שלושת הצעדים הראשונים להתנהלות חכמה עם הפנסיה שלכם

גם כאשר המודעות לחשיבותה של הפנסיה עולה, זה עדיין נושא סבוך ואפילו מאיים. מה כדאי לעשות כדי לפשט את הדברים ולקחת מחדש בעלות על העתיד שלנו?

עם בוא חודש מרץ מתחילים להגיע המכתבים מכל החברות בהן מתנהלים כספי החיסכון הפנסיוני שלנו – קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה חדשות ואולי גם ישנות, קרנות השתלמות ואולי גם כמה שאבדו עם השנים. אין הרבה חסכונות משמעותיים יותר מהחיסכון הפנסיוני, זה שאמור לשמש אותנו לאחר היציאה לגמלאות במשך שנים רבות, אך מעטים ממהרים להבין לעומק את הדו"חות התקופתיים ומעדיפים להשאיר את המכתבים סגורים, וחבל. להלן כמה עצות שיקלו על החיים וגם יעשו סדר בבלגן – בהמשך.

לדעת – הצעד הראשון לעתיד כלכלי יציב יותר

אחת הבעיות הקשות הניצבות בפני מי שמעוניין לעשות סדר בבלגן הפנסיה הוא ריבוי החברות, האפיקים והמסלולים המרכיבים ביחד את הפסיפס של סך הכספים שיעמדו לרשותו לאחר הפרישה.

החברות המנהלות את כספיכם מחויבות במשלוח דוחות שנתיים המרכזים את כלל הנתונים בקופות שלכם גם אם הצטבר לכם בקופה חיסכון מזערי. למרות החובה הזו, לרבים ישנם חסכונות רדומים שהם אינם יודעים על קיומם. חסכונות אלו יכולים להיווצר במעברים בין מעסיקים לאורך חיי התעסוקה שלנו או לאחר מעבר דירה כאשר הכתובת שבידי החברה אינה עדכנית ובימינו גם בשינוי דואר אלקטרוני, במידה והדו"חות נשלחים בדרך זו.

כאמור לעובדים רבים יש מספר תכניות חיסכון וביטוח עקב מעבר לעבודה חדשה ופתיחת ערוץ פנסיוני נוסף במקום. כדי לקחת בחזרה שליטה על כל הכספים הללו, השלב הראשון חייב להיות איסוף וריכוז המידע.

לדעת – יצירת טבלה

רצוי ליצור טבלה – באקסל, וורד או אפילו ידנית. הטורים בטבלה זו צריכים להכיל, לכל הפחות, את רשימת הטורים הבאה:

 • מספר זיהוי הקופה (נמצא בד"כ בראש הדוחות השנתיים שנשלחים אליכם. זהו קוד ארוך של 39 ספרות)
 • סוג המוצר (האפשרויות: קרן פנסיה חדשה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קרן פנסיה ישנה)
 • סוגי הכיסויים שהמוצר נותן (האפשרויות: חסכון, ביטוח אובדן כושר עבודה, ריסק מוות, תגמולי עצמאיים)
 • חברה מנהלת (שם החברה המנהלת את הקופה)
 • סטאטוס המוצר (האפשרויות: פעיל / לא פעיל )
 • אחוז דמי ניהול מהפקדה / מפרמיה / מדמי תגמולים
 • אחוז דמי ניהול מצבירה / סך הנכסים / חסכון מצטבר
 • סיסמא וקישור לחשבון האישי שלכם באתר החברה המנהלת

נוסף על טורים אלו ניתן להוסיף את הטורים הבאים על מנת להקל על החיים בהמשך, ולרכז נתונים:

 • סכום הכספים הצבורים / גובה סכום הביטוח
 • תשואה לכל שנת חסכון
 • תאריך פתיחה (ותק צבור)
 • מסלול השקעה
 • מסלול ביטוח בקרנות פנסיה

 

לדעת – הסבר קצר על המושגים השונים

קיימים סוגים שונים של מסלולי ביטוח בקרנות פנסיה: כל קרנות הפנסיה החדשות המקיפות כוללות מסלולים  עם מרכיבי ביטוח שבאים לתת פתרון לשני מצבים שונים שהמבוטח עלול להיקלע אליהם, נכות ומוות.

