רשות שוק ההון העניקה היום רישיון נוסף לחברת ביטוח חדשה

במהלך השנה הקרובה נהיה עדים לכניסתן של חברות חדשות נוספות לתחום הביטוח שיפעלו באופן דיגיטלי וחדשני

לחברת ביטוח חדשה
שוק הביטוח משתנה בקצב מהיר, תוך חודש בלבד. חברת ביטוח חדשה, נוספת נכנסת לשוק הביטוח. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר, העניקה רישיון לעיסוק בביטוח לחברת "WeSure" חברה לביטוח בע"מ" בענפי הביטוח הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד ג') וביטוח דירה.

היקף הפעילות בשנת 2017 בענפי ביטוח אלו
בשנת 2017 היקף הפרמיות שגבו חברות הביטוח ממבוטחים בענפי ביטוח רכב חובה, רכב רכוש, מקיף דירות ובתי עסק עמד על כ- 18 מיליארד ש"ח.
• ביטוח רכב חובה כ- 5 מיליארד ש"ח.
• ביטוח רכב רכוש כ- 8.3 מיליארד ש"ח.
• ביטוח מקיף דירות כ- 1.7 מיליארד ש"ח.
• ביטוח צד ג' כ- 1 מיליארד ש"ח.
• ביטוח אובדן רכוש ומקיף בתי עסק כ- 2.1 מיליארד ש"ח.

לענפי הביטוח הכללי השפעה ישירה על משקי הבית ועל העסקים הקטנים והבינוניים. העלות הממוצעת של משק בית על ביטוחים אלו היא 500 ש"ח בחודש ועד 1,000 ש"ח בחודש כאשר לגבי העסקים השונים אף יותר מכך. כך שהגברת התחרות בתחומים אלו תאפשר הפחתה בעלויות הביטוח וביוקר המחיה לטובת ציבור הצרכנים.

הגברת התחרות בתחומים אלו תתבטא גם בחוויית השירות שתוענק לציבור המבוטחים, החברה החדשה צפויה להיות דיגיטלית באופן מלא ותאפשר למבוטחים לבצע פעולות שונות באמצעים אלו.
פעולות רשות שוק ההון לעידוד כניסת חברות ביטוח חדשות להגברת התחרות
כניסת חברת ביטוח חדשה לתחום הביטוח הכללי, לראשונה מאז שנת 2008, התאפשרה לאחר שרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הקלה את תנאי הסף לקבלת רישיון מבטח וקיצרה וייעלה את תהליך הרישוי. ההקלות הרגולטוריות נעשו בעיקר בנושאים הבאים:
• הקלה מהותית בדרישות הון מזערי – כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח), התשע"ז-2017, מאפשרות לחברות ביטוח חדשות להפחית בצורה משמעותית את דרישות ההון:
 חברה העוסקת בביטוח חיים נדרשת להעמיד הון של 15 מיליון ש"ח לעומת 52 מיליון ש"ח בעבר.
 חברה העוסקת בביטוח כללי נדרשת להעמיד הון של 10 מיליון ש"ח לעומת 59 מיליון ש"ח בעבר.
 חברה העוסקת בשני תחומי הביטוח (חיים וכללי) נדרשת להעמיד הון של 25 לעומת 89 מיליון ש"ח בעבר.
ההפחתה מתאפשרת בשל משטר ההון סולבנסי 2 המחייב את החברות להעמיד הון עצמי בהתאם לסיכונים אליהם הן חשופות ובהתאם לכמות הפוליסות שמכרו.
• הקלות לגבי השולט בחברת הביטוח – הקלות שונות שעיקרן הפחתת גרעין השליטה ל-30%.
• קיצור וייעול תהליך הרישוי – עבודה משותפת עם החברה במקביל במגוון תחומים על מנת לאפשר לה תחילת פעילות – מבנה השליטה, ממשל תאגידי, אישור נושאי המשרה חברה, אישורי מוצרי הביטוח של החברה ועמידתן בהוראות הנדרשות, מערכות תפעול.

מיהי חברת WeSure?
WeSure חברה לביטוח בע"מ הוקמה על ידי מר אמיל ויינשל ומר ניצן צעיר הרים. מייסדי החברה הינם דמויות ביטוח מוכרות בתעשייה, בעלי ידע מקצועי וניסיון רב שנים, ומילאו מגוון תפקידים בכירים בחברות המסורתיות הגדולות.
בכוונת החברה, ולאחר שתבסס את פעילותה, לאפשר לקהל המבוטחים לקבל את כל השירותים באופן דיגיטאלי, החל משלב ההצעה לביטוח, דרך ההצטרפות לביטוח, ביצוע פעולות שירות וטיפול באירועים ביטוחיים, ועד סיום הטיפול בתביעות.

שר האוצר, מר משה כחלון מסר: " אני שמח לראות כי המהלך של הסרת חסמי כניסה לחברות ביטוח חדשות נושא פרי. לאחר חודש בלבד, נכנס שחקן חדש נוסף וטכנולוגי לתחום הביטוח. אני משוכנע שהצרכנים כמו גם החברות הקיימות יהנו מתחרות ושירות טובים יותר. מדובר בשורה גדולה לשוק ולאזרחים, בשורה שלא שמענו זמן רב."

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר מסרה: אנו מברכים על כניסתה של חברת הביטוח "WeSure". במהלך השנה הקרובה נהיה עדים לכניסתן של חברות חדשות נוספות לתחום הביטוח שיפעלו באופן דיגיטלי וחדשני, המטרה שחברות אלו יציעו מוצרים תחרותיים וחווית שירות אחרת".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.