הגר"א שכטר חבר מועצגה"ת ארה"ב ל'הפלס': "גלי אמריקניזציה' כמעט הטביעו העם היהודי"

סופר "הפלס" ישעהו ויין בשיחה מפעימה במעונו של זקן ראשי הישיבות וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית, הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א, במהלכה זכה לשמוע אודות הנס הרוחני הגדול שעבר על יהדות אמריקה בעשרות השנים האחרונות ועל תפקידנו וחובתנו בשעה זו

 

הגאון הגדול שליט"א מהרהר ארוכות, מכונס בתוך עצמו. ניתן לחתוך בסכין את המתח ששרר בחדר לימודו הצנוע. דקות ארוכות נמשך הדבר. דקות שנדמו בעיני הנוכחים בחדר כנצח וכממאנות בתוקף להסתיים. לפתע הרים הגאון הגדול שליט"א את עיניו והפנה אלינו מבט נוקב וחד. "תכתבו", הוא אמר בקול צלול וברור, "המהפכה הרוחנית המופלאה שעברה על יהדות אמריקה ושינתה אותה מן הקצה אל הקצה, נוצרה בזכות ובעקבות שתי סיבות עיקריות. האחת, עולם הישיבות שהוקם כאן במסירות נפש עילאית, והשנייה, גדולי תלמידי החכמים שברחו מאימת הצוררים באדמות אירופה ונדדו ליבשת האמריקנית".

***

שעת בין ערביים של יום שני בשבוע. פסענו ברחובותיה ההומים של פלטבוש התורתית, מתקרבים לעבר ביתו של ראש ישיבת "רבנו חיים ברלין" שליט"א, מגדולי מנווטי ספינת היהדות החרדית בארצות הברית של אמריקה. הבית שהינו תל תלפיות לרבבות מבקשי תורה ודעת נפתח עבורנו. ראש הישיבה שליט"א מביע את שביעות רצונו למשמע העובדה כי שליחיו של בטאון עולם התורה הננו. הוא מורה לנו לשבת למולו, מרבה להתעניין באכפתיות עמוקה במצבו של עולם התורה בארה"ק, ונפנה לשאול על מבוקשנו. "עיתון 'הפלס' מוציא מוסף מיוחד לכבוד חג הפסח שעניינו 'מאפלה לאורה' , מבקשים אנו לשמוע מפיו של ראש הישיבה שליט"א על המהפך הרוחני העצום שעבר על יהדות אמריקה", אמרנו בהתרגשות בלתי מוסתרת. הגאון הגדול שליט"א הרהר, כאמור, ממושכות, עד שהחל להרצות בפנינו את דבריו המאלפים, שרישומם ייחרט ללא כל ספק בלבבותיהם של הקוראים.

"היום אתם רואים ב"ה את הפריחה ואת השגשוג הרוחני הגדול הקיימים לשמחתנו בכל פינה, אולם לפני עשרות שנים היה כאן תוהו ובוהו רוחני, שלא ניתן כלל לתאר ולהעלות על הדעת. בעבר הלא רחוק המושג 'בן ישיבה' כלל לא היה קיים. אם למשפחה כבר היה בן שחשקה נפשו בתורה, היא הייתה פשוט מתביישת בו ומחביאה אותו… כך גם לגבי מצב היהדות בכלל. שמירת שבתות וימים טובים היו בגדר של 'שמורים ליחידי סגולה'. יהודים רבים חיללו שבת בסתר ובגלוי רח"ל, וילדיהם לא ידעו מושגים בסיסיים ביהדות".

