רובינשטיין התקפל, בית הכנסת של הפלג לא יפורק

לאחר עימות סוער בין הפלג הירושלמי לבין ראש העיר רובינשטיין על מבני הציבור שהונחו במקומות ציבוריים, ראש העיר הטרי הגיע להסדר מול הפלג. 

לאחר עימות סוער בין הפלג הירושלמי לבין ראש העיר רובינשטיין על מבני הציבור שהונחו במקומות ציבוריים, ראש העיר הטרי הגיע להסדר מול הפלג.

לשכת ר״ע ב״ב אברהם רובינשטיין  מסרה כי סאגת שטחי הציבור ופינוי בתי הכנסת מגיעה לכדי סיכום והסדרה. בהודעה נאמר כי בשעות האחרונות בסיום ימים ארוכים של הידברות מורכבת ושקטה ועירוב היועצים המשפטיים, הבשילו הדברים לכדי סיכום כולל, לפיו יפונו כלל בתי הכנסת וימוקמו בשטחים שיאושרו על ידי הרשות.

וזה לשון הודעת עיריית בני ברק:

סאגת שטחי הציבור מגיעה לכדי סיכום והסדרה. בשעות האחרונות בסיום ימים ארוכים של הידברות מורכבת ושקטה ועירוב היועצים המשפטיים, הבשילו הדברים לכדי סיכום כולל, לפיו יפונו כלל בתי הכנסת וימוקמו בשטחים שיאושרו על ידי הרשות. לא בשטחים ירוקים ולא בכל אתר ומקום המיועדים לפעילות אחרת ושייכים לעיר ותושביה.

מתחילת הדרך הכריז ראש העיר על כבודן של הקהילות ובתי הכנסת וזכאותן לקבל הקצאה כחוק וככל הקהילות בעיר.
בשעות הקרובות יושלמו הסיכומים הסופיים כאשר הקהילות תמוקמנה בדרך כבוד והגינות, במקום ההולם את פעילותן וכל השטחים יפונו.

ראש העיר הודה לשותפים בהסדרה זו על הבנת הסיטואציה, אחריות וקבלת דיני הרשות, שיח הדדי ממוקד וענייני.

תודה לתושבי העיר על אמון והבנה כי דין אחד לחוקי התכנון והבנייה בכל חלקי העיר, יחד עם שליחותנו ומחוייבותנו הציבורית והאישית למען הקהילות כולן, פריחתן ושגשוגן.

 

כזכור,  ר"ע בני ברק הנכנס, אברהם רובינשטיין, הורה ביומו הראשון בתפקיד, להרוס בית כנסת בשכונת קרית הרצוג בעיר, וזאת, לטענת המתפללים, "בגלל זהות המתפללים הנמנים על קהילת 'בני תורה' (הפלג הירושלמי) בעיר".

בית הכנסת "דרכי שמואל" הוקם על שמו ולזכרו של מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבאך זצ"ל, והוא ממוקם ברחוב אברבנאל על שטח ציבורי בשכונה – לצד בתי כנסת רבים, "שכולם ללא יוצא מן הכלל נבנו ללא אישורים רשמיים של עיריית בני ברק, אך בהסכמה שבשתיקה", כך לדברי אנשי 'הפלג'. "אך ראש העיר נטפל אך ורק לבית הכנסת של הפלג הירושלמי".

הבוקר, גדולי התורה של הפלג הירושלמי, יוצאים  בעיתון הפלס במכתב חריף וחריג מסוגו נגד ראש העיר רובינשטיין, בו הם מזהירים מהריסת בית הכנסת, ומצהירים כי "כל הדרכים כשרות לשם כך".

בפלג הירושלמי מבטיחים הבוקר לצאת במאבק נחוש ועיקש נגד כוונת ראש העיר להרוס את בית הכנסת. "נשתמש בכל הדרכים המצויים בידנו כדי למנוע את ההריסה השפלה של בית כנסת בישראל. נוציא אלפים לרחובות, ובני ברק תהפוך למשותקת. בית הכנסת 'דרכי שמואל' לא ייהרס ויהי מה. לא ניתן לברבריות ולשנאה לשלוט ולנצח", נאמר בהודעת 'הפלג'.

במכתב החריף של רבני 'הפלג' שמתפרסם הבוקר בעיתון הפלס, נכתב: "הזדעזעי ארץ והתגעשו מוסדי תבל, על השמועה הנוראה והמחרידה כי באה, כי בימים אשר נושענו מיד היוונים אשר 'באו פריצים וחללוה', בזמן הזה עלתה על דעת יהודים שומרי תורה ומצוות לשלוח יד במקדש ד', בית מקדש מעט – בית המדרש 'דרכי שמואל' בקרית הרצוג, בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה, והוקם במסירות נפש ובדמים מרובים."

"היכן נשמע כזאת שבתואנות שוא ובעלילות דברי שקר נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו. אין זאת אלא שצרות העין והשנאה נתגברו בעוה"ר באין מעצור, ואנה נישא את חרפתנו?"

"ולראש העיריה, ר' אברהם רובינשטיין הי"ו, אנו פונים באזהרה נמרצת: אל נא תרעו, סלקו ידיכם מהיכל ד'. היאך לא תיבושו ולא תתייראו לנפשכם מהבזיון הנורא בכבודו של מקום. גורו לכם מיום הדין בעת פקודה. כל מי אשר לו יד וחלק במעשה פשע ורשע כזה, יהיו מחויבים לנהוג בו כדין המפורש בשו"ע (יו"ד סימן של"ד)."

"ולקהל עדת ישורון די בכל אתר ואתר, נקרא לעשות ולפעול בכל הדרכים האמצעים למנוע את מעשה הנבלה אשר לא היתה כזאת בישראל מאז היותו לגוי, ולסכל את רעיון העועים הלזה, ולא יחרה אף ד' בעמו ובנחלתו."

*"וכמובן שצריך ומותר לפעול בכל דרך שהיא, למנוע דבר מעין זה".

על המכתב החריף חתומים הרבנים הגאונים הגאון רבי צבי פרידמן, הגאון רבי שמואל מרקוביץ, הגאון  רבי אשר הכהן דויטש, הגאון רבי צבי שינקר.

הוסיף על המכתב הגאון רבי אליעזר דינר, שכתב: "להרוס מקום קדוש מתאים לנאצים ימ"ש וכמו שבאמת עשו בגרמניה לביה"כ של אבי מורי זצ"ל. קשה להאמין ששומר תורה ומצוות הולך בדרכם. תיזהרו מקללת שמים".

גם הגאון רבי דוד מינצר מראשי ישיבת כנסת יצחק חדרה הוסיף על המכתב: "ונתקיים באנשים האלו מה שאמרו חז"ל מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, ומי מעיד על ישראל שמקיימים שמו יתברך בעולם, אומות העולם ששונאים ורודפים אותם. ומי מעיד בנו שאנו מקיימים שמו יתברך בעולם, אחינו שונאינו מנדינו ששונאים ורודפים אותנו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.