רבני הקנאים מאיימים על גפני ב"פולסא דנורא"

רבני הקנאים בבית שמש מחריפים את המאבק כנגד ח"כ משה גפני בשל פעילותו בעד חוק הגיוס. במכתב שפרסמו מספר רבנים בבית שמש המזוהים עם העדה החרדית הם מכריזים חרם כנגד "המסית גפני" ומאיימים עליו בפולסא דנורא.

רבני הקנאים בבית שמש מחריפים את המאבק כנגד ח"כ משה גפני בשל פעילותו בעד חוק הגיוס. במכתב שפרסמו מספר רבנים בבית שמש המזוהים עם העדה החרדית הם מכריזים חרם כנגד "המסית גפני" ומאיימים עליו בפולסא דנורא.

וזה כבר המכתב בו הם מאיימים על גפני בחרם ובפולסא דנורא: "חיל ורעדה אחזתנו על השמועה הנוראה כי באה על חילול כבוד שמים ותורתו הקדושה בכל העולם כולו באופן מבהיל ונורא, על השמדת עם ד' ותורתו הקד', לקרוע את התורה ולהשמיד ולהרוג ולאבד
את עם ד' על מזבח המדינה הציונית הארורה הכופרת בד' ובתורתו הק', ומחטאת בג' החמורות, ובג', למסור ולשלוח רבבות עמך בית ישראל לשמד הצבא, ובכלשבועות, בחוקקם חק גיוס חרדים ה"י אופנים ובכל דרכים אכזריים מתוחכמים שונים ומשונים, כמו הקנטוניסטים.
והעומד בראש והמוביל הוא ח"כ משה גפני מסית ומדיח חוטא ומחטיא שגם הכריז בריש גלי שחק הגיוס לצבא השמד הוא טוב, ועושה פעולות לחוקק חק גיוס חרדים לצבא השמד הטמא והמזוהם והמתועב והכופר בד' ובתורתו הקדושה, והמחטיא בג' החמורות שהם ביהרג ואל יעבור, ובג' שבועות החמורות. והרי ידיו ושותפיו ותומכיו בכל איצטלא שהוא, מלאים דם רציחת נשמות אלפי ישראל עד להיום, עוד מהחוק הקודם שידיהם במעל. ולכן גיהנם כלה והם אינם כלים ואין להם כפרה עולמית ובאם יעבור חוק הגיוס – אפילו בהעמדת פנים כאילו התנגדו החכי"ם החרדים וד"ל -הרי אז הוא ושותפיו ותומכיו בכל איצטלא שהוא מנודים ומוחרמים מעדת ישראל, וצריך להתבדל ולהתרחק ממנו ומשותפיו ומתומכיו, כמבואר ביו"ד סי' של"ד. ובאם לא יפסיקו במעשיהם הפשעים הנוראים האלו, הרי ההכרח לדון במותב בי"ד לעשות פולסא דנורא עליהם". לשון המכתב.

לפני כחודש הגבירו הקנאים את לחצים כלפי הח"כים החרדים שיצטרכו לקבל החלטה מכריעה בעניין חוק הגיוס החדש. ברחובות מאה שערים פורסם פשקוויל בו הוצג ח"כ גפני כנחש. גפני בראשי תיבות – פורץ גדר יישכנו נחש- נכתב בפשקויל.

בעקבות כך, ובשל ההפגנות ההולכות ומתעצמות מול ביתו של גפני בבני ברק בשל תמיכתו בחוק הגיוס החדש, המשטרה הידקה את האבטחה סביב ביתו וסביב ביתו לחבר הכנסת מקלב שנמנה על אחד מחברי הועדה – וזה מחשש להתנכלות פיזית.

הפוליטיקאים החרדים טרם הטילו ווטו נגד העלאת חוק הדורש מהמגזר החרדי להעלות את המכסות באופן דרסטי, וההכנות בממשלה לקראת ההצבעה על חוק הגיוס בקריאה ראשונה ביום שני הקרוב נמשכות, מזכירות הממשלה ביקשה משרים לבטל טיסות לחו"ל בשבוע הבא.