"אולם", מתנער ראש הישיבה, "חסדים גדולים עשה הקב"ה עם יהדות אמריקה. ראשית, הוא שתל בתוכה תלמידי חכמים מופלגים, גדולי עולם שהגיעו לכאן בשל חמת המציק באירופה. כל אחד ואחד הנהיג בדרכו הייחודית שהביא מעיירת מולדתו, וכפי שקיבל מרבותיו הגדולים באותו עולם טמיר שחרב לדאבוננו במלחמה. אנשים נסחפו אחריהם ושינו את דרכם מן הקצה אל הקצה. שנית, עולם הישיבות שהוקם כאן על ידם ועל ידי תלמידיהם שינה את הדור הבא. רבים מן הצאצאים של יהודי ארצות הברית, אלו שלא הלכו בדרך הישר, נמשכו ללימוד תורה, הצטרפו בזה אחר זה לישיבות שהחלו לקום בכל מקום, וכך התחוללה כאן מהפכה של ממש".

"אני זוכר", מוסיף ראש הישיבה שליט"א, "את רבותינו הגדולים זצוק"ל מנווטי דרכה של היהדות הנאמנה בארצות הברית, עומדים כמעט לבדם מול גלים אדירים של 'אמריקניזציה' שכמעט הטביעו את כל העם היהודי במים הגועשים והצליחו לסחוף אחריהם את רוב היהודים כאן. והנה כיום, זוכים אנו לחזות בנס הגדול שהתרחש לנגד עינינו. מהפכה! פשוט מהפכה!".

האם הייתה גם התנגדות למהפכה שהתחוללה, היו שניסו למנוע את החזרה לדרך התורה?

"ייתכן מאוד שהיו שניסו להפריע ולחבל בדרכם של גדולי עולם ובשומעי לקחם, אולם ברור ופשוט שכוחה של תורתנו הקדושה גבר על הכל. תלמידי החכמים הגדולים זיע"א לצד עולם הישיבות שהחל אט אט לפרוח, פשוט משכו אליהם עוד ועוד אנשים, בעיקר מצעירי הצאן, ואיש לא יכול היה לעצור את המהלך המפעים והטהור הזה. כך התפתחו ריכוזים יהודיים תורתיים בזה אחר זה".

"צריכים להבין, וזה נוגע גם לתקופתנו אנו, שבה החושך מכסה ארץ רח"ל", ממשיך הגאון הגדול שליט"א בהתרגשות, "כי כשפועלים על פי דרך התורה ולא מסתכלים ימינה או שמאלה, הקב"ה שולח סייעתא דשמיא מיוחדת הבוקעת את כל הגדרות ומתגברת על כל המכשולים. הדברים הללו נוגעים למה שהיה אז ובדורות שקדמו לכך, אך לא פחות מכך לגבי מה שאנו שומעים חדשות לבקרים מהנעשה בארץ הקודש, כאשר אויביה של התורה הקדושה מנסים לחבל ולפגוע בה ללא רחמים. אנחנו, ובעיקר בני התורה שבתוכנו, צריכים להחליט, כי אנו עושים רק את רצון ד' בלבד, מבלי להתעניין מה חושבים על כך הרשעים ומחריבי הדת. אסור לנו להיבהל מניסיונותיהם החוזרים ונשנים לפגוע בהמשך קיומנו כעם, רק להמשיך בדרך המסורה לנו מדורות עברו ללא שינויים, ובע"ה נזכה לראות הצלחות גדולות".

"בכלל", אומר הגאון הגדול שליט"א כשקולו נשנק מהתרגשות, "כשמתבוננים ומתעמקים היטב במה שעבר על עמנו מאז ומעולם, מבינים את הניסיונות שלא פסחו באף דור לשנות אותנו ולהסיטנו מדרכנו – דרך התורה. רואים כי רק כאשר עמנו לא זז כמלוא נימה מהדרך המקובלת לו מאבותיו ומאבות אבותיו, הוא זכה לסייעתא דשמיא ולהארת פנים גדולה; אך כשהעם או חלקים ממנו פנה אחר שיטות חדשניות והתקרב לדרך הגויים, הוא נחל מפלות ואבדות רוחניות איומות, שאת אותותיהן ניתן לראות עד היום. אם מתעמקים קמעה כיצד החל דרדור של קבוצה או קהילה, וכיצד נהיה חורבן יהודי במקומות שונים, מגלים כי תחילתם של הדרדור ושל הנפילה באה כתוצאה מפזילה לעבר הרוחות שנשבו ברחוב".

