"רק אם תתפללו בציון האוה"ח יהיו לכם ילדים" (הקלטה)

מרן החזו"א אמר לזוג הצעיר ששנים רבות לא היו להם ילדים: "העצה לזש"ק להשתטח בציון האור החיים הקדוש". האזינו לשיחתו המלאה של המשפיע כ"ק הגה"צ רבי אלימלך בידרמן

מעשה שארע לפני כמה שנים, בבית משפחת גריינימאן בעיר ווילנא התקיימה אסיפת ׳וועד הישיבות' בשנת תר״פ לערך, באסיפה זו נכחו גדולי עולם, ביניהם הגאונים הקדושים ה'חפץ חיים', רבי חיים עוזר וה'חזון איש'.

לפני עזבו את הבית נכנס ה'חפץ חיים' לחדר המטבח, ושם ישבה נערה מרת ש. גריינימאן וביררה אורז עבור סעודת בני הבית, שאלה החפץ חיים כמה פעמים בוררים את האורז, ותען ותאמר י"ב פעמים לא פחות ולא יותר, משתמה החפץ חיים על ריבוי הבדיקות, נענתה ואמרה שהיות והחזון איש שהוא קרוב משפחתם יסב לסעודתו כאן בבית – לכבודו בודקים את האורז י"ב פעמים, נתרגש החפץ חיים, ובירך את הנערה שלשה ברכות – אריכות ימים, מתוך צלילות הדעת, ומתוך בריאות העיניים שלא תצטרך למשקפיים עד יומה האחרון.

וכך היה, היא חייתה בבני ברק, עד שהייתה כבת תשעים ושמונה שנה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, בהגיע יומה חשה שלא בטוב נכנסה ל'בית החולים' ובטרם כל בדיקת רופא השיבה נשמתה ליוצרה.

נערה זו יתומה הייתה, ומשהגיעה לפרקה, היה ה'חזון איש' בכבודו ובעצמו השדכן שלה, ונישאת להגאון ר׳ מרדכי שרגא פייבל איידלמאן זצ״ל, בתוך אלו השנים עלה ה'חזון איש' לארץ הקודש, ואף בני משפחת איידלמאן עלו לארץ ישראל ונתיישבו לדור בה,

כעבור ששה עשר שנים מיום נישואיהם ועדיין לא זכו לזרע של קיימא, פנתה האשה לביתו של החזון איש, ונכנסה אליו יחד עם הרבנית של החזון איש, לבקש שיפעל עבורה פקידת ישועה ורחמים, החזון איש בירך אותם בזש״ק, אך הם עמדו על כך שהחזון איש יבטיח ולא יסתפק בברכה גרידא.

או אז שמט החזון איש את ראשו על השולחן בתוך ידיו, אחר כמה רגעים קם, נענה ואמר – אין בידי להבטיחכם, נזדעקה האשה בכאבה כי רב – הרי יתומה הייתי, ומרן הוא ה׳שדכן׳ שלי, שומה עליו ליטול אותי על ׳אחריותו׳…

חזר החזון איש להרכין ראשו, ושוב נענה משקם – מה אעשה ואין בידי להבטיחכם – נצרך עבור זה 'כוחו של גדול', על כן עצה אחת יש לי עבורכם, עלו נא לציונו של היאור החיים׳ הקדוש, ותיוושעו בישועה שלימה, אמרה האשה כי מפחדת היא לעלות בימים האלו ליהר הזיתים׳ מאימת הישמעאלים (שהציקו באותה תקופה ליהודים), אמר להם החזון איש "אין לי עצה אחרת".

בליל יום ההילולא – ליל ט"ו תמוז בשעה שתיים לפנות הבוקר עלתה לציונו של האור החיים, שם שפכו לבם כמים שיחוס הבורא עליהם בזכות האי בעל הילולא קדישא האור החיים׳ הקד׳…

ואכן, בכ"ה ניסן שלאחריו נולד להם בן למזל״ט, בבית החולים ׳שערי צדק׳. מרוב התרגשות כל עובדי בית החולים – כי בימים ההם עדיין לא היה מציאות כזו שיוולד בן ראשון אחר ט״ז שנה, נפל הילד מידי הרופאים, והיה כמה חדשים בסכנה, עד שנתרפא לאורך ימים ושנות חיים.

האזינו לשיחה המלאה של המשפיע

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.