רב הקהילה החסידית באלעד נגד ועדות הקבלה

במהלך דרשת שבת הגדול תקף הרב נפתלי גלנץ בנאום תוקפני את וועדות הקבלה וכינה את את הסינון הקפדני למוסדות "שפיכות דמים"

אלעד: רב הקהילה החסידית בעיר, הרב נפתלי גלנץ, נשא נאום תוקפני נגד הממסד החרדי וועדות הקבלה ועורר סערה.

במהלך דרשת שבת שובה תקף את וועדות הקבלה וכינה את את הסינון הקפדני למוסדות ״שפיכות דמים״ ותקף אף את וועדות הקבלה בשכונות ובבנייני המגורים.

הנה תמצית דבריו של הרב גלנאץ תמצית זעקתו של הרב הגאון רבי נפתלי גלאנץ שליט"א רב קהילת "חסידים" באלעד בדרשת שבת שובה.

"בעומדנו בין כסה לעשור. בהם מלך במשפט יעמיד ארץ. סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. חז"ל (חגיגה ה) על הכתוב (קהלת יב) כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. אומרים. כי כאשר רבי יוחנן היה קורא פסוק זה היה מתייפח בבכי. כי מהו הכוונה על כל נעלם?
אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה. שמואל אומר זה הרק בפני חבירו ונמאס.
לא יאומן. במה הכתוב מדבר? בעניינים קלים של גרימת חוסר נוחות לחבר. בהרגשה לא נעימה שגרמנו לידיד. גם על אלו יביאנו במשפט.

"אבל מורי ורבותי, מה לנו לדבר על הנעלם. מה לנו להתעסק בעניינים שהם בהגדרתם רק גורמי חוסר נוחות. הבה ונדבר על הידועים והמפורסמים. ואשר בהגדרתי הינה רציחה ושפיכת דם של ממש. ואין פוצה פה ומצפצף.

"וכוונתי ל"וועדות" למיניהם הצצות כפטריות לאחר הגשם. תחילת הורתם ולידתם שלא בקדושה החלה בסינון עם מי לגור בבנין ועם מי לא. מי ראוי לבוא בקהל החרדים ומי חס וחלילה. אחר כך אומץ בחום וביתר סינון בסמינרים. משם זלג לעבר תלמודי התורה. וכהיום גם בגני ילדים.

"יושבים חבורה של "משרתי ה'" במשרד ממוזג. כיבוד על השולחן. אף אחד אינו יודע את זהותם. ודנים בדיני נפשות של ממש. מי יחיה ומי ימות. בהנף יד ואצבע חורצים גורלות של דורות מי לימין ומי לשמאל.
והכל כמובן לשם שמים. ובעבור שמירת פך השמן הטהור. ועוד סיסמאות שדופות וריקות מכל תוכן. שבאות לחפות בעיקר על העובדה שאין בין וועדות אלו לבין מה שמתוודים בעל חטא שחטאנו לפניך בועידת זנות שום הבדל. ודי לחכימא.
ואני עומד ותמהה. היכן המה הפרי גידולים. איפוא הם גדולי הדור הבא שאמורים היו לצמוח מסינון כה מוקפד ופרטני?

"אבי שליט"א ששימש כראש ישיבת צאנז במשך למעלה משלושים שנים למד עד גיל 10 ה' ירחם עם בנות. יחד עמו למדו כאלו ששימשו במשרות תורניות רמות ופיארו את כותל המזרח של דורנו. אציין רק אחד מהם הרב הצדיק רבי אלתר אליהו רובינשטיין זצ"ל ששימש כאב"ד אנטוורפן.
אני בעצמי כל שנות נעורי התחנכתי בקרית צאנז בנתניה. בכיתתי למדו ששה נערים ממעון התינוקות. שמי שאינו יודע. באו מהמשפחות הכי ירודות בנתניה. שהוריהם היו תחת השפעות סמים ועוד מרעין בישין. ואיתם למדנו כל השנים. ומכיתה של למעלה מ40 ילדים. אחד לא פקר. אחד לא עזב את הדת. כולם שתולים בכרם בית ה' לתפארת ב"ה.

