שיא של ספרים תורניים נשלחו לוועדת הפרס לספרות תורנית ב"ב

חברי ועדת הפרס הם הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל שפרן, ורבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

מספר שיא של ספרים תורניים – 168 ספרים, בהיקף שלא היה כמותו בעבר, נשלחו השנה לועדת הפרס לספרות תורנית של עיריית בני-ברק, עובדה המעלה את הפרס לפסגת מערכות הפרסים לספרות תורנית בארץ ובעולם.

הפרסים היוקרתיים שעל שמו של מייסד העיר וראש העירייה הראשון, רבי יצחק גרשטנקורן מחולקים, למחברי ספרים, ברציפות זה כ-37 שנה, מאז ייסודו ע"י ראש העיר דאז, ר' שמואל וינברג ז"ל. הפרסים ניתנים לספרים שחוברו בשלוש השנים האחרונות לפני תאריך מתן הפרס ולא קיבלו פרס קודם על הספר שהוגש לועדת הפרס. הרב חנוך זייברט, ראש העיר פועל להרחבת מסגרת הפרס לזוכים, מתוך ההכרה ביחודיות הפרס והחשיבות המרובה להן היא זוכה, כנאה וכיאה לבני-ברק, עיר התורה והחסידות.

בין שולחי הספרים נמנים רבנים, ראשי ישיבות, דיינים, אברכים ותלמידי ישיבות, כשהספרים עוסקים במגוון נושאים כביאורים בתורה, נבאים וכתובים, ביאורים בש"ס, שו"ת ופסקים בהלכה, דרשות והלכות על חגים ומועדים ומגוון רב בתחומים תורניים.

בין מקבלי הפרס, הנחשב, כאמור, למרכזי ולמכובד ביותר בעולם החיבורים התורניים היו גדולי תורה, ראשי ישיבות ורבנים ידועי-שם, ובהם הגאונים רבי יצחק קוליץ, זצ"ל, רבה של ירושלים; רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, ראש ישיבת חברון; רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל, ראב"ד בירושלים; רבי אליהו בקשי-דורון, הרב הראשי והראשון-לציון; רבי יצחק פלקסר זצ"ל, מראשי ישיבת "שפת אמת" שבירושלים; רבי ברוך רקובר זצ"ל, אב"ד בחיפה; רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת "קריית מלך"; רבי שלמה עמאר, הרב הראשי; רבי מרדכי מלכה, רב העיר אלעד; רבי משה שמעון דיסקין זצ"ל ורבי אברהם ארלנגר יבלח"א, מראשי ישיבת "קול תורה" ירושלים; רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון כנסת ישראל; רבי משה שאול קליין, רב שכונת "אור החיים" ודיין בבד"צ שבראשות מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר; רבי נסים בן שמעון ,ראש אבות בתיה"ד הרבניים בתל אביב במשך שנים רבות; רבי מרדכי שטרן, מראשי ישיבת חכמי לובלין בני-ברק; רבי נתן זוכובסקי, מראשי ישיבת "גאון-יעקב"; רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, מראשי ישיבת בית מדרש עליון; רבי חיים ואלקין, מנהלה הרוחני של ישיבת "עטרת ישראל"; רבי מאיר יעקב שטרן, חבר בד"צ "זכרון- מאיר" שבראשות מרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א; רבי יצחק פנחס גלדווסר, מנהלה הרוחני של ישיבת "אור- ישראל" הגדולה; רבי יונתן שרגא דומב, מנהלה הרוחני של ישיבת "בית מאיר"; רבי רפאל פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר; רבי אליעזר רוט, ראש כולל "נתיבות משפט", בני ברק ועוד עשרות רבנים, דיינים, ראשי ישיבות וכוללי אברכים מכובדים וידועי-שם.

חברי ועדת הפרס הם הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל שפרן, מחשובי הדיינים בדורנו וראש ישיבת "נועם התורה" ורבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.