שני הצדדים אשמים / עמוס ביסמוט

כך אמר הרב הראשי לירושלים: "שני הצדדים אשמים" / עמוס ביסמוט

לפניכם תמליל הריאיון המלא עם הראשל"צ הרב שלמה משה עמר.

פחות מ 72 שעות לאחר שעלה לשידור ברדיו "קול חי" נסים אלקסלסי, עוזרו לשעבר של הרב, ודיבר לכאורה בשם הראשון לציון הגרש"מ עמאר, בעניין הפילוג בש"ס. ולאחר שבמשך שבוע שלם מביאים עוזרים כאלה ואחרים, את "דברו אל העם" לכאורה של הרב הראשון לציון. הביע במשך כעשר דקות שלמות, רבה  הראשי של ירושלים את דעתו בפומבי, בראיון לרדיו קול ברמה, בתכנית "שמונה עד עשר ב'קול ברמה'.

"אני מודיע פה, מכריז. שישמעו את זה בקול שלי. אין רשות לשום אדם, שיהיה רחוק או קרוב. או מתוך מחשבה זאת או מחשבה אחרת. מתוך לשם שמיים, או מתוך כל מיני חשבונות . אין רשות לשום אדם לדבר בשמי. מעולם לא נתתי שידברו בשמי. ואני לא רוצה. כשאני אומר בפרוש זה משהו אחר".

והרב ממשיך לפרש ולהזהיר:

וגם אני חוזר ואומר, אין כל רשות. וכל מי שאומר, אומר על דעת עצמו. ומה שתולים בי, זה לא פעם ראשונה שאנשים מנסים לתלות, וזה חמור מאוד חמור מאוד. אני לא רוצה להתבטאות יותר מידי בחריפות, אבל זה חמור מאוד מאוד. שידעו כל העולם שאין רשות לשום אדם, יהיה אשר יהיה יעמוד איפה שיעמוד.

במילים מפורשות אלו, ועוד. מגולל הראשל"צ את סיפור ניסיון האחדות בקרב מנהיגי הציבור החרדי . "אני אומר בפירוש שאני עדיין לא מיואש, אולי הקב"ה יערה רוח של טהרה. אני רואה בזה, כמו יצר הרע שמפריע בין השלוחים, שכל אחד מוביל קו קשה. ובעזרת השם, אולי הגדולים יכפו או יסבירו להם איך לנהוג בצורה יותר מועילה".

הרב מוסיף ומספר על הסבל הגדול שנימצא בו כלל ישראל כתוצאה מהפירוד: כי אני רואה את הסבל של העם, של הציבור הספרדי בפרט. בכלל כל המחלוקות, בין החרדים זה חילול שם שמים גדול, כשאחרים יודעים להתלכד ולהתאחד מכל הכיוונים, ואנחנו מרבים בעמדות מנוגדות וכדומה, ותהייה ההצדקה אשר תהייה, לא צריכים להיפרד. לא צריכים לעשות את המחלוקת. הציבור שלנו לא יכול לעשות לשאת את זה, לא יכול לסבול את זה.

ובהתייחסו לסוגיית הפילוג הפנימי בציבור החרדי – ספרדי , אומר הרב: גם ההתפלגות הזאת, היא לצנינים בעייני הציבור. הציבור מאשים את שני הצדדים אני חושב באותה מידה, ושניהם צריכים לדעת את זה, שני הצדדים, שהאחריות מוטלת עליהם באותה מידה, וכל אחד מהם צריך לעשות את ההשתדלות . באותה מידה ממש. ככה אני רואה את זה באמיתות, לא בשביל פה לברוח ממשהו. ולא בשביל להחניף. אני לא צריך להחניף לשום אדם מהם, ולא צריך לשום אדם, ומעולם לא התעסקתי בזה . רק אני רואה מה הציבור לפי עניות דעתי, מה הוא צריך. ומה הוא רוצה."

קראו את הדברים שנכתבו מילה במילה מפי קודשו של מרן הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א ותחיי נפשכם:

המראיין : "איך נישאל את זה בצורה עדינה"? "הרב לא יכול חוקית אז הרב שולח אנשים אחרים להגיד את זה"?

