שינוי מהפכני בהתייחסות לפושטי רגל: "רפורמה מהפכנית"

ההפטר יהפוך להיות חלק מובנה מהתהליך וכך חייבים יקבלו במצב רגיל הפטר תוך 4 שנים

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה אמש פה אחד לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016.
היועץ המשפטי לוועדה עו"ד גור בליי: "מדובר על רפורמה המהפכנית שבאה לתקן פקודות מנדטוריות הקיימות משנת 1929. הצעת החוק מעמידה את השיקום במרכז תוך שינוי תפיסה בסיסי הנותן דגש לשיקום החייבים והקלה על רוב האנשים שנכנסו למצב פשיטת רגל בשל "תאונה כלכלית" מבלי לוותר על התייחסות מחמירה עם אלו שנכנסו להליך בחוסר תום לב. לצד הדגש על שיקום אחד הנושאים החשובים הוא העברת כמה שיותר כספים לנושים הקטנים על חשבון המדינה והבנקים והרשויות".
במסגרת הצעת החוק, מוצע לצמצם את דיני הקדימה ובפרט את דין הקדימה שניתן לרשויות שלטוניות, ובמקביל להעביר חלק מהעדיפות הניתנת לבעלי שעבוד צף (לרוב, הבנקים) לטובת הנושים הכלליים הלא מובטחים (שהם לרוב ספקים או לקוחות). בדרך זו מחוללת הצעת החוק שינוי מהותי בסדר הפירעון כדי להגדיל את השוויון בין הנושים ולחזק את מעמד הנושים הכלליים (הלא מובטחים). לפי הצעת החוק המקורית המדינה אמורה הייתה לקבל עדיפות על חובות מס שהיא פרסה אך במהלך הדיונים קבעה הוועדה שלא כל פריסה תזכה את המדינה בעדיפות על הנושים הקטנים אלא רק חלק מהפריסה ובתנאי שהיא עומדת בתנאים מסוימים. מענה נוסף לנושים הקטנים היה הסדר טוב יותר בנושא הריבית על החובות שנועד לצמצם את הפערים בין הנושים הגדולים שמקבלים ריבית גבוהה על חובותיהם כמו הבנקים לבין הנושים הקטנים. הוועדה צמצמה את הפער ביחס להסדר הריבית על החובות בין הנושים הגדולים לקטנים.

בנוסף, לפי הצעת החוק במקום הליכים נפרדים של הפטר ופשיטת רגל- ההפטר יהפוך להיות חלק מובנה מהתהליך וכך חייבים יקבלו במצב רגיל הפטר תוך 4 שנים, החייבים החלשים ביותר יקבלו הפטר תוך כשנה ומי שלא פעל בתום לב יתעכב בקבלת ההפטר לעיתים שנים רבות.
בלחץ הוועדה התחייבו כונסת הנכסים הרשמית, רשות האכיפה והגבייה ומשרד המשפטים לקחת חלק במימון תהליך ההכשרות שיעברו חייבים כחלק מהליך השיקום.
בנוסף, במהלך הדיונים הוועדה הפכה את הליך מינוי הנאמנים לשקוף יותר ומאוזן יותר ונתנה מענה משמעותי לנושא ההגנה על דיירים. הוועדה נתנה פתרון טוב יותר לתשלום מזונות למשפחתו של החייב ויצרה הסדר חדש בנושא הגנת בית מגורים בצורת מתן דיור חלופי למי שצריך להיות מפונה מביתו בשל חובותיו. כמו כן ניתן דגש לפרטיות החייבים במידע שהם נדרשים להעביר לנושיהם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.