רשות שוק ההון העניקה היתר לחברת ביטוח חדשה הצפויה להגביר את התחרות

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר, העניקה רישיון לעיסוק בביטוח לחברת "ליברה חברה לביטוח בע"מ" בענפי הביטוח הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד ג') וביטוח מקיף לדירות ובתי עסק.

לענפי הביטוח הכללי השפעה ישירה על משקי הבית ועל העסקים הקטנים והבינוניים. העלות הממוצעת של משק בית על ביטוחים אלו נעה בין 500 ש"ח בחודש ועד 1,000 ש"ח בחודש כאשר לגבי העסקים השונים העלויות גבוהות משמעותית. פעילות של חברות חדשות בתחומים אלו צפויה להגביר את התחרות ולהפחית בעלויות הביטוח וביוקר המחיה לטובת ציבור הצרכנים.

הגברת התחרות בתחומים אלו תתבטא גם בחוויית השירות שתוענק לציבור המבוטחים, החברה החדשה צפויה להיות דיגיטלית באופן מלא ותאפשר למבוטחים לבצע פעולות שונות באמצעים אלו.

כניסת חברת ביטוח חדשה לתחום הביטוח הכללי, לראשונה מאז שנת 2008, התאפשרה לאחר שרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הקלה את תנאי הסף לקבלת רישיון מבטח וקיצרה וייעלה את תהליך הרישוי. ההקלות הרגולטוריות נעשו בעיקר בנושאים הבאים:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.