שלב המיון המוקדם במכרז למתקן להתפלת מי-ים שיוקם בשורק

הממשלה ממשיכה בפעילותה לקידום פרויקטים בשיטות אלו

ועדת המכרזים הבין משרדית להתפלת מי-ים המורכבת מנציגי משרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות המים בראשות מר איציק מרמלשטיין, מנהל יחידת פרויקטי PPP ותשתיות באגף החשב הכללי במשרד האוצר, פרסמה את שלב המיון המוקדם (השלב הראשון) במכרז פומבי לתכנון, מימון הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי-ים, בספיקה של לפחות 150 מיליון מטר קוב מים לשנה באזור שורק.

המכרז מפורסם על רקע התוכנית שמקדם שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, להתמודדות עם מצב משק המים בישראל, אשר סובל מבצורת זו השנה החמישית ברציפות.

המתמודדים במכרז נדרשים לעמוד בתנאי סף הכוללים ניסיון בהקמה, תפעול ותחזוקה של מתקני התפלה וכן להוכיח איתנות פיננסית. רק מתמודדים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו ע"י ועדת המכרזים להגיש הצעה למכרז.

מתקן זה צפוי להיות מתקן התפלת מי ים השישי שמוקם בישראל, בהמשך למתקנים הקיימים באשקלון, שורק, חדרה, פלמחים ואשדוד. מתקני ההתפלה הקיימים מספקים כ-585 מיליון מטר קוב מים לשנה, כמות השווה לכ70% מסך הצריכה הביתית, העירונית והתעשייתית של מים שפירים במשק כל שנה.

המתקן החדש צפוי להיות מהגדולים בעולם ויגדיל את תפוקת המים המותפלים הנוכחית בישראל בכ-25% וע"י כך יסייע למשק המים בהתמודדות עם ההרעה המתמשכת במצב מקורות המים הטבעיים של המדינה וההפחתה בכמות המשקעים.

לדברי החשב הכללי, מר רוני חזקיהו, בועדת המכרזים הבינמשרדית בא לידי ביטוי היתרון הגדול הטמון בשיתוף הפעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה המטפלים בנושא התפלת המים בישראל, הרכב הועדה מאפשר לה לבצע ביעילות את המשימות המוטלות עליה לקידום משק המים בישראל בהתאם למדיניות הממשלה.
חזקיהו הוסיף ואמר כי מדובר בפרויקט נוסף שמתבצע בשיתוף המגזר הפרטי וציין כי הממשלה ממשיכה בפעילותה לקידום פרויקטים בשיטות אלו בתחומי תשתיות רבים כגון תחבורה, אנרגיה, פסולת ובינוי כחלק מתוכנית "תשתיות 2030" שמטרתה גיבוש וקידום תוכנית אסטרטגית לתשתיות בישראל.

מנכל משרד האנרגיה אודי אדירי : "הקמת מתקני ההתפלה, הם חלק מהתוכנית הכוללת שמציג שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, להתמודדות עם שנת הבצורת החמישית ברציפות. מתקן ההתפלה בשורק הוא הראשון מבין שני מתקנים שאנו מקדמים באופן מיידי, אשר צפויים לספק יחד כ-300 מלמ"ק בשנה. חלקים אחרים מהתכנית כוללים קמפיין ארצי לעידוד חיסכון במים, קידום האפשרות להזרמת מים מותפלים לימת הכינרת ומהלך להזרמת מים טבעיים בנחלים בצפון הארץ, כך שנחזור לימים בהם נחלים שפעו באופן טבעי".

מנכ"ל רשות המים גיורא שחם: "על אף שמדובר על תקופת בצורת קיצונית, הרי שהרחבת כושר ההתפלה של ישראל נעשה בהתאם לתוכנית פיתוח ארוכת טווח שמבוססת על תחזית צריכת המים של ישראל בעשורים הקרובים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.