ביטוח שארים בקרנות הפנסיה בא לתת פתרון פיננסי לבני הזוג והשארים במקרה בו המבוטח נפטר לפני הפרישה לגמלאות; ביטוח אובדן כושר עבודה / ביטוח בגין נכות בא לתת מענה למקרים בהם המבוטח מאבד את יכולתו לעסוק במקצועו – לו ולמשפחתו.

לא כל מבוטח זקוק לביטוחים אלו במידה שווה: אדם צעיר שאינו בעל משפחה, אינו זקוק לביטוח שאירים. לעומתו, מבוטח בעל משפחה ענפה שעיקר נטל פרנסת המשפחה מוטל עליו עלול להזדקק לביטוח כזה.

כדאי להתייחס  למרכיבים השונים כיוון שאחת הדרכים האפקטיביות לייעול הפנסיה היא ההחלטה כמה מסך ההפקדות הולך לכל אחת מהמטרות השונות.

לדעת – איך אוספים את המידע הרלוונטי?

ישנן דרכים שונות לאיסוף המידע הרלוונטי. הצעד הקל ביותר הוא פתיחת אותם מכתבים המתקבלים מהחברות המנהלות וריכוז הנתונים המופיעים בהם. כיוון שיתכן וישנם חסכונות רדומים במקומות אחרים, רצוי לבדוק באתרי משרד האוצר המאפשרים איתור קרנות פנסיה וחסכונות רדומים. המנוע לאיתור חסכונות פנסיונים נותן תשובות מהירות יותר ואילו אתר המסלקה נותן תשובות איטיות אך מפורטות יותר. לאחר איתור החשבונות ניתן לקבל פרטים אודותיהם על ידי פנייה לחברה המנהלת.

איחוד וקבלת החלטות – שלב שני לעתיד כלכלי יציב יותר

כדי לאסוף את המידע חשוב להיות מסוגלים להבין את הדו"חות התקופתיים. הוראות משרד האוצר מחייבות את החברות בשימוש בפורמט אחיד ופשוט יחסית המקל על קריאת הדו"חות. ישנם פרמטרים רבים הנוגעים לאיחוד קופות וכדאיות הצעד: ישנן קופות עבר שלא ניתן לאחדן או להעבירן לקופות אחרות ובמקרים אחרים ישנו איבוד זכויות או כספים במעבר בין קופה לקופה. עם זאת, חשוב לציין שמשרד האוצר מעודד את איחוד קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לעובדים שיש להם מספר קרנות.

איחוד וקבלת החלטות – השדות בדו"ח השנתי

 • חלק א – גובה הפנסיה המשוערת – גובה הקצבה החודשית המשוערת שתתקבל מהקופה לאחר הפרישה לגמלאות בהינתן סך החיסכון הצבור בקופה ליום הדוח. חשוב לזכור כי ברוב המקרים הסכום מהווה אומדן בלבד ועשוי להשתנות בגיל הפרישה עצמה.
 • חלק א – גובה התגמולים – גובה התגמולים (או הקצבה) המשוערים שיתקבלו כאשר מדובר בביטוח מקרי מוות או אובדן כושר עבודה/ נכות בקרן הפנסיה
 • חלק ב – תנועות בקרן הפנסיה – בחלק הזה בדו"ח ניתן לראות מה היה הסכום הצבור בתחילת השנה ואילו הפקדות בוצעו לקופה. הפקדות יכולות להיות על ידי העובד או המעסיק, ובמקרה של עצמאי – על ידי העמית בקופה.
 • חלק ברווח והפסד מוחלטים – מה היו רווחי הקופה או הפסדיה בשנה החולפת.
 • חלק ב – דמי ניהול – מה היו הסכומים המוחלטים שנגבו עבור ניהול הקופה.
 • חלק ב – פרמיית ביטוחים – מה היו הסכומים שהועברו לכיסוי ביטוחי (עם פירוט לכל אחד מהכיסויים).
 • חלק ג הוצאות ניהול השקעות – הוצאות אלו אינן חלק מדמי הניהול הנגבים אלא הוצאות לצורך השקעות. חלק זה משתנה בין מסלולי השקעה שונים.
 • חלק ד- מסלולי השקעה ותשואות (רווחים פחות הוצאות ניהול השקעות)
 • חלק ה – פירוט הפקדות – כל שורה מייצגת הפקדת מעסיק, הפקדת עובד, פיצויים או הפקדת עצמאי
 • חלק ו – קוד מזהה. הוא בעצם מספר זיהוי הקופה שהוזכר בסעיפים לעיל

