"ר' שמואל נשא את עולם התורה מפטירת הרב שך"

אלפים רבים השתתפו בעצרות מספד ונהי שהתקיימו בשני מוקדים בחו"ל, עם סיום ימי השבעה על מרן הגר"ש אוירבך זי"ע. תיעוד

הספד ענק והיסטורי נערך אמש בהיכל הגדול של ישיבת ליקווד – לזכרו של מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבך, את משא המספד המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון הגדול ר' אלה בער וויכטפויגל. בנוסף לאלפים הרבים שגדשו את האולם הזה, הצטופפו אלפים בשלושה אולמות ובתי מדרשות נוספים לשם הועברה העצרת בשידור חי. מדובר בבתי המדרשות בית מדרש זעמל, ובית מדרש קליין געטשננר.

צפו בהספד

מלבד ר' אלה בער וויכטפויגל, לפניו הספיד ראש הישיבה ר' מלכיאל קוטלר, ר' ליפא גלדבירט תלמידו של ר' שמואל זי"ע שמכהן כרב בפלאבטובש ור"מ בישיבת תורה תמימה, אחרון דיבר הגאון הגדול ר' דוד שוסטל מראשי ישיבת ליקווד.

ר' בער ספד בקול בוכים ואמר כי מאז פטירת מרן הרב שך זי"ע, הוא נשא את עולם התורה, עם גבורה עצומה ונקיות עצומה בכל השטחים. כמו"כ סיפר את מה שאמר מרן הרב שך אמר לאחר שר' שמואל הוציא את ספרו על אהלות 'דרכי שמואל' שלא האמין ששייך בדורינו אנשים כ"כ גדולים, ואמר שהיה שותה את המים שרוחץ בו את רגליו. ר' אלה בער הוסיף וביכה שאין בכל ארץ ישראל אחד שיודע כמהו את כל התורה כולה ואפשר לדבר איתו בכל מקום כאילו הוא למד את זה עכשיו.

עוד מדברי ר' אלה בער: הגר"א אומר שבכל דור יש ת"ח שעליו נאמר משה שפיר קאמרת ודרכו מושפעים כל החידושי תורה של הדור. והסימן לכך לדעת מי זה הוא שהוא נרדף. ר' שמאול מסר נפש על כבוד שמים, ולעצמו לא היה כלום רק לכלל ישראל ולחינוך הטהור, ויש שועלים קטנים שחושבים שבגלל שהוא עשה נגד המנהיגים שהם בחרו לעצמם – הם רדפו אותו עד חרמה, וכל זה לא הפריע לו במלחמת הקודש שלו וכאילו כל מעשיהם זה של אדם זר, וזר כ"כ שלא צריך למחות בהם. הוא היה תלמיד חכם שלא מדורינו, ושגם בדור קודם זה היה חידוש. ועכשיו יתומים הינו ואין אב. ממש כצאן ללא רועה. עוד אמר ר' אלה בער וחזר ואמר שר' שמואל היה המרן האמיתי. הוסיף ר' אלה בער ודיבר והרחיב על המלחמה הגדולה ועל הפלא והמופת שבהקמת כ"כ הרבה מוסדות. בנוסף לר' אלה בער דיבר גם ראש הישיבה הגאון הגדול ר' מלכיאל קוטלר שדיבר אף הוא באופן חריף.

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אוי לה לספינה שאבד קברניטה

  אוי לה לספינה שאבד קברניטה.

  אוי לה לספינה שאבד קברניטה |
  הגב
 2. ר' שמואל היה המרן האמיתי. שזכה ללחום בכל כוחו בעמלקים של ימינו, עם אלו שמזנבים בנחשלים, ושולחים אותם לצבא השמד וגם נלחם עם אלו שקמו להטעות מהאמונה הקדושה, הם האפיקורסים רודפי הדעת והמחקרים שבימינו שמתגברים ומתפשטים בחכמתם ודעתם הרעה, ומרבים הבל וכפירה המלאים קיא צואה ואין סירחון וטינופת גרוע מהם בעולם. ומחנכים בני ובנות ישראל הקטנים והגדולים בדרכי אומות העולם ממש, ומלמדים אותם דברי כפירה וחכמות חיצוניות… כנסו.......

