"שבת שלום בית"- מתנת השבת

אשרי מי שזוכה לשמור שבת כהלכתה שהיא "יום האם" ו"יום המשפחה" ויום ללא תאונות דרכים וללא רעשי צלצולי הטלפון הטורדניים, אלא רוגע ושלווה ושמחה וזהו זמן לשבת עם ילדיו ולדרוש בשלומם וטובתם וללמוד עמהם וזהו זמן לשוחח ולשמח את האשה וללמוד יחד הלכות שבת וכדו' ואז יש שבת של שלום בבית.

פרשת ויקהל (שקלים)

בפרשת השבוע נקרא שאחר עשיית העגל משה רבינו עולה לקבל לוחות שניות ולבקש את סליחת הקב"ה לעם ישראל וביום הכיפורים אמר לו ה' יתברך "סלחתי כדבריך" והנה למחרת יוה"כ מקהיל משה את כל עדת ישראל ואומר להם את ציווי הקב"ה על השבת "שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַיהוָֹה כָּל הָעֹשֶׂה בוֹ מְלָאכָה יוּמָת {ג} לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל משְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת" (פרק ל"ה). ומובא במדרש ילקוט שמעוני רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד.אלא אמר הקב"ה: עשה לך קהילות גדולת ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני. רואים מכאן עד כמה חביבה היא השבת בעיני הקב"ה שמבקש שנדבר ברבים על השבת הקדושה עד כמה חשוב לשמור אותה ולכבד אותה וחלילה לא לחלל אותה. והנה בשביל לחלל את השבת לא צריך לנסוע בשבת או להדליק אור חלילה, אלא עצם זה שאיש ואשה לא לומדים הלכות שבת, כבר כתב על כך ה"חפץ חיים" בספרו משנה ברורה (ח"ג) בשם היערות דבש כי אי אפשר כלל במציאות שינצל מאיסור שבת ,אם לא ילמד את הדינים על בורים היטב היטב עכ"ל. ולכן השבת בס"ד נכתוב על עניין השבת הקדושה וכיצד נחדיר אותה לתוך הבית שלנו.

הנה בפרשה משה רבינו מקהיל את עם ישראל ומצווה אותם על השבת ועל המשכן {שמה שקראנו בפרשיות תרומה תצווה זה ציווי ה' למשה ובפרשת כי תשא ביקש ה' יתברך "וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ כִּי אוֹת הִוא בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם לָדַעַת כִּי אֲנִי יְהוָֹה מְקַדִּשְׁכֶם"… "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם" (שמות ל"א). וצריך ביאור האם יש קשר בין המשכן לבין השבת ומדוע משה רבינו אמר דווקא בקיבוץ כל העם? וראיתי ביאור בשם ספר "לתורה ולמועדים" שיש את המקום הכי מקודש שזה היה המשכן וממנו יוצאת השפעת קדושה מה' יתברך לכל העולם, ויש את ה"זמן" הכי מקודש שממנו יש השפעת קדושה לכל ימות השבוע שזוהי השבת ששלושה ימים לפניה יש הכנה להארת השבת ואחר השבת במשך ג' ימים ישנה עדיין הארת השבת {כמבואר בפסחים דף ק"ו}, ויש את העם הכי מקודש שזה עם ישראל שכאשר הם נקהלים לשמוע ולדבר על דבר ה' והם משפיעים קדושה לכל העולם. ומשה רבינו שידע סוד זה מיד מקהיל את עם ישראל ומצווה על השבת ומיד על מעשה המשכן. והנה לפי זה נבין מאמר חז"ל במסכת שבת (י:) "תניא נמי הכי לדעת כי אני ה' מקדשכם א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם" מבואר שהשבת הקדושה היא המתנה של הקב"ה לעם ישראל ומדוע היא נקראת מתנה והלא היא ציווי לעם ישראל? אלא מבאר בספר נפלא "מתנה טובה יש לי בבית גנזי" {מומלץ למי שרוצה לדעת את סוד השבת} שלפני שחטא אדם הראשון הייתה נשמתו נקייה לגמרי מכל זוהמה ולכלוך מיצר הרע ומקבלת את אורו הרוחני של ה' יתברך, אך אחר שחטא התכסתה הנשמה בלכלוך רוחני שמונע ממנה לקבל את האור של ה', אלא שרצה הקב"ה לזכות את ישראל ולתת להם אפשרות לטעום מאותו מצב רוחני נשגב שהיה קודם החטא גם בעוה"ז והעולם מאיר באור רוחני שקשה להסבירו ורק מי ששומר שבת כהלכתה מרגיש אותו, וזהו "מעין עולם הבא" וזהו

