שיר הלל לרשב"י

כותרת הבתים בשיר שמו של רשב"י

שיר הלל לרבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 

ראשון הוא לגלות לנו, את סודות תורתנו, את הכוונות של כל תפילה, של כל מילה ומילה.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

בכל בית בערב שבת, עומדים בכבוד כל בן ובת, נמשחת אשריך מנגנים, וכך לקידוש מתכוננים.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

ידעת את שפת החיות, של תחתיות ועיליות, בעלי כנף שירתו אותך, חיכו רק למוצא פיך.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

שיתפת את כל העולם, בסוד תורת הנעלם, רב הנסתרות על הנגלות, בתנ"ך ובמגילות .

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

מאור גדול קראו לך, אמוראים ותנאים, התאוו לשבת במחיצתך, הנה מה טוב ומה נעים.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

עשית ניסים ונפלאות, הרעשת את כל העולמות, ניצחת את כל הרשעים, כולם ברך לך כורעים.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

והזוהר הקדוש הוא אור לנו, בזכותו נצא מגלותנו, היום כולם בו מעיינים, גם אם הכול לא מבינים.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

נגלו לך מלאכי עליון, כל אחד ואחד מהם, ואנחנו כאן כעם אביון, הס מלהזכיר את שמותיהם.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

בכל מקום בו דרכת, כל דבר טמא טיהרת, את ציפורי ואת טבריה, וגם את לוד וקפוטקיה.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

רעיא מהימנא לך הביא, את כל התשובות לשאלות, וגם אליהו הנביא, פתח בשבחים ותהילות.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

ילמדו היום את תורתך, גם קטנים וגם גדולים, וכך תתקיים הבטחתך, שבזה יהיו נגאלים.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

ועלית למרומים, וראית את ההיכלות, והיושב במרומים, קיבל ממך את התפילות.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

חומת אש הייתה סביבך, ושמרה על קדושתך, איש לא התקרב לביתך, רק רבי אלעזר בנך.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

אמרותיך במשניות, הפכו להלכות פסוקות, גילית את סוד האותיות, הנפרדות והדבוקות.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

יום פטירתך הוא חג לנו, זכותך תגן על כולנו, ובמהרה בימינו, תבוא עם משיח צדקנו.

ועכשיו נשיר כולם שיר הלל לבר יוחאי, ועכשיו נגיד כולם רבי שמעון בר יוחאי.

 

נכתב בעהי"ת לכבודו של התנא האלוקי רשב"י זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אכי"ר

 

יצחק בן שבת

באר שבע

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.