שבת בלבן • כל מה שאתם צריכים לדעת על שבת מושלגת

השלג צפוי להימשך ולהיערם במקומות רבים בישראל עד לשבת בבוקר. אתר 'קוקר' מגיש מה מותר לעשות עם השלג בשבת ומה אסור לעשות.מותר לפנות משלג צירי תנועה, אבל את המעיל יש לנער בעדינות ואסור לבנות בובות שלג. המדריך המלא.

שבת מושלגת צפויה לתושבי ירושלים וההרים, לא תופעה שכיחה בישראל, ולמערכת הגיעו שאלות הנוגעות לדיני שלג בשבת: גם אם כל התשובות לשאלות הללו חיוביות, נראה ששבת בשלג היא לא דבר פשוט כלל וכלל. מתברר ששבת לבנה עשויה ליצור לא מעט בעיות הלכתיות, שהפוסקים דנו ודשו בהן.

האם שלג הוא מוקצה?

על פי דבריו של הרב רא"ם הכהן ראשית, יש לברר האם שלג נחשב ל"מוקצה" (חפץ שאסור לטלטלו שבת). לאחר שהוא מוכיח מן המשנה, הגמרא וה"שולחן ערוך" כי מי גשמים אינם "מוקצה", מנסה הרב לברר האם לשלג ולברד דין דומה. למרות שישנו מקור הלכתי שטוען כי שלג וברד שהופשרו עומדים בגדר איסור "נולד" (דבר שנוצר בשבת ולכן הוא "מוקצה"), נראה כי רוב הפוסקים חולקים על כך (ויש אף הטוענים שהאיסור הוא רק לאחר ההפשרה). הוכחה לכך מוצא הרב הכהן בפסיקת השולחן ערוך שמותר לשבור קרח החותם כד מים. מסקנה: שלג אינו "מוקצה".

אסור לבנות בובות שלג בשבת (מדין בונה).

מעיל שירד עליו שלג

ישנם פוסקים שאסרו לנער את הבגדים הרטובים מאחר שראו בכך את ניקוים – מלאכה האסורה בשבת. הרב הכהן דן האם
לניעור השלג יש דין דומה ומן הפוסקים מגיע למסקנה כי שלג שלא נמס מותר לנער. הרב מעיר שיש להיזהר ולנער בעדינות – "כדי שרק השלג המוצק יפול, ולא המים שיצאו ממנו".

פינוי השלג

כיון שהשלג אינו מוקצה, ברור שמותר לפנותו. הרב אף מעיר כי גם לו היה השלג מוקצה, הרי שכבר פסקו שמותר לפנות שברי זכוכית בשבת – כדי שלא יינזקו העוברים ושבים. יותר מכך: חובה על העיריות והמועצות לפנות את צירי התנועה בשבת מאחר שעלולים להיות מקרים של פיקוח נפש, וצריך שהדרך תהיה פנויה.

אם ישנה הפסקת חשמל והדירה מתקררת למעלות נמוכות, מותר לעבור על איסורי דרבנן בשינוי, על מנת לחמם ילדים קטנים או חולה שאין בו סכנה – אותם ואת חדריהם. בכלל זה, מותר לומר לנוכרי להדליק את הגז ולהרתיח מים עבורם (אלה איסורי תורה, אך הותרו לחולה שאין בו סכנה על ידי אמירה לנוכרי).

אם נפל העירוב, מותר ליהודי לטלטל עבורם מבתים אחרים, מים חמים בכלי (ברוב המקומות אין רשות רבים מדאורייתא, כלומר מהתורה, חוץ משיטת הרמב"ם), וכאשר חוזר החשמל מותר ליהודי להדליק עבורם פלורוסנט (לא נורת להט), או לכבות מנורות המפריעות למנוחתם. איסורי דרבנן אלה – לכתחילה יש לעשותם בשינוי, ואם אי אפשר, מותר לעשותם אפילו ללא שינוי.

אם חלילה יש חשש לסכנת חיים (ואין גוי) – מותר ליהודי לעבור על איסורי תורה כדי לחמם את החדר, ובכלל זה להדליק יונקרס וכדומה, לבשל מים על הגז, ולהדליק את הנר (נורת להט) לצרכיהם, אך יש להמעיט ככל הניתן בעשיית האיסור.

אם ישנה הפסקת חשמל ושעון השבת נעצר, ויש קור גדול בבית, מותר בשינוי להזיז את הזיזים של השעון כך שכאשר יחזור החשמל, השעון ידליק את החשמל (לחימום וכו') מוקדם יותר מהמתוכנן.

במקרה של הפסקת חשמל ביום שבת, אפי' אם המים במיחם (או המרק) התקררו לגמרי- מותר להשתמש בהם לסעודת שבת כאשר החשמל חזר וחימם אותם שוב לרתיחה.

מותר להשאיר מים רותחים בסיר ישירות על הגז מערב שבת, ולהוציא מים רותחים במצקת ישירות מהסיר במהלך השבת (ואין בזה איסור מגיס או חשש שמא יחתה).

מותר לשים שעון שבת על דוד החשמל, כך שהמים שבו יתחממו בשבת, על מנת להשתמש בהם מיד בצאת שבת לרחיצה. אך אין להשתמש במים אלו בשבת עצמה.

מי שאין לו חלות לשבת, יעשה ברכת המוציא על פרוסות, וישתדל לחברם יחד בידיו שיראו ככיכר, ויעשה לחם משנה עם עוד פרוסה.

אם יש דליפת גשם מהתקרה וכדומה, מותר להניח כלי שיקלוט את המים כך שלא ילכלכו את החדר (ואין ביטול כלי מהיכנו במי גשמים), ומותר גם לרוקן את הכלי מהמים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.