הרב: "אני שמח שאתה מעלה את זה למרות שאני לא הייתי מדבר כי לא רק שהחוק מונע אותי. מעולם לא עסקתי בפוליטיקה ולא עוסק, ואין רשות. אני מודיע פה, מכריז: שישמעו את זה בקול שלי. אין רשות לשום אדם, שיהיה רחוק או קרוב, או מתוך מחשבה זאת או מחשבה אחרת, מתוך לשם שמיים או מתוך כל מיני חשבונות. אין רשות לשום אדם לדבר בשמי, מעולם לא נתתי שידברו בשמי, ואני לא רוצה. כשאני אומר בפרוש, זה משהו אחר. אבל בוודאי לא בפוליטיקה מעולם לא. אני לא מתערב ולא נוקט עמדה. התערבתי בדבר אחד, יחיד. לקרב לבבות בין גדולי ישראל, הרבנים. אפילו בהתערבות הזאת של קירוב לבבות והבאת שלום, התאפקתי בהקפדה מיוחדת שלא לבוא בדברים עם שום פוליטיקאי משום צד, כדי שזה לא יקרא פוליטיקה. אלא ישבתי עם הרבנים עם גדולי ישראל שאנחנו הולכים כולנו לאורם.

וניסיתי בהשתדלות שלי להביא שלום . כי אני רואה את הסבל של העם, של הציבור הספרדי בפרט. בכלל כל המחלוקות, בין החרדים זה חילול שם שמים גדול, כשאחרים יודעים להתלכד ולהתאחד מכל הכיוונים, ואנחנו מרבים בעמדות מנוגדות וכדומה, ותהייה ההצדקה אשר תהייה, לא צריכים להיפרד. לא צריכים לעשות את המחלוקת. הציבור שלנו לא יכול לעשות לשאת את זה, לא יכול לסבול את זה.

ומהכאב הזה פניתי, ואני עדיין לא מתייאש מהבאת שלום.

מי שאומר בשמי אין לזה שום בסיס, זה לא נכון, זה לא שייך לי.

המראיין : "אבל הרב גם עכשיו בבוקר הזה . הרב אומר שמי שחושב להיפרד מסיבה כל שהיא , אין לזה שום הצדק, אנחנו לא סובלים את זה, זה אמירה כמעט ברורה על דעתו של הרב בסוגיית הסיכסוך".

הרב: "חס ושלום אני אומר לך אני רואה את הפירוד משני הצדדים, בשניהם, צריך לבוא אחד לקראת השני, וחלילה וחס לא זו כוונתי חס ושלום, רק אני אומר בפירוש ששני הצדדים ניפרדים זה מזה, זה צריך לעשות את שלו, וזה צריך לעשות את שלו. אני רואה את זה שווה בשווה ממש. החובה מוטלת על שני הצדדים בחלקים שווים ממש ממש. ואיני רואה שום חוט השערה לכאן או לכאן. ואני קורא לכולם לכל הצדים. לפנות לגדולי ישראל, שיכפו על אנשיהם על שליחיהם , שישבו יחד וימצאו את הדרך, הדרך צריכה לשני האנשים, לא צד אחד, אם צד אחד צריך להתכופף זה לא שלום. ודאי צריך שני הצדדים ממש. לא התכוונתי צד אחד חס ושלום לשום דבר. ואני אומר אני חושב שהדברים די ברורים. אני נגד כל הפילוגים, וגם אני חוזר ואומר אין כל רשות. וכל מי שאומר אומר על דעת עצמו. ומה שתולים בי, זה לא פעם ראשונה שאנשים מנסים להתלות, וזה חמור מאוד חמור מאוד. אני לא רוצה להתבטאות יותר מידי בחריפות, אבל זה חמור מאוד מאוד. שידעו כל העולם שאין רשות לשום אדם, יהיה אשר יהיה יעמוד איפה שיעמוד. שידעו דבר אחד. שעשיתי ודיברתי זה לקרב השלום, לקרב הליכוד והאיחוד בין גדולי ישראל. וזה אני חושב שגם במעמד של התפקיד שלי מותר לי להביא שלום. אני לא חושב שיש בזה, זה לא פוליטיקה, זה להרבות שלום בעם ישראל. ואני משתדל בזה, אם ברחוקים קל וחומר בתלמידי חכמים. שאנחנו הולכים לאורם".

המראיין: "אז הרב אמר דברים מאוד ברורים הבוקר לגבי הדברים שמצוטטים בשם הרב במהלך השבוע האחרון".

הרב : "אין להם לא שורש ולא ענף".

המראיין : "זה מעניין, הרב לא בקשר עם אלה שאמרו את הדברים, ככה שמרשים לעצמם"?

