כשנפוליון הציץ בחלון: עם שמסוגל לשמור את זכר מולדתו ישוב ויבנה אותו – צפו במצגת

האגדה מספרת כי באחד הלילות, בעת נסיגתו של נפוליון בונפרטה מרוסיה, בשנת 1812, נתקל הקיסר בבית שמתוכו הבהב אור נרות. נפוליון התקרב אל החלון ומבעדו ראה מחזה מוזר – קבוצת אנשים ישובים על הרצפה, ספרים בידיהם, והם קוראים בהם לאור נרות בנעימה נוגה – ובוכים. בונפרטה הסקרן ציוה להוציא אליו את מנהיג הקבוצה הזאת. האיש הזדהה כיהודי – רבה של הקהילה היהודית במקום.

הרב הסביר לנפוליון כי הוא ובני קהילתו מתאבלים על חורבנו של בית המקדש. "מתי חרב בית המקדש הזה?" תמה נפוליון "לפני אלף ושמונה מאות שנה" אמר הרב. "על בית שחרב לפני אלפיים שנה, מתאבלים אתם כל שנה?" התפלא הקיסר, ולפמלייתו אמר "עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך – ישוב ויבנה אותה".