 כיצד ניתן לחזק את לומדי התורה בארץ הקודש אל מול הגל העכור שעובר עליהם בימים אלו?

"לומדי התורה צריכים להביט מעט בהיסטוריה של עם ישראל ולראות, כי אין חדש תחת השמש, וכי תמיד עברנו רדיפות ופגיעות, ואף על פי כן העם היהודי ממשיך להתקיים. ההבטחה הנצחית של 'לא תשכח מזרעו' חזקה יותר מכל גזרה אחרת, ומצליחה מעבר לכל המכשולים וההפרעות שבדרך. בסופו של תהליך, הבטחה זאת היא זו שתנצח ותגבר על כל האויבים, על שלל מזימותיהם וניסיונותיהם השפלים".

"רק לפני דקות מספר הזכרנו את מה שעבר על יהדות אמריקה לפני עשרות שנים, כיצד הייתה נראית ואיך התנהלו חייה. הרי היום המצב ממש לא ייאמן, ולטובה. ומדוע? כי מנהיגי היהדות הנאמנה ועמם תלמידיהם ושומעי לקחם, הגם שהיו אז מעטים לכאורה, לא הסתכלו על הסובבים אותם ולא התייחסו ללעג ולמבטי הבריות שהיו רבים מאד. הם פשוט צעדו עם האמת שלהם, וכך בסייעתא דשמיא הצליחו לשנות את המפה לחלוטין".

"גם עולם התורה והישיבות הקדושות בארץ הקודש, על אף שכעת הוא נרמס ומושפל עד שאול תחתית, כאשר כל צרוע וכל זב מעז לפעור את פיו, לחרף ולגדף מערכות אלוקים חיים ולעלוב בלומדי התורה – מחזיקי העולם, אם בני התורה היקרים יתמידו בדרכם הקדושה, ולא יעזבו את משמרתם, יזכו בע"ה לאור גדול שילווה את דרכם ויביא עוד ועוד יהודים להידבק בדך התורה.

"אתם תראו שכוח הקדושה יגבר בע"ה על כל כוחות הטומאה גם יחד, ועולם התורה לא רק שלא ידעך חלילה, עוד יגדל וישגשג ללא מעצורים, ואלו שחישבו להרוס ולשבר אותו ינחלו מפלה גדולה".

"המסר שחשוב שיישמע ללא הרף, צריך להיות חד וברור: יש בורא לעולם, ורק על פי הוראותיו אנו צועדים. מעבר לכך, שום דבר אחר בעולם אינו קיים. איננו צריכים למצוא חן בעיני כל גורם אחר מלבדו, ואיננו מעוניינים להתאים עצמנו לשום רוח הקיימת בעולם. אם כך נחיה, אין כל ספק כי נוכל בקרוב בע"ה לראות ישועות".

חירות אמיתית – מהי

אנו מבקשים לנצל את רצון זו ומבקשים מראש הישיבה שליט"א לשמוע מספר מילים בגודל הימים הללו, ימי הפסח, ולקבל מעט הבנה בגדלותם ורוממותם.

הגאון הגדול שליט"א מהרהר מעט, ואחר פותח ואומר:

