רשות המסים מכפילה את מספר הדוחות שאושרו במהלך ממוחשב של אישור שומות עצמיות

בימים הקרובים יקבלו 30,000 נישומים הודעת שומה על כך שהשומה העצמית בדוחותיהם לשנת המס 2017, אושרה כשומה סופית בהתאם להצהרתם, ללא דיוני שומה, במסגרת מהלך ממוחשב של אישור שומות עצמיות.

כחלק מהצעדים להגברת האמון של ציבור הנישומים במערכת המס ועל מנת לעודד נישומים להגיש דוחות שנתיים אמינים ושלמים ולמלא אחר כל הוראות החוק, רשות המסים מבצעת אחת לתקופה מהלך ממוחשב של אישור שומות עצמיות זאת לפי הדו"ח שהגישו נישומים, בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו הכוללים, בין היתר, קריטריונים של צייתנות "ילד טוב מסים".

המהלך, המבוצע זו השנה החמישית, כלל בממוצע כ-14 אלף נישומים בשנה ולאחר שנבחנו הקריטריונים, הוכפל השנה מספר האישורים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.