רב בחב"ד מתריע: "מאות חב"דניקים חשופים לניסיונות נוראים"

הגאון הרב גדליה אקסלרוד אב"ד חיפה מחשובי רבני חב"ד במחאה חריפה על הניסיונות החוזרים ונשנים לטמא את בחורי חב"ד בתוך הצבא.

עקב הזמנה לתלמידי ישיבות חב"ד ללשכת הגיוס בתל השומר ביום שני הקרוב, יצא הגאון הרב גדליה אקסלרוד אב"ד חיפה מחשובי רבני חב"ד במחאה חריפה על הניסיונות החוזרים ונשנים לטמא את בחורי חב"ד בתוך הצבא.

במכתבו מתקיף הרב את אותם ראשי ישיבות (הידועים בחב"ד) ששולחים את תלמידיהם לצבא תמורת תקציב נוסף וגדול ממשרד החינוך.

וכך הוא כותב: "בעומדנו לקראת סיום שנת הלימודים ולקראת היציאה של תלמידי שיעור ג' לשנת ה'קבוצה' בחצר הרבי, נערכים אנו מול שלטונות צה"ל להסדיר את יציאת התמימים בצורה מסודרת וחוקית בהתאם למסלול שסוכם בין ראשי הישיבות ורבני חב"ד לצבא.

השאלה האם "קבוצה", או התפקרות בצבא של בחורי חב"ד? התשובה היא מוחלטת. ביטול "הקבוצה"! העצה להציל את תלמידי התמימים, מאוירת ההפקרות בצבא. היא לקצר את זמן השהייה בבית חיינו, לחודש תשרי בלבד. אנו נמצאים בזמן, שמידי שנה נופלים לזרועות הצבא, מאות מתלמידי ישיבות חב"ד, וחשופים לנסיונות נוראים ומי יאמר זכיתי לבי.

מכיון שיש לחב"ד מלכודת, שהיא סיבת גיוסם, עקב הלימוד בשנת "הקבוצה" בחצר הרבי, לא נראה פתרון למצב, ואין כאן באה"ק עם מי לדבר.

ובפרט שיש אינטרס לכו"כ מראשי הישיבות, שיתגייסו כמה שיותר מהתלמידים לצבא, כי הם מקבלים סכומים של מיליוני שקלים עבור כך, "והשוחד יעור עיני פקחים", והם מעונינים שימשך מצב זה ואין מה לדבר עמם.

האופן הנראה להינצל מגזירת הגיוס, הוא ע"י שיקוצר זמן "הקבוצה", באופן כזה שעל פי חוק לא מאבדים התלמידים, את מעמד "בן הישיבה", ואי אפשר לגעת בהם לרעה.

ומובא שחזקיה המלך כתת את נחש הנחושת כאשר הוא הביא מכשול לעם ישראל, הגם שנעשה ע"י משה רבינו ע"ה בציווי השי"ת.

ולכן הגם ש"הקבוצה" פעלה במתכונת של שנה שלמה עד עתה, אך מכיון שהיום גורמת לנפילת מאות רבות של תלמידי חב"ד, לאוירת ההפקרות שבצבא. בהכרח לקצר את תקופת "הקבוצה".

והגם שראשי ישיבות מעודדים שלא לקצר זמן הקבוצה, ואומרים שבחורים לא מתגייסים שקר הדבר, השוחד מדבר מגרונם. מי שיכול להביא לתיקון המצב הנורא, הם ראשי ישיבת חב"ד המרכזית ב 770, שהם מסדרים את הרשות של שהייה שנה שלימה או יותר, בישיבתם על כן מובאת פניה זו אליהם, ובראשם הגאונים החסידים אזדבא שווי ברוין שליט"א, רבני שכונת המלך, לסדר שהרשות משלטונות ארה"ב לשהייה תנתן לזמן שלא יפסידו הבחורים את מעמדם כ"בן ישיבה".

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.