"בין שלל המעלות והחיזוקים להם זוכים אנו בהתבוננות במהותם של ימי הפסח הבאים עליו לטובה, ניתן להבחין בשורש הפנימי של המושג 'חירות'. חירות פירושו שאדם הינו חופשי ופנוי מכל שיעבוד חיצוני ואיננו חייב לאיש דבר. אימתי יכול האדם להיות חופשי ופנוי מכל שיעבוד? רק כאשר הוא יודע ומבין היטב מהו המושג הפנימי של 'היהודי'. יהודי הוא שייך רק למלך מלכי המלכים, ורק ממנו הוא מקבל הוראות וציוויים. ואם כן, כאשר האדם חי בתחושה שכל מה שנעשה סביבו, אם זה באופן של איומים או הפחדות, ואם זה בצורה של פיתויים או ניסיונות למשוך אותו לעבור לעולם אחר, זה כלל לא נוגע אליו, שכן הוא פשוט לא שייך לזה, כי אם לבורא העולם ולנותן התורה, ממילא חייו נהיים מאושרים ושמחים. הוא מתרומם וגובה מעל כל הברואים ומרגיש קרבה עצומה להקב"ה".

"והנה", ממשיך הגאון הגדול שליט"א, "בעת יציאת מצרים, ובעיקר בעת קריעת ים סוף, יכול היה עם ישראל להרגיש בפעם הראשונה מהי 'חירות' אמתית, ולהבין בעצם על מה דיבר עמם משה רבינו כל העת ולאלו מושגים שאף הוא להכניס אותם כשדיבר אתם על יציאה מגלות לחירות. ואם כן, אמנם, המצרים רודפים אחריהם ומבקשים להחזירם למצרים או להורגם, ומנגד עומד הים שהכניסה אליו עלולה להטביעם חלילה, אך הם נדרשו שלא להתרשם מכל זה. הם התבקשו על ידי הקב"ה לא להשגיח במה שנעשה סביבם אלא להמשיך בדרכם, 'מה תצעק… דבר אל העם' וגו'. אין לכם ממה לפחד, שהרי יש לכם את הקב"ה. יש לכם את בורא העולם. כאן לפתע נפלה בליבם ההכרה הבהירה ביותר מה הם ומה תפקידם בעולמם. הם נדרשו לרדת לעומק הדברים ולקלוט שהם שונים מכל העמים – הם יהודים השייכים לבורא עולם בלבד, ואותם לא מעניינת כל ההמולה שסביבם!… עומק ההרגשים הללו לא שייך רק לדור ההוא. הוא שייך לכל אחד ואחד מאתנו בכל עת ובכל שעה".

"נראה גם בדורנו אנו", מסיים הגאון הגדול שליט"א את דבריו המאלפים, "כאשר גזירות מגזירות שונות ומשונות נתכים עלינו ללא הרף, לו רק נשכיל להבין ולהפנים כי 'דין אחר' לנו, וכי אותנו לא מעניין מה יאמרו או יגזרו עלינו הרשעים; אם רק נבין כי אנחנו יהודים השייכים רק לבורא עולם, לתורתו ולמצוותיו – נוכל להתגבר על המכשולים וההפרעות הללו, עד שגם הרשעים יראו כי אין להם מה להתעסק עמנו, ולא יכולים להתגבר עלינו כלל וכלל. אנחנו נמשיך בדרכנו ואיש לא יוכל להפריע לנו מלצעוד בה. אבל כל זה חייב לבא מתוך תחושה והבנה מה תפקידנו בעולמנו, ולשם מה באנו לכאן".

"היום אתם רואים ב"ה את הפריחה ואת השגשוג הרוחני הגדול הקיימים לשמחתנו בכל פינה, אולם לפני עשרות שנים היה כאן תוהו ובוהו רוחני, שלא ניתן כלל לתאר ולהעלות על הדעת. בעבר הלא רחוק המושג 'בן ישיבה' כלל לא היה קיים. אם למשפחה כבר היה בן שחשקה נפשו בתורה, היא הייתה פשוט מתביישת בו ומחביאה אותו…"

"אני זוכר את רבותינו הגדולים זצוק"ל מנווטי דרכה של היהדות הנאמנה בארצות הברית, עומדים כמעט לבדם מול גלים אדירים של 'אמריקניזציה' שכמעט הטביעו את כל העם היהודי במים הגועשים והצליחו לסחוף אחריהם את רוב היהודים כאן. והנה כיום, זוכים אנו לחזות בנס הגדול שהתרחש לנגד עינינו. מהפכה! פשוט מהפכה!".

