כך הציל הגרש"ז אוירבך את ראש הישיבה שנפל למשבר (הקלטה)

האזינו לשיחתו המלאה של המשפיע כ"ק הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

המשפיע הגדול הגה"צ רבי אלימלך בידרמן תיאר בשיחתו השבועית על דמותו של הגרש"ז אויערבאך.

וכך מספר. סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבות שבדורנו, כי בשנות בחרותו למד בישיבת ׳קול תורה׳ בעיה״ק ירושלים, באיזה תקופה חל בו רפיון בתורה ועבודה ובכל הענינים, ובא עד שערי משבר ל׳׳ע. ולא ידע להשית עצות בנפשו.

בצר לו פנה אל הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק״ל ששימש שם כראש ישיבה, ותינה צערו בפניו, נענה אליו הגרשז״א האם ראית פעם חייט בעבודתו, בגשתו לתפור בגד נאה ומהודר הרי הוא נוטל חתיכת בד היקרה עד מאד, יקח סכין ומספריים, ויחתוך את הבד לגזרי גזרים, לחתיכות קטנות עם גדולות, ישרות עם עקומות, והעומד מן הצד יחשוב כי לא חייט עומד לפניו אלא משחית בדים שאין לו שיג ושיח בתפירת בגדים, ויגער בחייט מה מעשיך, יענה לו החייט המתן נא מעט, ואכן כעבור זמן יראה כי לפתע יצוץ כנגדו בית יד, ולאחמ״כ בית הצוואר, וכו׳ עד שיראה לנגד עיניו בגד שלם נאה ומהודר.

אמר לו הגרשז״א "אמור לי בחור, וכי היה בידי החייט לעשות בגד שלם מבלי שיחתוך מקודם את הבד לגזרי גזרים, ברור שלא, כך גם בגד זה הנקרא ׳אדם גדול׳ אינו נבנה אלא על ידי נפילות וחתיכתו לשברי שברים, ומשם דרכו סלולה לעלות ולהתעלות.

האזינו לשיחתו המלאה של המשפיע

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.