נוסף על הדו"ח, נשלח גם אישור מס לאותה השנה.

מה חשוב להבין

 • מי הגוף העומד מאחורי ניהול קרנות הפנסיה – עד כמה הגוף הוא בעל ניסיון? מה חוסנו הכלכלי?
 • יש להבין מה המשמעות העומדת מאחורי איחוד קופות והאם זה כדאי. האם יהיה איבוד ותק או זכויות? האם נזדקק לחיתום רפואי מחדש?
 • יש לשאול לגבי אפשרויות הביטוח הנלוות לכל קופה ולהבין מה הם צרכי העמית והאם הם תואמים לביטוחים שנרכשו על ידו.
 • היום הקופות מנהלות את הכספים במספר מסלולי השקעה עם אפשרות לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים. כדאי לבדוק האם מדיניות ההשקעה במסלול תואמת את הצורך, הגיל והאופי שלכם.
 • יש לבחון כל מסלול השקעה מבחינת רמת הסיכון והתשואה שהוא מניב. כאשר מסתכלים על תשואה בהשקעות פנסיוניות רצוי להסתכל לא רק על השנה האחרונה אלא לבחון ממוצע של שלוש, חמש ואפילו עשר שנים אחרונות. ניתן להשתמש באתר הפנסיה נט / הגמל נט / ביטוח נט, של משרד האוצר, המשווה בין כלל קרנות הפנסיה, קופות הגמל והביטוחים מבחינת רמת הסיכון והתשואות לטווח של חמש שנים.

מעקב ושמירה על קשר – השלב השלישי ביצירת סדר בפנסיה

לאחר שני השלבים הראשונים שעלולים להיות מעט יותר קשים, השלב השלישי הוא קל ומהיר. כל מה שנותר הוא לעקוב ולעדכן את הטבלה שיצרתם ביחס למידע שהתקבל וההחלטות שהחלטתם.

כדאי בשלב זה לשמור על פרטי איש קשר עם כל אחת מהקופות ובנוסף לעדכן סכומים על פי הדו"ח האחרון שהתקבל או ליצור קשר עם איש מקצוע בעל רישיון פנסיוני שיסייע בהבנה ובקבלת החלטות.

רצוי לעשות מדי פעם חשיבה מחדש ולבדוק כי דברים לא השתנו – עדכון מצב הביטוח בעקבות שינויים במצב המשפחתי, החלטה על מעבר בין מסלולי השקעה וביטוח וכדומה.

 

השקעה בפנסיה היא חשובה ומבטיחה יכולת קיום בגילאים מבוגרים. חשוב להבין כי הצרכים בשלב הפנסיה אינם פחותים מאשר בגיל העבודה –תשלומי דיור, ביגוד ומזון עדיין נדרשים ואף ייתכן שיתווספו לצרכים אלו גם צורך בעזרה סיעודית, תרופות וכדומה ויש לקחת גם את אלו בחשבון. האחריות על העתיד הכלכלי מוטלת על כל אחד ואחת מאתנו ורצוי לקחת את העניינים לידיים, להתחיל לעשות סדר ולייעל את התהליך.

הערות משפטיות

 • האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.
 • האמור לעיל כפוף להסדר התחיקתי.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.