"צריכים להבין, וזה נוגע גם לתקופתנו אנו, שבה החושך מכסה ארץ רח"ל, כי כשפועלים על פי דרך התורה ולא מסתכלים ימינה או שמאלה, הקב"ה שולח סייעתא דשמיא מיוחדת הבוקעת את כל הגדרות ומתגברת על כל המכשולים. הדברים הללו נוגעים למה שהיה אז ובדורות שקדמו לכך, אך לא פחות מכך לגבי מה שאנו שומעים חדשות לבקרים מהנעשה בארץ הקודש, כאשר אויביה של התורה הקדושה מנסים לחבל ולפגוע בה ללא רחמים"

"אנחנו, ובעיקר בני התורה שבתוכנו, צריכים להחליט, כי אנו עושים רק את רצון ד' בלבד, מבלי להתעניין מה חושבים על כך הרשעים ומחריבי הדת. אסור לנו להיבהל מניסיונותיהם החוזרים ונשנים לפגוע בהמשך קיומנו כעם, רק להמשיך בדרך המסורה לנו מדורות עברו ללא שינויים, ובע"ה נזכה לראות הצלחות גדולות

"כשמתבוננים ומתעמקים היטב במה שעבר על עמנו מאז ומעולם, רואים כי רק כאשר עמנו לא זז כמלוא נימה מהדרך המקובלת לו מאבותיו ומאבות אבותיו, הוא זכה לסייעתא דשמיא ולהארת פנים גדולה; אך כשהעם או חלקים ממנו פנה אחר שיטות חדשניות והתקרב לדרך הגויים, הוא נחל מפלות ואבדות רוחניות איומות, שאת אותותיהן ניתן לראות עד היום. אם מתעמקים קמעה כיצד החל דרדור של קבוצה או קהילה, וכיצד נהיה חורבן יהודי במקומות שונים, מגלים כי תחילתם של הדרדור ושל הנפילה באה כתוצאה מפזילה לעבר הרוחות שנשבו ברחוב"

"כיצד ניצלה יהדות אמריקה מכל הנסיונות – כאשר מנהיגי היהדות הנאמנה ועמם תלמידיהם ושומעי לקחם, הגם שהיו אז מעטים לכאורה, לא הסתכלו על הסובבים אותם ולא התייחסו ללעג ולמבטי הבריות שהיו רבים מאד. הם פשוט צעדו עם האמת שלהם, וכך בסייעתא דשמיא הצליחו לשנות את המפה לחלוטין. גם עולם התורה והישיבות הקדושות בארץ הקודש, על אף שכעת הוא נרמס ומושפל – אך אם בני התורה היקרים יתמידו בדרכם הקדושה, ולא יעזבו את משמרתם, יזכו בע"ה לאור גדול שילווה את דרכם ויביא עוד ועוד יהודים להידבק בדך התורה".

"אתם עוד תראו שכוח הקדושה יגבר בע"ה על כל כוחות הטומאה גם יחד, ועולם התורה לא רק שלא ידעך חלילה, עוד יגדל וישגשג ללא מעצורים, ואלו שחישבו להרוס ולשבר אותו ינחלו מפלה גדולה"

עוד תמונה עוד בראיון פנים זווית נוספת

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ויין תותח מצליח להכניס לאנשי יתד גול אחרי גול ללא רחמים!!!!

  אברך בישיבה |
  הגב
 2. יש כאן אמת ודעת תורה ברורה!
  חבל שהגענו למצב שצריך סיוע לדעת תורה מגדולי ארה"ב
  מספיק יש לנו מהם תמיכה לתורה!
  אבל זה המצב אין ברירה!
  רב אחר בארץ שהיה מדבר היה מוחרם ע"י אנשי יתד נאמן

  אברך בישיבה |
  הגב