוד מספר ימים י"ט כסלו ראש השנה לחסידות".

רבי דוד אבוחצירא: "צריך להמתין לראש השנה לחסידות כל השנה, כמו שהקדושת לוי המתין לאתרוג כל הלילה כידוע, וכמו שנאמר ובן שמונת ימים ימול, ולמה לא נאמר וביום השמיני, אלא שיהודי צריך כל השמונה ימים לחכות מתי יזכה למול את בנו, כך אנחנו כל השנה כל יום ויום, חיים עם החסידות ומצפים לראש השנה לחסידות. צריך לחיות את החסידות כל הזמן".

אתר חב"ד-שטורעם.נט

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.