רווחי המלונות עלו בשנה האחרונה . בכמה ?

בשנת 2016 היו בישראל 388 מלונות תיירות ובהם 51 אלף חדרים. בשנת 2016 נרשמה עלייה של 2% במספר הלינות במלונות התיירות

מקור הנתונים: נתוני "סקר מלונות – הכנסות והוצאות 2014 "; הנתונים מבוססים על ניתוח דוחות כספיים לשנת 2014 שהגישו המלונות לשלטונות מס הכנסה ונתונים משלימים שהתקבלו מרשתות המלונות. הנתונים אינם כוללים מע"מ.

אוכלוסיית הסקר כוללת מלונות תיירות למעט מלונות במזרח ירושלים. על בסיס נתונים אלו נערכו אומדנים לשנים 2015 ו-2016.

בשנת 2016 היו בישראל 388 מלונות תיירות ובהם 51 אלף חדרים. בשנת 2016 נרשמה עלייה של 2% במספר הלינות במלונות התיירות. זאת כתוצאה מעלייה של 4% במספר הלינות של תיירים ועלייה של כאחוז אחד במספר הלינות של ישראלים. תפוסת החדרים השנתית הייתה 62%.

הכנסות, הוצאות ורווח המלונות
בשנים 2016-2012 עלו ההכנסות בבתי המלון באופן רציף, בכל שנה לעומת קודמתה.
ההוצאות של מלונות התיירות עלו בין השנים 2016-2011, כל שנה לעומת קודמתה.

בשנת 2016 היו הכנסות מלונות התיירות כ-9.5 מיליארד ש"ח (3% עלייה לעומת 2015) וסך ההוצאות היו כ-7.8 מיליארד ש"ח (עלייה של 2% לעומת 2015). רווח המלונות בשנת 2016 הגיע ל-1.8 מיליארד ש"ח והיווה 19% מההכנסות.

תוצאות הסקר לפי יישובים
בשנת 2014 (לעומת 2013) חלה עלייה בהכנסות של המלונות בהרצלייה ובנתניה (28% ו-25%, בהתאמה), במלונות הממוקמים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (5%), בתל אביב-יפו (3%) ובאילת (אחוז אחד). ירידה בהכנסות נרשמה ביישובים: ירושלים, חיפה, טבריה ושפת ים המלח (ירידה של 2%-1%).
העלייה הגדולה בהוצאות נרשמה בהרצלייה ובנתניה (33% ו-24%, בהתאמה).

ההכנסות הגבוהות ביותר נרשמו באילת (כ-27% מסך הכנסות המלונות), בתל אביב-יפו (18%) ובירושלים (16%).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.