שר העבודה והרווחה חיים כץ מקדם חוק להעלאת שכר המינימום השעתי ל- 29.12₪

״ התחלנו במהלך להורדת העומס שמוטל על העובד הישראלי"

שר העבודה והרווחה חיים כץ הנחה לפעול לתיקון חוק שכר מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה במטרה להביא לאכיפת שכר המינימום השעתי המעודכן לאחר שחתם על צו ההרחבה לקיצור שבוע עבודה.

בחודש מרץ 2018 חתם שר העבודה והרווחה חיים כץ על צו הרחבה שמחיל על כלל המשק קיצור שבוע העבודה ללא פגיעה בשכר, מ-43 שעות שבועיות ל-42 שעות, כך שמספר שעות העבודה בחודש עומד כעת על 182 שעות במקום 186.

על פי עמדת השר והמשרד, קיצור שבוע העבודה מעדכן הלכה למעשה את השכר של משתכרי שכר המינימום השעתי, אך ללא תיקון חוק שכר המינימום מנהל ההסדרה והאכיפה לא יוכל להגן על זכויות העובד על פי הערך החדש וקיים חשש לפגיעה בעובדים ברכיבי המשכורת הכוללים שעות עבודה, שעות נוספות, חוק חופשה שנתית וחוק שעות עבודה ומנוחה יפגעו.

לפיכך, הנחה השר חיים כץ לעדכן בחוק את השכר השעתי כך שיעמוד על 29.12 ש"ח לשעה במקום 28.49 ₪.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: ״ התחלנו במהלך להורדת העומס שמוטל על העובד הישראלי ונמשיך לפעול כדי להקל על העובדים עוד יותר. עדכון ערך השעה מוסיף לכל עובד בממוצע עוד כ- 150 ש״ח בחודש, יחד עם זאת עלינו למצוא פתרונות להשלכות של העלאת השכר על המעסיקים בהם משרדי הממשלה שיצטרכו להקצות תקציבים נוספים לעובדים השעתיים״.

בגין הפרה על הוראות חוק שכר מינימום רשאי מינהל הסדרה ואכיפה להטיל עיצום כספי בגובה 35,380 ₪ ובגין העסקה בשעות נוספות מעל 42 שעות ביום בלא תשלום גמול שעות נוספות רשאי המינהל להטיל עיצום כספי בגובה 20,220 שח. במקרים החמורים רשאי משרד העבודה להגיש כתבי אישום כנגד מפרי חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק שכר מינימום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.