שינוי ארגוני להתאמת עבודת הרשות לצרכי שוק ההון ולמגמות הבינלאומיות

יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, החליטה על שינוי ארגוני, במטרה להמשיך ולהוביל את הרשות כארגון אפקטיבי, מתקדם וחדשני. השינויים נועדו להתאים את פעילות הרשות לצורך מימוש החזון והיעדים שגובשו על ידי שדרת ההנהלה ובהתאם לצרכים ולמגמות המתעדכנות בשוקי ההון בעולם. במרכז התכנית האסטרטגית של הרשות לשנים הקרובות ניצבים, זה לצד זה, היעדים: חדשנות פיננסית והגברת התחרות. תחומים אלה קשורים ושלובים זה בזה, שכן יש ביניהם השפעה הדדית אשר צפויה לשנות ללא היכר את האופן בו הציבור צורך ומושפע משירותים פיננסיים. וזאת, בעקבות השינויים החלים בטכנולוגיות המצויות בבסיס ערוצי ההפצה של השירותים הפיננסיים על ידי החברות. הרשות ערה למתרחש בענף זה בעולם ובישראל ותפעל להתאים את תכולת תפקידה ופעילותה על מנת לספק את השירות המיטבי לציבור המשקיעים, ועל מנת לאפשר את התפתחותן העסקית של החברות בתחומים אלה.
בהתאם לכך, יו"ר הרשות החליטה להסב את תפקיד המזכיר הכללי (מזכ"ל) ולמנות את המזכ"ל המכהן, עו"ד עודד שפירר, לתפקיד המנהל הכללי (מנכ"ל) של רשות ניירות ערך. עו"ד שפירר ישמש כמנהלה האדמיניסטרטיבי ויעסוק בבניין הכוח

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.