הרב: "היה קשר אחד כשבאו כביכול להתייעץ איתי, אני אמרתי להם, דעתי אם יש לכם השפעה תנסו ללחוץ על שני הצדדים, בכל כוחכם שיעשו שלום. זה מה שאמרתי, מעבר לזה לא שמע ממני אדם מילה לא ברבים לא ביחיד. רק זה שתעשו מאמצים נגד שני הצדדים לשכנע ולהראות את הרעה שיש בפירוד הזה, שכולם יפסידו מזה לפי הבנתי. ובפרט אם יהיה הפסד ורווח לא זה החשבונות העיקריים. העיקר שהציבור הספרדי שהוא כבר יתום מאז הסתלקותו של רבנו עובדיה יוסף עליו השלום מהחיים, הציבור מרגיש את היתמות מיום ליום. יתומים היינו ואין אב. ועכשיו מוסיפים גם ההתפלגות הזאת, היא לצנינים בעייני הציבור. הציבור מאשים את שני הצדדים אני חושב באותה מידה, ושניהם צריכים לדעת את זה, שני הצדדים, שהאחריות מוטלת עליהם באותה מידה, וכל אחד מהם צריך לעשות את ההשתדלות . באותה מידה ממש. ככה אני רואה את זה באמיתות, לא בשביל פה לברוח ממשהו . ולא בשביל להחניף. אני לא צריך להחניף לשום אדם מהם, ולא צריך לשום אדם, ומעולם לא התעסקתי בזה . רק אני רואה מה הציבור לפי עניות דעתי, מה הוא צריך. ומה הוא רוצה."

המראיין : "אולי באמת הרב ככה ניפתח סוגריים, אולי הבעיה הגדולה שאנחנו מצויים בה, שאין מישהו בקנה מידה גדול שיכנס לעובי הסוגיה, ופשוט יביא שלום, יביא שקט ושלווה לעולם".

הרב: "חס ושלום הקב"ה נותן לכל דור את המנהיגים, דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. פה נוצר מצב שגדולי הדור יש בניהם הבנות שונות בעניין, אז אני ניסיתי הקטן, ניסיתי לנסות לגשר, ואני אומר אני עדיין לא מתייאש, עדיין לא מתיאש , אני לא יכול לפרט. אבל אני לא מתייאש מהדבר. אם אני יזכה לעשות איזה גשר בין גדולי הדור, אני רואה זה זכות גדולה לטובת הציבור".

המראיין: "הרב היה אצל חכם שלום, גם הרב בעדני הגיע לביתו של הרב".

הרב: כן לפני שהייתי אצל חכם שלום, הייתי אצל רבי מאיר מזוז ראש ישיבת כסא רחמים, ואחר כך הייתי אצל חכם שלום וגם אצל הרב בעדני. גם הרבי מבעלז שלח שליח, גם הוא כאב לו העניין הזה וניסה. אח"כ היה אצלי הרב אלבז. ניסיתי להוליך לגשר, לגשר. אני לא באתי עם רעיונות חדשים, וגם לא הבאתי שום רעיון. אני משאיר את כל הרעיונות, רק להיות מגשר. מדובב את שני הצדדים לקרב. אני אומר בפירוש שאני עדיין לא מיואש, אולי הקב"ה יערה רוח של טהרה. אני רואה בזה, כמו יצר הרע שמפריע בין השלוחים, שכל אחד מוביל קו קשה. ובעזרת השם, אולי הגדולים יכפו או יסבירו להם איך לנהוג בצורה יותר מועילה".

המראיין: "כן האמת היא שמי שנתח את מה שקרה כאן שנה האחרונה אולי קצת יותר, נעשו עוד תהליכים שאף אחד לא חשב שיש בהם סיכוי, וזה הצליח בסופו של דבר , אז גם השלום הזה יכול להצליח.

הרב: "אמן אמן וכן יאמר השם. יהי רצון שבזכות ההשתדלות מה שעשו מה שיעשו עוד. שה' יתן שלום על ישראל ברחמים, ולא ישמע שוד ושבר בזבולנו ונישמע ונתבשר בשורות טובות בכל העולם ובפרט בארץ ישראל ובירושלים. אמן אמן"

להאזנה לדברי הרב :

[alooma ref="13276e8486d941370d2157813bb52b33.aac" src="1" autoplay="1" pid="0"]

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. מעולם לא עסקתי בפוליטיקה… פחחח…

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב
  2. עמוס ביסתום כמה משלמים לך כדי שתכתוב עבור אלי ישי? שקוף!

    אובר חוכם |
    הגב