שילמו על תגבור לימודים ולא קיבלו דבר

"יש כאן ניצול של המוכנות של ההורים בחינוך הדתי לשלם יותר".

בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת החינוך בנושא גביית יתר של תשלומי ההורים בשני בתי הספר ביישוב רבבה , הודיע דודי כהן, מנהל אגף אכיפה במשרד החינוך, כי תלונות ההורים ביישוב בדבר גביה שאינה על פי חוזרי המנכ"ל נמצאו נכונות וכי על הבעלות (צביה) להשיב להורים את כסף שלא ניתנה תמורה עבורו.
מנחם לב, נציג איגוד מחלקות החינוך בישוב רבבה אמר לוועדה כי תשלומי ההורים יועדו, בין היתר, עבור הפרדה מגדרית בבתי הספר בין בנים ובנות על פי דרישת ההורים – "הכסף שגבינו נועד למטרה אחת מרכזית והיא הפרדה מגדרית".
יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי אמר כי ועדת החינוך רואה בחומרה את גרירת הרגליים של משרד החינוך והעיכוב בטיפול בתלונות ההורים שהובאו לידיעת המשרד כבר לפני כשנתיים. הוא קרא למשרד החינוך לבדוק את אופן גביית התשלומים ביישוב רבבה ולהגיש לוועדה את הממצאים בתוך 30 ימים. עוד קרא היו"ר מרגי לבית הספר לפתוח חשבון בנק ייעודי עבור תשלומי ההורים שינוהל אך ורק למטרה זו. עוד דרש ממשרד החינוך לחדד את הנהלים בדבר גביית תשלומי הורים לקראת שנת הלימודים הבאה.

הדיון בוועדה התקיים ביוזמת הורים מהיישוב שמחו על חוסר שקיפות בתשלומי ההורים בבתי הספר הממלכתיים ביישוב ועל כך שלטענתם הכספים שיועדו עבור תוכניות לימוד נוספות שימשו לתשלום עבור פעולות אחרות.
שי פולטהיים, תושב רבבה ואב לשלושה ילדים: "פנינו בתלונות למשרד החינוך כבר בשנת 2015 לגבי חוסר המתאם בין השירות לבין הסכום שנגבה בפועל; שאלנו מי אמור לגבות את הכסף כי הגביה נעשתה על ידי הוועד המקומי או על ידי הבעלות- רשת צביה; וכן מה קורה עם הכספים שנגבו בכיתות הגבוהות ושלא אושרו בוועדת החריגים על ידי משרד החינוך".
מיכל כהן, תושבת רבבה סיפרה לוועדה כי ביקשה לראות את הדוחות הכספיים ונענתה בשלילה.
גד כהן נציג ההורים מנהריה אמר כי מה שקורה ברבבה קורה בעשרות ישובים בארץ: "משרד החינוך לא מתקנן הפרדה מגדרים ולכן יש קומבינות", אמר לוועדה.
אורית לסר, נציגת נאמני תורה ועבודה אמרה כי יש ניסיון להפריד בממ"ד בין בנים לבנות, שמשמש גם הרבה תפיסות אליטיסטיות של הפרדה בין מגזרים ואוכלוסיות שונות וחוסר נכונות לקבל גם ילדים שהם עולים. "יש כאן ניצול של המוכנות של ההורים בחינוך הדתי לשלם יותר".

ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי) אמר בוועדה כי אין לגבות מההורים יותר מהמותר על פי החוק. אך עם זאת, לדבריו, יש לכבד את הרגישויות של המגזרים ולתקנן הפרדה מגזרית.
יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי אמר כי ועדת החינוך לא תאפשר גביה שאינה חוקית וקרא להורים להתלונן בפני ועדת החינוך ומשרד החינוך אם הם מרגישים שהגביה חורגת מהסכום המאושר או שאינה ממלאת את יעודה. "הגביה ביישוב רבבה נעשתה שלא על פי הנהלים. מדובר בהורים במשפחות ברוכות ילדים שהמעמסה הכספית עליהם היתה בלתי נסבלת". יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי קרא למשרד החינוך לטפל גם בגביית היתר במוסדות החינוך החרדיים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.