רבני המזרחי: "הרב מאזוז מקל בגיור"

המאבק על חוק הגיור מגיע למערכת הבחירות. בחוברת שותי"ם שהפיצו בבית היהודי מתייחסים ארבעת הרבנים שהכינו אותה הרב יחזקאל קופלד, הרב זאב קרוב, הרב אלי קפלן והרב שחר קיהן לנושא חוק הגיור וקובעים: "הרב מאזוז מקל בנושא הגיור".

רבנים דתיים לאומיים טוענים כי הגאון רבי מאיר מאזוז מקל בגיור אף יותר מהם ומתיר גיור גם של מי שלא קיבל על עצמו עול מצוות באופן מלא.

"דעותיו של הרה"ג מאיר מזוז, מנהיגו הרוחני של אלי ישי ורבו המובהק של הרב אמסלם בעל מחבר ספר: 'זרע ישראל', אינן מחמירות בגיור כלל וכלל" ומצטטים את הרב מזוז עצמו: "כיון שמל וטבל וקיבל עליו הגר עול מצוות באופן כללי, דיו בכך"

המאבק על חוק הגיור מגיע למערכת הבחירות. בחוברת שותי"ם שהפיצו בבית היהודי מתייחסים ארבעת הרבנים שהכינו אותה הרב יחזקאל קופלד, הרב זאב קרוב, הרב אלי קפלן והרב שחר קיהן לנושא חוק הגיור ומפריכים את הטענה כי הבית היהודי הסכים להתפשר בנושא.

בחוברת מתייחסים הרבנים גם לטענות על ההקלות בגיור מצד גורמים שונים ומשיבים כי בניגוד לנטען כלפי הבית היהודי דווקא הרב מזוז מקל בגיורים "יש לציין כי דעותיו של הרה"ג מאיר מזוז, מנהיגו הרוחני של אלי ישי ורבו המובהק של הרב אמסלם בעל מחבר ספר: 'זרע ישראל', אינן מחמירות בגיור כלל וכלל".

הרבנים אף מצטטים מדבריו של הרה"ג רבי מאיר מאזוז בהסכמתו לספרו של תלמידו הרב חיים אמסלם כי אין צורך בקבלת עול מצוות באופן מלא "בזמננו בעוה״ר שרוב העם מסורתיים למחצה ולשליש ולרביע, מאורך הגלות והצרות אשר עברו על ראשנו, ומ״מ כיון שמל וטבל וקיבל עליו הגר עול מצוות באופן כללי דיו בכך" מצטטים את דבריו של הרב מזוז וממשיכים "ורק אם אמר ״אני מקבל כל התורה חוץ מדקדוק אחד״ אין מקבלין אותו (רמב״ם פי״ד מהא״ב ה״ח), אבל אם לא אמר כן ונראה שהוא אוהב ומתאמץ להתגייר, דברים שבלב אינם דברים ומקבלין אותו, וכמו שהוכיח הרב המחבר נר״ו (הרב חיים אמסלם) מפי סופרים וספרים. וכל שכן לפמ״ש המ״מ (פי״ג הי״ז) שאין הודעת המצוות מעכבת בדיעבד" כתב הרב מזוז.

בהמשך מפריכים הרבנים את סיפור חוק שטרן וטוענים כי הבית היהודי הוא זה שעצר את החוק באמצעות הטלת הוטו עד להכפפת מערך הגיור לרבנים הראשיים לישראל ולהקמת שתי ועדות שיפקחו על הנושא בראשות הרב חיים דרוקמן, הרב צפניה דרורי, הרב נחום רבינוביץ, הרב יעקב מדן, הרב ציון בוארון הרב שלמה אבינר, הרב מיכה הלוי, והרב אליקים לבנון.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אבא! שומרים על דרכך, מצביעים לנאמן, שמים קץ בקלפי!!

  המוטו של מרן היה להקל בהלכה. שס נטו מדרכו, אוסרים את היתר המכירה. נראה לכם שהם יכשירו את גיורי צהל כמו מרן??? בחלומות!! מרן הרב מאזוז לא פוחד מהאשכנזים, ממשיך דרך רבותינו הספרדים, אמיץ, ממשיך בדרך מרן.

  המוטו של מרן היה לקרב רחוקים. מרן אמר שכל מה שהקים את שס, כדי שמצביעי הליכוד יצביעו לשס. והיום, רבני שס מרחיקים את המסורתיים מהמפלגה, המפלגה מיותרת, שיתאחדו עם ג'. רק מפלגת יחד מביאה את המסורתיים להצביע לנו.

  מרן בשמיים עוזר ותומך לאלי ישי. לכן הוא שורד את כל המלחמה האכזרית שנכפתה עליו על ידי דרעי ובנט.

  אלי ישי - אנחנו אחריך באש ובמיים!! |
  הגב