כבוד הורי בן הזוג במערכת הזוגית

כבד את אביך ואת אמך – הרב ליאור סיבי במאמר חשוב בנושא: כבוד הורי בן הזוג במערכת הזוגית – מכובד לקרוא. {חובה קריאה}

במעמד הגדול בהר סיני, בו קיבלו ישראל את התורה ומצוותיה ונכנסו בברית עם ה', אשר זו היתה תכלית היציאה ממצרים. הדיבור השישי – מתוך עשרת הדברות – עוסק במצות 'כיבוד אב ואם', וכמאמר הכתוב: "כבד את אביך ואת אמך". כהשלכה מכך, נעסוק במאמרנו זה, בנושא: 'כבוד הורי בן הזוג במערכת הזוגית'.

כתב השולחן ערוך (יורה דעה סימן רמ סעיף כד): "חייב אדם לכבד חמיו, משום דאיש ואשתו כחד גופא חשיבא, ואב ואם של זה, כאב ואם של זה". כן הובא גם בשו"ת יחוה דעת (חלק ו סימן נא): "האשה חייבת לכבד את חמיה וחמותה כמיטב יכולתה, וכל שכן שזהו גם כבוד בעלה שהיא חייבת בכבודו".

כלומר, חובה הלכתית [ומוסרית] מוטלת על כתפי שני בני הזוג לכבד כל אחד את הורי בן זוגו. ומדוע? מכיון שאיש ואשה הם כגוף אחד, וממילא, הורי הבעל הם כהורי האישה – וחייבת היא בכבודם כאילו היו הוריה. כמו כן, הורי האישה הם כהורי הבעל – וחייב הוא בכבודם כאילו היו הוריו.

בואו ונבין; מדוע לעתים – ובעיקר בתחילת חיי הנישואין – קשה לבעל לכבד את הורי אשתו?

נתאר: עברה תקופה ארוכה יחסית מאז יום הנישואין והבעל מרגיש שאשתו עדיין קשורה לבית הוריה ויש לה הערכה כלפיהם יותר מאשר הערכה כלפיו. זה יכול לבוא לידי ביטוי, לדוגמא, כשמתעוררת שאלה הלכתית. היא אומרת: "אתקשר לשאול את אבא שלי…" או כשהבן עם חום גבוה, היא מציעה להתקשר לאמהּ כדי לשאול מה עושים במצב כזה, ומיד היא מושיטה את ידה למכשיר הפלאפון. ובעלה נפגע; "למה היא לא שואלת אותי?

היא לא מעריכה אותי? וכי אני לא יודע"?! וכמובן, שכשהוא רואה כך, בתוך תוכו מתפתחת לה התנגדות כלשהי כלפי אותם אנשים שגונבים לו את הכבוד הראוי המגיע לו בתור בעל!

[במאמר מוסגר: יש לציין שכאן זו טעות שלה! שכן על האישה לדעת שהיא צריכה להעניק את ה"קרדיט" הזה לבעלה! להפנות אליו את השאלות הללו: "מה אתה אומר, מה נעשה, אתה בטח יודע"?! "מה נראה לך: מותר או אסור"? וכו' וכו'… ואדרבה, מילים אלו ישמשו לו דרבון ללמוד ולדעת, שכן לא יהיה לו נעים שאשתו – אשר סומכת עליו ותולה בו תקוות שיענה לשאלותיה – תווכח שבאמת אין לו "סחורה למכור" ואז תהיה לה סיבה אמתית להתקשר לאביה… וזה תלוי הרבה בבעל, שכן כל אשה רוצה להעריך ולכבד את בעלה, אבל היא גם רוצה שתהיה לה סיבה מוצדקת לכך…].

ועל הבעל לדעת שאין התנהגותה זו נובעת מחוסר הערכה כלפיו! הסיבה לכך: היא גדלה עם הוריה עשרים שנה ויותר ואותך היא מכירה "קצת פחות". הקשר הרגשי שלה עם הוריה ומשפחתה הוא עמוק הרבה יותר מהקשר הרגשי שיש לה עמך לעת עתה, וזה כלל לא פשוט עבורה להתנתק מהם רגשית ולהעביר את כל "סל ההערכה" אל הבחור שזה עתה נישאה לו… יש להתאזר בסבלנות, "כי להעברת קשרים רגשיים דרוש זמן" (קונטרס וידעת כי שלום אהלך עמ' נג). יש לאפשר לה זאת מחד, ולהשקיע בבניית הקשר הזוגי עמה מאידך.

מדוע לעתים קשה לאשה לכבד את הורי בעלה, ובמיוחד את אמו?
כתב בספר אשכול הכופר (לרבי אברהם סבע זצ"ל): "ידוע הוא בטבע הנשים, שהחמות שונאות לכלות והכלות לחמות. והטעם ידוע, לפי שהאשה אוהבת את בנה, שנצטערה בעבורו, וגדלתו בצער גדול, וביום ובלילה לא ראתה שינה בעיניה, ואחר כל זה מלמדתו דרך ה'. וכל תאותה ותשוקתה להשיאו אשה ולהכניסו לחופה. ואחר כל זה, שמתחבר עם אשתו, אוהב אותה כנפשו ומעביר אהבתו מאמו, וכל אהבתו היא עם אשתו, עד שבסיבת זה היא שונאה לכלתה".

אז מה עושים? – טיפ חשוב לאישה: כדאי שתזכרי, האישה הזו [חמותך היקרה] גידלה את מי שהיום הוא בעלך! היא קמה אליו בלילה, האכילה ורחצה, דאגה והתקשרה, ליוותה לבית הספר והחזירה הביתה, שלחה לישיבה והתמוססה בדמעות. לך היא נתנה אותו אחרי כל העבודה הקשה הזו! זכרי שהאישה הזו הזכירה אותך בתפילותיה – כשביקשה והתחננה שבנה יזכה לאשת חיל – עוד לפני שהכרתן בכלל! מי יודע כמה מההצלחות שלך בחיים נזקפות לזכותה! כשתשדרי לה זאת היא תרגיש [ואפילו בתת המודע שלה] ש'הנה, הוא אכן זכה באשת חיל'. דבר זה יעזור לה להתמודד בקלות רבה יותר עם הפרידה.

לסיום, על שני בני הזוג [בדגש על הבעל] לזכור: המציאות הוכיחה כי כאשר מנסה בן הזוג להרחיק בכוח את בן זוגו מהוריו וממשפחתו, הוא מתקרב אליהם יותר ומתרחק מבן זוגו!
"כבד את אביך ואת אמך – למען יאריכון ימיך".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.