תאגידי המים לקראת סגירה:"הפכו למקום שכל עניינו ג'ובים קומבינות ושחיתות"

ח"כ איציק שמולי: "תאגידי המים עושקים את הציבור והם צריכים להיסגר"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11) (דחיית מועדים), התשע"ח-2017 של חבר הכנסת איציק שמולי, אורן אסף חזן וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לחייב את מועצת הרשות המקומית לצמצם את מספר תאגידי המים והביוב ל-11 תאגידים. מוצע לחייב כל רשות מקומית שלא הקימה תאגיד, להעביר את הפעלת שירותי המים והביוב שלה לניהול בידי תאגיד אזורי עד ליום 20 באוקטובר 2017. ניהול משק המים והביוב אשר יוותר בידי רשות מקומית באופן עצמאי, ינוהל במשק כספי סגור וכל ההכנסות מהתשלומים עבור שירותי המים והביוב ייועדו לשם הספקת שירותי מים וביוב, ובכלל זה להשקעות בתשתיות.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 קובע כי הספקת שירותי המים והביוב לתושבים, שהיו לפני כן באחריות הרשויות המקומיות, תועבר לניהול תאגידים. הרשות הממשלתית למים ולביוב, הוקמה מכוח החוק ואחראית על יישומו ומטרותיו המרכזיות של החוק, ולפיכך מטרותיה שלה, הן הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים לצרכנים, במחירים סבירים וללא הפליה, הבטחת ייעוד ההכנסות ממתן שירותי מים וביוב להשקעות בתחום, וניהול עסקי, מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני.

למרות הכוונות המוצהרות של החוק, המציאות מלמדת כי מרבית המטרות האמורות לא הושגו. ראשית, לא כל הרשויות המקומיות עברו לניהול משק המים שלהן באמצעות תאגיד, ו-38 רשויות עדיין מנהלות את משק המים שלהן באופן עצמאי. גם המדיניות המוצהרת של הממשלה בדבר צמצום מספר התאגידים ל-15 לשם הגברת יעילותם טרם יושמה. שנית, קיימים פערים רבים גם בשירות לתושבים: תעריפי המים עלו בשיעור מצטבר של 44% בין השנים 2005-2013, בפער ניכר מעליית המחיר הממוצעת במדינות ה-OECD שעמדה על 9.8% בלבד. ניתוק מערך הגבייה והשירות מהרשות המקומית ואגף הרווחה שלה, והעברת הניהול לתאגיד שמטרתו על פי חוק היא הגדלת הרווחיות, הובילה לפגיעה ברמת השירות ולחוסר התחשבות באוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. בהיבט זה ניכרת עד מאוד חוסר היכולת של הרשות לפקח בצורה נאותה על התאגידים ולהבטיח את השירות הראוי לתושבים. להיבטים אלה ניתן להוסיף את העלות הגבוהה של ניהול התאגידים, שמעסיקים מספר גדול יותר של עובדים, והגדלת הוצאות משמעותית שמתגלגלת בסופו של דבר לפתחו של התושב המממן את פעילות התאגיד."

ח"כ איציק שמולי: "תאגידי המים עושקים את הציבור והם צריכים להיסגר. הגיע הזמן לשים סוף לסאגה הזו. בתחילת הדרך אכן הרשויות המקומיות לא ניהלו את העניין כהלכה, ולכן הייתה הצדקה בזמנו להעביר את הניהול למקום אחר. אבל מאז הגולם קם על יוצרו ונוצרה מציאות שיש במדינה 60 תאגידי מים, אין לזה אח ורע בעולם. ועל מי נופל כל העול הכלכלי? על התושבים כמובן. מאז שקמו תאגידי המים תעריף המים עלה ביותר מ100%."

ח"כ אורן חזן: "יש שיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה בעניין המאבק בתאגידי המים. תאגידי המים הוקמו בחטא והפכו למקום שכל עניינו ג'ובים קומבינות ושחיתות. אני לא בעד צמצום תאגידי המים אלא לבטל אותם לחלוטין."

73 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדה משותפת לוועדות הפנים והכלכלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.