  .
  ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, ענק מארזי הלבנון נגדע, עלינו להתאבל על תלמיד חכם עצום, ועובד השם אמיתי, שהלך לעולמו: הגאון הגדול, מנהיג דור האחרון לפני ביאת המשיח, מרנן ורבנן, שר וגדול בישראל, רבי שמואל אוירבך זצוק"ל נולד בירושלם י' תשרי תרצ"ה, לאביו מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל. היה בן 87 בפטירתו, השאיר אלפי תלמידים שהיו כבניו, ר' שמואל נשא את עולם התורה מפטירת הרב שך, ובשנים האחרונות עלו אלפי תלמידיו למעונו והתייעצו אתו בכל צעד ושעל. היה רועה נאמן לרבבות תלמידים שזכה להעמיד במשך שנים רבות, במסירות נפש, ביגיעת התורה, ומתוך דאגה לכל עולם התורה. היה מנהיג החזק ביותר, מהיחידים בדורינו שחינך ותבע ממאמיניו מסירות נפש למען הדת, פשוטו כמשמעו. גם הייתה לו קרבה מיוחדת להרב מבריסק זצ"ל. זו אבידה גדולה לעולם התורה. כמאה אלף איש ליוו למנוחותו.

  מאז פטירת מרן הרב שך זי"ע, הוא נשא את עולם התורה, עם גבורה עצומה ונקיות עצומה בכל השטחים. כמו"כ אמר עליו מרן הרב שך לאחר שר' שמואל הוציא את ספרו על אהלות 'דרכי שמואל' שלא האמין ששייך בדורינו אנשים כ"כ גדולים, ואמר שהיה שותה את המים שרוחץ בו את רגליו. והיום אין מי שיודע כמהו כל התורה כולה ואפשר לדבר איתו בכל מקום כאילו הוא למד את זה עכשיו. וידוע שהיה גאון הגאונים 'כל רז לא אניס ליה', העמקות שלו – פשוט לא מעלמא הדין, היה בקיא בכל התורה כולה – גם בתורת הסוד. פשוט גאון הגאונים בלי שום גוזמה, ידע את כל התורה כולה, ש"ס בבלי ירושלמי וכו' בצורה מיוחדת הכל לזכור ולדעת, בעיון והבנה, הגדלות שלו היה בכל שטחי התורה. ובתפילותו היה משתפך לפני קונו, כל כולו ברמ"ח איבריו ואני תפלה. התפלה – התלהטות והשתוקקות לאבינו שבשמים אויי, ריבונו של עולם.. אוי געוואלד, אויי, התורה בוכה, תורה תורה חגרי שק.

  הגר"א ז"ל אומר שבכל דור יש ת"ח שעליו נאמר משה שפיר קאמרת ודרכו מושפעים כל החידושי תורה של הדור. והסימן לכך לדעת מי זה הוא שהוא נרדף. ר' שמאול מסר נפש על כבוד שמים, ולעצמו לא היה כלום רק לכלל ישראל ולחינוך הטהור, ויש שועלים קטנים שחושבים שבגלל שהוא עשה נגד המנהיגים שהם בחרו לעצמם – הם רדפו אותו עד חרמה, וכל זה לא הפריע לו במלחמתו הקודש וכאילו כל מעשיהם זה של אדם זר, וזר כ"כ שלא צריך למחות בהם. הוא היה תלמיד חכם שלא מדורינו, וגם בדור הקודם זה היה חידוש. ועכשיו יתומים הינו ואין אב. ממש כצאן ללא רועה.

  זכינו בדורינו שאיש יהודי היה בארץ ישראל, ושמו רבי שמואל בן רבי שלמה זלמן, "האיש הזה – לא יכרע ולא ישתחווה". איש יהודי- יהודי של פעם, היחידי שעמד בראש המלחמה נגד הפרץ, עמד בראש בגזירות, שארית דור הקדמונים, למרות כל ההתנגדויות מסר את נפשו על זה כפשוטו. הוא נלחם על האמת בכל מחיר למרות המערכה הכבדה. היראת שמים שלו – לא ניתנה לתיאור כלל וכלל. גם לא השיח דעתו מלעזור ולשמח אלמנות יתומים ונדכאים בכל זמן.