"וכהיום, שאין מוסד חינוכי שאינו מתפאר בוועדה הקשוחה שלו, שומעים יום יום על עוד אחד שלדאבון לב עזב את הדת. עוד אחד שחצוי בין עולמות. עוד כאלו המחפשים את עצמם ולא מוצאים מנוח.

"עם פתיחת שנת הלימודים "העז" אחד מגדולי הרבנים בעירנו. היודע יותר מדבר וחצי דבר בחינוך. לפתוח סמינר. ללא וועדה. שומו שמים!! נעו אמות הסיפים!! האיך תיתכן כדבר הרע הזה? לפתוח מוסד חינוכי ללא וועדה? קדשו צום. קראו עצרה. עברו מעיר לעיר ומאדמו"ר לאדמו"ר לזעוק על העוול הנורא.
ועובדה זו נתנה לי הבנה. במה שתמיד התקשיתי בהפטורה של שבת שובה. הנביא קורא לעצרת. ומצווה אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים. בין האולם והמזבח יבכו הכהנים משרתי ה'. חלקם של המבוגרים והזקנים בעצרת מובנת. אך מה מקומם של העוללים והתינוקות. מה להם ולעצרת. ומי הם משרתי ה' הבוכים. מה פשר בכיה זו.
אבל לדעתי יבוא יום. וירכזו את התינוקות והעוללים -שאלו המתיימרים להיקרא משרתי ה'. אלו שנטלו את הסמכות לידם מבלי שמי הסמיכם לכך – שללו מהם את הכניסה למקום חינוך ראוי. וייראו להם מה היה יכול לצאת מהם לולי חריצת הגורל. ואלמלא נקיפת האצבע לשמאל ולדחיה. באותה העת. כל שיוותר להם לעשות תיהיה רק בכיה. בכיה נגד בכיה שהם גרמו לדורות.
אחי ורעי. לא באתי להצביע באצבע על קלקולים. אין זה דרכי. ואין זה מחובתי. באתי אך ורק לייעץ עצה טובה. עומק הדין מי יכלנו. בפרט בדברים הנוגעים בין אדם לחבירו. אין מי שגרם צער ליהודי שייצא מהעניין בזול. בוודאי ובוודאי מי שהמיט אסון של ממש על משפחות כאובות ונאנקות.
רבים מאלו שבאמת ובתמים חשבו לטובה. עבור חינוך זך לילדיהם. נאלצו לקרוע קריעה כזו או אחרת. על ילדיהם שעליהם שמרו מכל משמר.
הנביא אומר לנו מפורשות בתחילת ההפטורה. אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה. ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון. בכדיי להגיע לכך. יש צורך. באהבם נדבה. ללמוד להכיל גם מי שבמקצת שונה מאתנו. ואולי לא חושב או נראה בדיוק כמונו. לשמור מכל משמר על הפגיעה ח"ו ביהודי אחר. ולזכור הלכה פסוקה. כי בעוד שעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו".

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כל מילה בסלע חקוקה. אבל האוזנים אטומות. הלב קשה מסלע.

  אין יום הכיפורים מכפר ואין משפחה שתסלח על בן או בת שנרצח ככה רוחנית.
  חמס וחיזבללה וכל אויבי ישראל הסובבים אותנו סביב לא הרגו כל כך הרבה נשמות כמו מנהלי המוסדות המתחסדים ומתלבשים בגלימתם. רק מה שחסר להם להשלים את תמונת האמת היא חרב חדה שלופה כמנהג דאעש והסעודים.

  מנהלי המוסדות הסוררים עוד ישלמו על אסון שגרמו עקב עצלנותם ושחיתותם |
  הגב
 2. צודק

  צודק. לא צריך לעשות סינון כלשהו. וההורים שרוצים סינון זה גם הם צודקים. אבל בגלל שהם צודקים הם צריכים לא להיכנס לסימינר זה וללמד את ילדם במקום אחר שהם חפצים בו

  צודק |
  הגב