כזכור אסיפת חכמי וגדולי התורה, שהתכנסה לכינוס חירום בענין כתבה בהחלטותיה כי "אנו מודיעים כי באם ח"ו יעבור החוק או חלקו ללא התנגדות מוחלטת של הנציגים שומרי התורה והמצוות, נכריז בשער בת רבים כי הם אינם שלוחנו ואין ליתן כח בידם, ושום תירוץ לא יתקבל ביום פקודה".

7 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הכותרת לא מדוייקת

  חוץ מרב אחד שמשתייך חלקית להעדה החרדית אין שם אפילו אחד שקשור להעדה החרדית

  ברוך |
  הגב
 2. האתר כאן נהיה קיצוני מיום ליום

  זה לא יעזור להם כלום! גפני ימשיך עוד שנים רבות!

  רחמנא ליצלן |
  הגב
 3. האתר כאן נהיה קיצוני מיום ליום

  גם עצניקים וגם נטורי קרתא מנחם קולדצקי נהיה!!!

  רחמנא ליצלן |
  הגב
 4. ל 1

  כוונתי ל 1 כמובן
  היית לי ממש לפה שנים שאני רוצה לומר את הדברים לכל אלה שרקדו על הדם וביזו את גדול הדורות האחרונים ממשיכם הנאמן של אור שבעת הימים מורינו הבעש"ט הקדוש זיע"א וכל תלמידיו הק' רבן של כל ישראל הגאון האלוקי מוהרמ"מ מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א ועכ"י
  חוסו על נפשותיכם ונפשות יקיריכם בקשו מחילת אמת מימי שרבותינו התנאים אמרו עליו שנשיכתו… ועקיצתו…
  אבל הוא בטובו הגדול בוודאי יסלח ויעריף עליהם אך טוב וחסד

  יוסף |
  הגב
 5. ל 2

  היית לי ממש לפה שנים שאני רוצה לומר את הדברים לכל אלה שרקדו על הדם וביזו את גדול הדורות האחרונים ממשיכם הנאמן של אור שבעת הימים מורינו הבעש"ט הקדוש זיע"א וכל תלמידיו הק' רבן של כל ישראל הגאון האלוקי מוהרמ"מ מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א ועכ"י
  חוסו על נפשותיכם ונפשות יקיריכם בקשו מחילת אמת מימי שרבותינו התנאים אמרו עליו שנשיכתו… ועקיצתו…
  אבל הוא בטובו הגדול בוודאי יסלח ויעריף עליהם אך טוב וחסד

  יוסף |
  הגב
 6. עצה טובה קא משמע לן

  הרב גפני (האם מישהו מידידיו רואה זאת המלצתי שיעביר לו)
  אתה שסובל כ"כ היום מהרשעים הללו
  אולי תחשוב על תשובה אמיתית על שנות הרשעות שהרשעת בשליחות הרב שך את גאון ישראל וקדשו רבן של כל ישראל ואוהבן מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א ועמו איתו כל חסידי חב"ד בכל קצווי תבל (שהיום אתה יודע את האמת אודותם לא מעט בזכות היסתופפותך שנים לא מעטות בחברת מרן הרב שטיינמן זצ"ל שרצה בכל כוחו להשכיח א שנות השנאה של הרב שך נגד כל דבר שבקדושה
  חסידים ספרדים אנשי המזרחי (שאגב היה בבחינת כפוי טובה כלפיהם שידע להנות מהם בשנים שעבד בישיבת הדרום בקש סליחה וייטב לך ולב"ב

  אוהבו |
  הגב
 7. מי הם חכמי התורה שאמרו כך?

  תפסיקו לבלבל לכולם את המוח ותנו לחכים שלנו לעבוד.
  אם הפרנסה שלכם מהפגנות וכדו' אזי החשש שלכם מובן גם מובן…

  שלמה |
  הגב