  ר' שמואל היה המרן האמיתי שזכה ללחום בכל כוחו בעמלקים של ימינו, עם אלו שמזנבים בנחשלים, ושולחים אותם לצבא השמד וגם נלחם עם אלו שקמו להטעות מהאמונה הקדושה, הם האפיקורסים רודפי הדעת והמחקרים שבימינו שמתגברים ומתפשטים בחכמתם ודעתם הרעה, ומרבים הבל וכפירה המלאים קיא צואה ואין סירחון וטינופת גרוע מהם בעולם. ומחנכים בני ובנות ישראל הקטנים והגדולים בדרכי אומות העולם ממש, ומלמדים אותם דברי כפירה וחכמות חיצוניות…

  {הוא ביקש שיזכרו את זה,- אמר שהיה פה רדיפה שמאז מתן תורה לא היה דבר כזה} ו"נצח ישראל לא ישקר" וברוך השם שגדל דור של אלפים ורבבות צאן שהולכים בעקבותיו ועודד אותם להתחזק באמונה הקדושה בד' ובמשה עבדו ובכל הצדיקים האמיתים, ולהתרחק מדרכי המינים והאפיקורסים ומספריהם הרעים. ובס"ד נמשיך בדרכו בכל כוחנו ללחום נגדם – וכָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף השם.

  נחשב כ"גיבור חיל" לוחם מלחמת ד', ובעל השקפה קנאית, וניהל קו בדלני המתנגד להקמת מכללות אקדמיות לחרדים, ולהתערבות משרד החינוך בתכני הלימוד במוסדות הלימוד החרדים, והיה הפנחס של הדור הזה אשר קינא קנאת ד' צבקות כשהוביל את ההתנגדות לחוק טל ולכוונות לבצע שינויים בהסדר גיוס בני הישיבות. ועליו נאמר הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵלבְּקִנְאָתִי ובזכותו יש כהיום לומדי תורה בארץ ישראל.

  הורה לתלמידיו למסור נפשם ולא להתייצב בלשכת גיוס-השמד לקבלת דיחוי במסגרת הסדר תורתו אומנותו. ובעת מעצר עריקים – שלא התייצבו כהוראתו, הורה לתלמידיו לצאת להפגנות במקומות רבים בחוצות א"י לקדש שם שמים ברבים. וזה פסק הלכה למעשה [לדורי -דורות] שלא יהיה שום קרירות ולא לחפש שום פיתויים מאיזה צד שיבוא, ולהמשיך בעמידה על המשמר שלא להתייצב ולא לשתף שום פעולה עם המגייסים של צה"ל. [תלמידיו לומדים תורה ושומרים על עם ישראל יותר מכל החיילים]

  ת נ צ ב ה |
  הגב
 3. היה המנהיג היחידי בדור הזה

  ופרח לו איש האמת…

  ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, ענק מארזי הלבנון נגדע, עלינו להתאבל על תלמיד חכם עצום, ועובד השם אמיתי, שהלך לעולמו: הגאון הגדול, מנהיג דור האחרון לפני ביאת המשיח, מרנן ורבנן, שר וגדול בישראל, רבי שמואל אוירבך זצוק"ל נולד בירושלם י' תשרי תרצ"ה, לאביו מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל. היה בן 87 בפטירתו, השאיר אלפי תלמידים שהיו כבניו, בשנים האחרונות עלו אלפי תלמידיו למעונו והתייעצו אתו בכל צעד ושעל. היה רועה נאמן לרבבות תלמידים שזכה להעמיד במשך שנים רבות, במסירות נפש, ביגיעת התורה, ומתוך דאגה לכל עולם התורה. היה מנהיג החזק ביותר, מהיחידים בדורינו שחינך ותבע ממאמיניו מסירות נפש למען הדת, פשוטו כמשמעו. גם הייתה לו קרבה מיוחדת להרב מבריסק זצ"ל. זו אבידה גדולה לעולם התורה. כמאה אלף איש ליוו למנוחותו – אחת ההלווית הגדולות שנראו אי פעם בירושלם.

  הגר"ש אוירבך זצוק"ל היה גאון הגאונים 'כל רז לא אניס ליה', העמקות שלו – פשוט לא מעלמא הדין, היה בקיא בכל התורה כולה גם בתורת הסוד. היה גאון הגאונים בלי שום גוזמה, ידע את כל התורה כולה, ש"ס בבלי ירושלמי וכו' בצורה מיוחדת הכל לזכור ולדעת, בעיון והבנה, הגדלות שלו היה בכל שטחי התורה. בתפילות היה משתפך לפני קונו, כל כולו ברמ"ח איבריו ואני תפלה. התפלה – התלהטות והשתוקקות לאבינו שבשמים אויי, ריבונו של עולם.. אוי געוואלד, אויי, התורה בוכה, תורה תורה חגרי שק.

