רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על התנגדותה למיזוג בין בנק מזרחי לבנק איגוד

העלמות בנק אגוד עלולה לפגוע בתחרות המועטה ממילא על לקוחות פרטיים במערכת הבנקאית

ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד אורי שוורץ, הודיע אמש על התנגדותו למיזוג בין בנק מזרחי – טפחות לבנק אגוד.

המערכת הבנקאית בישראל היא מערכת ריכוזית עם בעיות תחרותיות רבות, אחת מהן באה לידי ביטוי בחסמי כניסה גבוהים מאוד. מזה עשרות שנים לא קם אף בנק חדש במדינת ישראל, ומספר הבנקים רק הלך והצטמצם. כיום נותרו בישראל שש קבוצות בנקאיות שמספקות ללקוחות פרטיים שירותי עובר ושב ושירותים בנקאיים נלווים. בנק אגוד הוא הבנק הקטן היחיד מבין שש הקבוצות האמורות. בדיקת הרשות העלתה שהתמריצים של בנק איגוד והפעולות התחרותיות שלו שונים מאלו של חמש הקבוצות הבנקאיות האחרות.

עלויות המעבר בין בנקים ללקוחות הפרטיים הן גבוהות מאוד, ונתפסות על ידי הלקוח כחסם משמעותי למעבר בין בנקים. לקוחות ממעטים לעבור בין בנקים; על פי בדיקת הרשות, שיעור המעבר הממוצע השנתי של לקוחות פעילים אינו עולה על 2%. הבנקים מודעים לכוח שיש בידיהם ולכן נוכח עלויות המעבר הגבוהות, הם עושים שימוש ביכולתם להפלות בין לקוחותיהם השונים ולגבות מהם את המחירים המקסימאליים שהם יכולים. מעט הלקוחות שמוכנים להשקיע בניסיון לשפר את תנאיהם, על ידי מיקוח או על ידי איום במעבר לבנק אחר, מצליחים להשיג תנאים טובים יותר מהבנק שלהם, לעומת יתר הלקוחות. הבנקים אף מנסים לאתר באופן יזום את הלקוחות שעלולים לעזוב לבנק אחר, על מנת לבצע מולם פעולות שימור.

מאחר שחלק גדול מלקוחות הבנקים כיום הם "לקוחות שבויים", התחרות על לקוחות קיימים המנהלים חשבון פעיל בבנקים מוגבלת ללקוחות הלא שבויים בלבד. בתחרות על הלקוחות הללו, גודל הבנק משפיע באופן ישיר על התמריצים שלו ועל אופי הפעולה שלו. הבנקים הגדולים שואפים לשמר את המצב הקיים ומקרב הבנקים הבינוניים, בנק מזרחי הוא היחיד שמדגיש בפרסומיו את האפשרות לעבור בנק, אך גם הוא נמנע מלספק לציבור הצעת ערך ברורה. בנק אגוד, לעומת זאת, כבנק הקטן היחיד שאינו מצוי בבעלות בנק גדול יותר, מציע ללקוחות השוקלים לעבור בנק הצעת ערך כספית פשוטה ואטרקטיבית ביחס להצעות של יתר הבנקים. האופן הפומבי והמפורש שבו משווק בנק אגוד את הצעת הערך לציבור הרחב חריג ביחס ליתר הבנקים במערכת, ולא סביר כי בנק גדול יותר או בנק קטן הנמצא בבעלות בנק אחר יבחר לנקוט באסטרטגיה דומה.

האסטרטגיות התחרותיות הייחודיות של בנק מזרחי ובנק אגוד השתקפו לאורך כל בדיקת הרשות. הרשות הוסיפה וערכה בדיקה סטטיסטית נרחבת בנושא מעברי לקוחות פעילים בין בנקים, ממנה עלה כי חלקו של אגוד מתוך המעברים בין הבנקים גדול משמעותית ביחס לחלקו במערכת. באזורים בהם אגוד פועל, חלקו במעברים אף גדול מזה של כל אחד משני הבנקים הגדולים. מבדיקה פרטנית של נתוני המעבר ב-26 הערים בהן אגוד פועל, עולה כי ב-20 ערים שיעור המעבר לאגוד הוא 10% או יותר, וב-6 ערים שיעור המעבר לאגוד הוא 30% או יותר.
כתוצאה מהמיזוג, סביר כי האסטרטגיה הייחודית בה נוקט בנק אגוד, כבנק הקטן האחרון שנותר במערכת, שאינו בבעלות בנק אחר, תיעלם, והמחירים יעלו. לאף בנק אחר, כולל בנק מזרחי לאחר המיזוג, לא יהיה תמריץ להציע באופן כה מפורש ומובלט הצעת ערך כספית אטרקטיבית ללקוחות השוקלים לעבור בנק. ככל שבנק גדול יותר, הוא יהיה פחות מעוניין להציע הצעות דומות בשל חשש לפגיעה ברווחיו (קניבליזציה) ובשל חשש להתפתחות של תחרות מחירים שתחתוך מהרווחים העודפים במערכת. כתוצאה מעליית המחירים יפגעו הן לקוחות אגוד והן הלקוחות ביתר הבנקים, שלא יוכלו לעבור לבנק אגוד או לעשות שימוש בהצעת הערך שלו כדי לשפר את התנאים שלהם בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש.

הגדלת בנק מזרחי, בדרך של מיזוג, לא רק שאינה צפויה לתרום לתחרות, אלא אף עשויה לקרב את מערכת התמריצים שלו לזו של הבנקים הגדולים ולהקטין את התמריץ שלו לנקוט בפעולות הפוגעות בשיווי המשקל בין הבנקים.

הרשות בחנה גם את פעילות הבנקים המתמזגים במגוון שווקים נוספים, ובכלל זה בתחום מתן אשראי לשוק היהלומים. בשוק זה מדובר במיזוג בין שני המתחרים הגדולים ביותר בשוק בו פועלים רק עוד שני מתחרים נוספים. בדיקת הרשות העלתה כי אשראי הניתן בתעשיית היהלומים הוא מוצר מובחן, שהיקפו עומד על מיליארדי שקלים בשנה. פעילות בתחום זה דורשת התמחות וכן הפעלת סניף בנק במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן. גם בתחום זה, המיזוג מעלה חשש מפני הפעלת כוח שוק ועליית מחירי האשראי מצד הבנק הממוזג. חשש זה לא צפוי להיות מופג נוכח חסמי הכניסה הגבוהים לשוק הבנקאות בכלל, ונוכח מאפייניו של תחום האשראי לשוק היהלומים בפרט.
המיזוג בין מזרחי לאגוד הובא בפני הרשות בתקופה בה עומדות על הפרק רפורמות רבות שמטרתן לשפר את המצב התחרותי בתחום הבנקאות. לפיכך, החשיבות בקיומו של בנק בעל תמריצים ייחודיים ודרך פעולה ייחודית לעומת הבנקים האחרים, צפויה רק לגדול, וכך גם הפגיעה הפוטנציאלית בתחרות כתוצאה מהמיזוג.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.