'שער התלמוד': התלמידים נפרדים בכאב

בית המשפט דחה את הערעור של ישיבת שער התלמוד על צו הריסת מבנה הישיבה בשטח עירוני לאחר שאתמול הורתה השופטת לעכב את הפינוי עד לקבלת החלטה

תלמידי הישיבה הגיעו בלילה להפרד בשירה ובכאב מהמוסד ששימש תלמידים כחמש עשרה שנה, גם אם במבנה פיראטי, אליהם הצטרף חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת דגל התורה משה גפני שבא להזדהות עם ראש הישיבה ותלמידיו אך סירב להתחייב לגבי התערבותו בנושא.

לא ברור מה גרם להחלטה החדשה אמש, אך בפסק דין כתבה השופטת כי "הנזק שעלול להיגרם לתלמידים ולמורים במוסד כבר הובא בחשבון והיווה שיקול מרכזי – ואולי אף שיקול יחיד – בהחלטתו המנומקת של בית המשפט המחוזי לעכב את ביצוע הפינוי עד לסיום שנת הלימודים".

"מאזן הנוחות נוטה בעת הזו לטובת העירייה, בשים לב לכך ששנת הלימודים במוסד הסתיימה, ומנגד המקרקעין מיועדים לשמש מוסדות חינוך למאות רבות של תלמידים אחרים במבנים שעתידים להיות מוקמים עליהם".

השופטת ביקרה את התנהלות הישיבה בהליך המשפטי שהיא מנהלת נגד הפינוי "התנהלות הישיבה בהליכים הקודמים עשויה ללמד על ניסיונות "לדחות את הקץ" בדרכים שונות. לכך יש להוסיף את העובדה שהמבקשת לקתה במחדלים דיוניים שונים, כך שעיכוב הביצוע שכבר ניתן עד כה ביטא במידה רבה התחשבות יתרה בה".

סיכומו של דבר החליטה השופטת להשאיר את צו ההריסה על כנו "לכאורה, די היה בכך כדי להוביל לדחיית הבקשה לרשות ערעור. אולם, מהודעה שהגישה המבקשת עולה כי היא נקטה בצעדים לביטול פסק הדין, וכי ההליכים בעניין זה טרם מוצו. על כן, לא ראיתי לנכון להסתפק בדחיית הבקשה מטעם זה בלבד".

בנוסף הטילה השופטת את הוצאות המשפט של העירייה מול הישיבה על הנהלת הישיבה בסכום של 5000 שקל ועל מועד הפינוי טרם נמסרה הודעה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.