  זכה ללחום בכל כוחו בעמלקים של ימינו, עם אלו שמזנבים בנחשלים, ושולחים אותם לצבא השמד וגם נלחם עם אלו שקמו להטעות מהאמונה הקדושה, הם האפיקורסים רודפי הדעת והמחקרים שבימינו שמתגברים ומתפשטים בחכמתם ודעתם הרעה, ומרבים הבל וכפירה המלאים קיא צואה ואין סירחון וטינופת גרוע מהם בעולם. ומחנכים בני ובנות ישראל הקטנים והגדולים בדרכי אומות העולם ממש, ומלמדים אותם דברי כפירה וחכמות חיצוניות…

  זכינו בדורינו שאיש יהודי היה בארץ ישראל, ושמו רבי שמואל בן רבי שלמה זלמן, "האיש הזה – לא יכרע ולא ישתחווה". איש יהודי- יהודי של פעם, היחידי שעמד בראש המלחמה נגד הפרץ, עמד בראש בגזירות, שארית דור הקדמונים, למרות כל ההתנגדויות מסר את נפשו על זה כפשוטו. הוא נלחם על האמת בכל מחיר למרות המערכה הכבדה. היראת שמים שלו – לא ניתנה לתיאור כלל וכלל. גם לא השיח דעתו מלעזור ולשמח אלמנות יתומים ונדכאים בכל זמן.

  {הוא ביקש שיזכרו את זה,- אמר שהיה פה רדיפה שמאז מתן תורה לא היה דבר כזה} ו"נצח ישראל לא ישקר" וברוך השם שגדל דור של אלפים ורבבות צאן שהולכים בעקבותיו ועודד אותם להתחזק באמונה הקדושה בד' ובמשה עבדו ובכל הצדיקים האמיתים, ולהתרחק מדרכי המינים והאפיקורסים ומספריהם הרעים. ובס"ד נמשיך בדרכו בכל כוחנו ללחום נגדם – וכָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף השם.

  נחשב כ"גיבור חיל" לוחם מלחמת ד', ובעל השקפה קנאית, וניהל קו בדלני המתנגד להקמת מכללות אקדמיות לחרדים, ולהתערבות משרד החינוך בתכני הלימוד במוסדות הלימוד החרדים, והיה הפנחס של הדור הזה אשר קינא קנאת ד' צבקות כשהוביל את ההתנגדות לחוק טל ולכוונות לבצע שינויים בהסדר גיוס בני הישיבות. ועליו נאמר הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵלבְּקִנְאָתִי ובזכותו יש כהיום לומדי תורה בארץ ישראל.

  הורה לתלמידיו למסור נפשם ולא להתייצב בלשכת גיוס-השמד לקבלת דיחוי במסגרת הסדר תורתו אומנותו. ובעת מעצר עריקים – שלא התייצבו כהוראתו, הורה לתלמידיו לצאת להפגנות במקומות רבים בחוצות א"י לקדש שם שמים ברבים. וזה פסק הלכה למעשה [לדורי -דורות] שלא יהיה שום קרירות ולא לחפש שום פיתויים מאיזה צד שיבוא, ולהמשיך בעמידה על המשמר שלא להתייצב ולא לשתף שום פעולה עם המגייסים של צה"ל. [תלמידיו לומדים תורה ושומרים על עם ישראל יותר מכל חייל]

  חז"ל שיבחו את שמואל הקטן על ענוותנותו ועל מידותיו הטובות. "וכשמת אמרו עליו: הי עניו, הי חסיד, תלמידו של הלל" וכשמת שמואל הקטן תלו מפתחו ופנקסו בארונו, מפני שלא היה לו בן, והיה רבן גמליאל הזקן ורבי אלעזר בן עזריה מספידין עליו ואומרין: על זה נאה לבכות, על זה נאה להתאבל. מלכים מתים ומניחים כתריהם לבניהם, עשירים מתים ומניחים עושר לבניהם; שמואל הקטן נטל כל החמודות שבעולם והלך לו. — מסכת שמחות פרק ח.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב