שובבי"ם בצאנז: האדמו"ר מצאנז: "על ידי הקדושה קרובים לישועה" – צפו בגלריה

תקופה מיוחדת בפרט בחסידות צאנז שם הנהיג כ"ק האדמו"ר מרן השפע חיים זי"ע את השבועות האלו לימי תשובה ומעשים טובים.

מזה מס' שנים שכ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א נושא דברים ביום הראשון של שובבי"ם ובו נושא דברי התעוררות וחיזוק בשמירת התקנות והמנהגים הנהוגים בשבועות אלו.

בין הדברים הנהוגים הוא יום צום מידי יום חמישי של שבועות השובבי"ם והשנה עקב חדש אדר המעובר הוא  "שובבי"ם ת"ת" [ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים – ת'רומה ת'צווה] אמירת כל ספר התהילים מידי יום שישי לפנות בוקר. שמירת הדיבור והגברת לימוד התורה ביום ובלילה. ולאברכים מתקיימים שיעורים מיוחדים בהלכות יורה דעה ח"ב

בישיבת צאנז יש מידי שנה קבוצת בחורים שלא משוחחים שום דברים בטלים החל ממוצאי שבת ויחי עד מוצאי שבת תצווה.

ארגון בחצרות החיים המאגד את ארגון חבורות הבחורים יצא במבצע עידוד לבחורים אשר יתאמצו לקיים את כל סדרי הישיבה יזכו להכנס עם קוויטל מיוחד אל האדמו"ר שליט"א.

בין הדברים שנשא אמש יום א' האדמו"ר שליט"א הביא מדברי המהרש"א במס' כתובות דלבני ישראל יש מעלה מיוחדת שמרגע לרגע הם נהפכים ועולים משאול תחתית לאיגרא רמא ולהיפך, וזה מוכיח שבני ישראל אינם תחת שליטת המזלות אלא תחת הנהגת הקב"ה בלבד. כן הביא מדברי מדברי החיד"א שהקב"ה נתן להם לישראל ב' אפשריות בהם יוכלו לקרב הגאולה, או ע"י השלמת שנות הגלות שנגזר עליהם, או ע"י מצות מילה, שהוא כמובן שמירת חותם המלך שנתהוה ע"י מצות מילה, ובאם אכן מתנהגים בקדושה הרי זה מבטל את האפשרות השניה של ימות הגלות, ואז אנו קרובים לישועה, אולם כאשר הקדושה נעדרת, זקוקים אנו לסבול עד הזמן המיועד.

 בהמשך נשא הרבי דברי חיזוק מיוחדים לקראת ימי השובבי"ם, הקב"ה ראה בעני עמו בדורות אחרונים וגילה ע"י האר"י הק' את ימי השובבי"ם וכח סגולתם לתשובה ומבלעדי זה לא היה באפשרות לשרוד בדורות הללו, לכן החיוב על כל אחד ואחד לעורר את עצמו אחר שאותותינו לא ראינו ולא אתנו נביא להוכיח בשער, ומוטל עלינו חיוב לפייס את הקב"ה בפשפוש המעשים.

 עכאו"א לקבל ע"ע תענ"ד בימים אלו לכה"פ סך שש שעות ביום שעולה בסה"כ בימי שובבי"ם ת"ת, סך של"ו שעות, ובזה יוכנע קליפת וטומאת 'אויביה שלו'.

כן עורר האדמו"ר שליט"א לקבוע זמן ללימוד ספרי מוסר ובדברי תורתו של כ"ק מרן האדמו"ר השפע חיים זי"ע שנאמרו בעליה בימים אלו ודבריו כדרובנות לעורר לתשובה שלימה ולשיפור המעשים.

צילום משה גולדשטיין

1 2 3 4 5 6 7 8 9 בנו של הנגיד איצ'ה וואלף מקבל התעודה של אביו

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.