הטעם שנקראת "מתנה" שניתנה רק לעם ישראל שהרי גוי שעשה שבת –חייב מיתה ,ובתפילה נאמר "גם במנוחתו לא ישכנו ערלים" וניתנה לנו במתנה אפילו שאין אנו ראויים לכך {שזוהי מתנה לפנים משורת הדין} וכל זה מחמת אהבתו אלינו. וכפי שמסופר על אחד הצדיקים שבא עני לבקש צדקה מהרב, והרב שהיה עני בעצמו חיפש בכל הבית ומצא את מעילו היחיד שהיה ישן ואמר לעני לך ותמכור אותו ותקבל כסף ובזה תקיים מצוות שבת, העני לקח ויצא מביתו, והנה נכנסה הרבנית ושאלה "מה נתת לעני והלא אין לנו כלום"? וענה הרב "נתתי את מעילי החם שהרי עכשיו קיץ ועד החורף ירחם ה'. אמרה הרבנית: "דע לך שתפרתי והחבאתי בתוך המעיל את תכשיטי החתונה היקרים", מיד ששמע זאת הרב קם ויצא בריצה מביתו אחר העני, וכאשר ראה זאת העני חשב שהרב מתחרט ורץ בכל כוחו, ראו זאת בני העיר ורצו אחריו עד שעצר ואז אמר הרב: "רק רציתי להודיע לך שבמעיל יש אוצר גנוז וגם הוא נתון לך במתנה שלא יעבדו עליך ותפסיד אותו". למדו מכאן בעלי המוסר שהקב"ה אומר לנו המתנה הזאת היא אוצר גנוז תעריכו אותה ואל תזלזלו בה.

קוראים יקרים! על כן כתב בקונטרס "שבת שלום" {למוהרא"ש מיבנאל} ראו לקבל את המתנה הזאת באהבה באחווה שלום ורעות בשמחה ובששון… כי עיקר קדושת השבת היא כפי השמחה שיש לאדם בהכנת השבת ובקבלתה וכל מטרת העונג שבת ע"י מאכלים טובים ומשובחים מטרתם שאדם יתענג בהם ויבוא לשמחה בשבת וכבוד שבת עדיף מאלף תעניות שהרי כיבוד השבת זה מהתורה וכמובא במדרש תנחומא (בראשית ג') "אָסוּר לְהִתְעַנּוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, מִפְּנֵי טֹרַח שַׁבָּת, שֶׁעִקַּר תַּעֲנִית, סְלִיחוֹת וְרַחֲמִים הוּא, וְאָתֵי לְאִמְנוּעֵי מִכְּבוֹד שַׁבָּת, וּכְבוֹד שַׁבָּת עָדִיף מֵאֶלֶף תַּעֲנִיּוֹת, דִּכְבוֹד שַׁבָּת דְּאוֹרַיְתָא, וְתַעֲנִית דְּרַבָּנָן, וְאָתֵי כְּבוֹד שַׁבָּת דְּאוֹרַיְתָא וְדָחֵי תַעֲנִית דְּרַבָּנָן". ועוד כתב שהמריבות והמחלוקות עם הנשים והילדים והשכנים זה מחמת חילול שבת כי מי שזוכה לשמור שבת קודש- זוכה ליישוב הדעת ופניו משתנים מיום חול ויש לו את ברכת השבת שנאמר "ברכת ה' היא תעשיר"- זו שמירת השבת (ירושלמי ברכות ב' ח') ורואים בחוש שכל אלו מנשמות ישראל הזוכים לשמור שבת קודש ולכבדה וליקרה ולענגה בכל מיני ענג וכבוד- הם חיים חיי אושר ערבים ומתוקים ולא חסר להם דבר , ויושבים בשולחן שבת עם הילדים אשר אין עוד הצלחה וברכה ותענוג ואושר יותר מזה שפעם בשבוע יושבים ביחד כל המשפחה ואוכלים יחד סעודת שבת, הנרות דולקים והבית נקי ומצוחצח והשולחן מלא מעדנים אין עוד גן עדן יותר גדול מזה. ולהפך אין עוד עונש וגהינום יותר גדולים שאדם אינו מיושב ולא יכול לשבת בשולחן שבת עם ילדיו {כי זה יצא עם חברים וזה תקוע במסך} והנשמה שלו מרגישה ריקנות עכ"ל.

אשרי מי שזוכה לשמור שבת כהלכתה שהיא "יום האם" ו"יום המשפחה" ויום ללא תאונות דרכים וללא רעשי צלצולי הטלפון הטורדניים, אלא רוגע ושלווה ושמחה וזהו זמן לשבת עם ילדיו ולדרוש בשלומם וטובתם וללמוד עמהם וזהו זמן לשוחח ולשמח את האשה וללמוד יחד הלכות שבת וכדו' ואז יש שבת של שלום בבית.

ונסיים בתפילת מוהרא"ש זצ"ל: יהי רצון שתזכני לקבל שבת קודש בשמחה גדולה ותצילנו שלא יעלה על ליבי שום עצבות ודאגה ואזכה להיות בשמחה מבואו ועד צאתו ותמשך שמחה זו לכל ימות השבוע ותנחילנו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך" אמן כן יהי רצון!
בברכת שבת שלום ומבורך!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.