וידאו בלעדי מרתק: הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א בראיון חג לקוקר: אין לנו חמץ בזכות חברי הכנסת החרדים

הרב הראשי לשעבר ורבה של תל אביב כיום הגאון הרב ישראל מאיר לאו בשיחה נרגשת לאתר 'קוקר':

בדבריו הסביר את ענינה של ביעור חמץ השייכת לזמנינו כיום, ואיך נוכל לבערה מאיתנו: 

"מדי שנה בשנה בערב חג הפסח, אנו נוהגים על לדבר חובתה של ביעור חמץ, זוהי חובה שהתורה כבר מטילה עלינו, אלא מה, בעינינו החמץ יש לו גם משמעות עכשוית מיוחדת".  

"לא רק החמץ שבמזון או בכלים, או בבית –  אלא החמץ הרוחני הוא המחלוקת, זה החמץ האמיתי, זאת אומרת שכל פילוג כל סדק וכל שסע הוא סימן לחימוץ, וכאשר אנחנו מדברים  על ביעור החמץ, מדברים קודם שכל שאור וכל מחמצת לא ימצא בבתיכם, בבית היהודי האמיתי שומר אמונים שומר תורה ומצוות בל יראה ובל ימצא שאור בכל גבולך". 

הרב התייחס גם בדבריו על החמץ שקיים בתוך המפלגות בכנסת ועתה בשל תוצאות הבחירות לכנסת החמץ  במפלגות החרדיות פחת בשל האחדות .

"אני חייב לציין שדווקא כתוצאה מהבחירות, החמץ כבר כמעט מבוער בקרב הציבור התורני, תסתכלו ביהדות התורה ובדגל התורה, בין עיר זו לעיר אחרת, הנהגות רוחניות שונות, וגם במפלגה הגדולה יותר במספר, ש"ס יש אחדות אמיתית, ואין כבר מחלוקת, אכן קל מאוד השנה לבוא ולברך בימים אלו תשע"ג, יהי רצון וההמשך יהיה לפחות ברוח זו, של אהבת ישראל, של שלום בית, של אחדות השורות".  

הרב מסיים וקורא" "שנזכה באמת בזכות האהבה הזו שבינינו להיגאל, וכמו שבניסן נגאלו אבותינו, כך בניסן עתידין אנו להיגאל במהרה בימינו אמן". פסח כשר ושמח.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.