רכשת אתרוג מהודר מהאינטרנט והתאכזבת כשפתחת את הקופסא? לא תוכל להחזיר לסוחר

מזמינים ארבעת המינים עם שליח? תקראו טוב טוב את האותיות הקטנות. פסק הלכה שהוציא היום מכון כת"ר לחקר הכלכלה עפ"י התורה מתייחס לרכישת אתרוגים מהודרים: " האם יוכל רוכש שפתח את קופסת האתרוגים המהודרים שהגיעה לביתו והתאכזב לבטל את המקח ולדרוש את כספו חזרה בטענת 'מקח טעות'? ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון: תסכמו עם המוכר באופן המפורט ביותר באילו הידורים אתם מעוניינים ובאיזו רמה

לקראת סוכות נוהרים המוני ישראל לירידי ארבעת המינים כדי לקיים את מצוות החג. רבים מרוכשי ארבעת המינים לא מסתפקים באלו הכשרים לברכה, אלא מעוניינים להדר במצוות ולרכוש סט מהודר, מה שעולה להם ביוקר.בין הרוכשים נמנים אלו הבוחרים בעצמם את המינים אותם רוכשים ויש המעדיפים לרכוש סטים סגורים – מה שגורם להם לסמוך על אמון המוכרים בכל הנוגע לכשרותם והידורם של המינים.דרך זו הופכת ליותר ויותר מקובלת כשרבים מהסוחרים מספקים לבית הלקוח את הסחורה, כשמציעים מבעוד מועד רמות של הידור: כשר – מהודר – ומהודר ביותר, בעוד המחיר משתנה בהתאם לרמת הידורו של הסט. לא פעם, לאחר שהקונה פותח את קופסת האתרוג הוא מתאכזב לגלות שרכש ושילם עבור אתרוג מהודר ואילו זה נראה בעיניו לא יותר מאשר כשר לברכה. במצבים אלו מתעוררת השאלה האם יוכל הרוכש לבטל את המקח ולדרוש את כספו חזרה בטענת 'מקח טעות'?

מכון כת"ר לחקר הכלכלה עפ"י התורה נדרש לסוגיה זו בנייר עמדה שהוציא היום. בתחילה נדרש להבין מהו אתרוג מהודר. לטענת אנשי המכון נחלקו הפוסקים בהגדרה ההלכתית של המונח. יש הסוברים שאתרוג מהודר הינו אתרוג שאין בו חשש לגבי כשרותו ההלכתית, לעומתם יש הסוברים כי ההגדרה מתייחסת הן לכשרותו ההלכתית והן ליופיו של האתרוג. הגדרת ההידור מציבה חמישה תנאים: לפי נקיותו – שיהיה נקי מאד ואפילו מכתם קטן כחודו של מחט; שיהיו בליטות רבות על גופו; שהעוקץ שבתחתיתו משוקע; שיהיה בנוי כמו מגדל ולא ככדור; "שיהא שושנתא שלימה בראש האתרוג ומכוון נגד העוקץ שלמטה". הגדרה נוספת לאתרוג מהודר הובאה בהתייחס למקום גידולו – כל אתרוג כשר הגדל בארץ ישראל.

"ביטול מקח אפשרי רק כאשר ברור שקיים שוני בין הסיכום בין הצדדים למוצר שסופק", כותב  ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון, וממשיך: "גם אם קיים ספק האם נכלל המוצר בהגדרה הרחבה של הסיכום בין הצדדים, לא יוכל הקונה לבטל את המקח ולדרוש את כספו חזרה, משום שבמקרה של ספק ידו של המוחזק (המוכר) על העליונה". מכאן שהקונה ארבעת המינים מהודרים בסט סגור ולאחר שפתחו מצא כי אינם בעלי מראה יפה, לא יוכל לבטל את המקח ולבקש את כספו בחזרה, שהרי יתכן שלמרות חזותם נחשבים מהודרים בהתאם להגדרות אחרות. "אם אכן ימצא שעל פי חלק מהשיטות לא ניתן לצאת ידי חובת המצווה בארבעת המינים הללו – יוכל לבטל את המקח משום שאין כל ספק שאיננו "מהודר" – אף שמדובר בסט שמראהו יפה במיוחד".

אז מה כן אפשר לעשות? הרב אישון מדריך בנייר העמדה את מי שמעוניין לרכוש סט של ארבעה מינים מהודרים ואינו מעוניין לבחור בעצמו: "בתחילה יוודא שאת מיון ארבעת המינים והקביעה אלו מהם מהודרים, אלו כשרים לברכה ואלו פסולים עושים תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות אלו. נוסף לכך, יסכם עם המוכר באופן המפורט ביותר האפשרי באלו סוגי הידורים הוא מעוניין ובאיזו רמה של הידור ולא יסתפק בהגדרה כללית של מהודר, מהודר ביותר וכו'. אם אינו יכול לסכם באופן זה עם המוכר, יתנה מראש שיוכל לבטל את המקח אם ימצא לפי מה שיראה בעיניו, שמדובר בארבעה מינים שחזותם אינה יפה במיוחד".

הרב אישון מסכם ואומר: "אם הזמין סט מהודר ולא נהג כך, יוכל לבטל את המקח רק אם יתברר שמדובר בסט שלפי חלק מפוסקי ההלכה הוא פסול, או שגודלו עומד על השיעור המינימאלי ביותר האפשרי".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.