רואה חשבון חשוד בעבירות מס בסך של יותר ממיליון ₪

הותר לפרסום: רו"ח מאור חמו (44) מרחובות, חשוד בהעלמת הכנסות בסך של כ-524,000 ₪ בשנים
2014 – 2017 ובניפוח הוצאות כוזבות בסך של כ-520,000 ₪ בשנים 2012 – 2017. בית משפט השלום בירושלים, כב' השופט איתן כהן התיר לפרסם את שמו ומשלח ידו של חמו, יחד עם זאת אסר לפרסם את מקום עבודתו.

כמצוין בבקשה שהוגשה ב-4.7.2019 לבימ"ש השלום בירושלים ע"י משרד חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, בבדיקה שהתנהלה ברשות עלה חשד לפיו נהג חמו באופן שיטתי להשמיט את הספרה האחרונה בחלק מהחשבוניות שהגיש, ובכך הקטין את הכנסותיו במאות אלפי שקלים. בחקירתו, השיב החשוד לעניין השמטת הספרות האחרונות כי פנה למע"מ, הסדיר את העניין והגיש דוח מתקן. בפועל התגלו בחקירה חשבוניות נוספות שלא תיקן.

עוד הודה חמו בחקירתו כי נהג להוציא תלושי שכר פיקטיביים לעובדים שלא עבדו עבורו ובכך הקטין את הכנסותיו. מעדויות שנגבו עלה כי חמו שיתף פעולה עם עובד במשרדו, כך שמשכורתו של העובד פוצלה – חלק על שמו וחלק על שם אמו של העובד, שכלל לא עבדה במשרד.

בדיון הראשון שנערך ב-4.7.2019 נקבעו תנאי השחרור בערובה של חמו ונקבע איסור פרסום ל-25 יום.
כאמור, בדיון שנערך ב-11.8.2019 הותר לפרסם את שמו של חמו ואת משלח ידו, אולם לא לפרסם את מקום עבודתו. השופט עיכב את ביצוע החלטתו זו עד ל-18.8.2019 כדי לאפשר לחשוד לערר. החשוד משך את ערעורו במעמד הדיון בבית המשפט המחוזי, לפיכך ניתן לפרסם את שמו ומשלח ידו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.