תוגדל באופן דרמטי מכסת החברות הזרות שיוכלו לפעול בישראל

לטובת הגדלת היצע הדיור עבור זוגות צעירים ומחוסרי דיור

קבינט הדיור אישר את הצעת שר האוצר כחלון להכפיל את מספר העובדים שיוכלו לעבוד בישראל במסגרת חברות בנייה זרות כך שיעמוד על 12,000.

המהלך הוא מהלך נוסף במסגרת המהלכים הרבים שמוביל שר האוצר, משה כחלון, לטובת הגדלת היצע הדיור עבור זוגות צעירים ומחוסרי דיור.

הגדלת מכסת החברות הזרות בתחום הבנייה בישראל, הינה חלק מהחלטת הממשלה להביא עובדי זרים לטובת האצת וקידום הבנייה ברחבי הארץ. לשם כך בהצעת המחליטים מוצע, להגדיל ב-6,000 עובדים המיועדים לטובת החברות הזרות הנוספות שיפעלו בישראל במשך 5 שנים, אשר עמדו בכל התנאים של משרד הבינוי והשיכון.

לכל אחת מהחברות הנוספות תינתן האשרות להביא עד 1000 עובדים זרים לצורך העסקתם בעבודות רטובות בלבד בפרויקטים של בנייה למגורים בשיטת כל הקודם זוכה. החברות הנבחרות יוכלו לשתף פעול עם חברות מקומיות.

הצעת המחליטים משתלבת במדיניות הממשלתית להגדלת היקף הבנייה למגורים בישראל. זאת, לצורך הקטנת הפער בין הביקוש לדיור לבין היצע הדירות הקיים במשק.

הכנסת חברות ביצוע בעלות ניסיון בבנייה איכותית וברמות פריון גבוהות צפויה להביא להגדלה של מספר הדירות הנבנות בישראל. בנוסף, החברות עשויות להביא להעלאת רמות הפריון בענף, תוך שימוש באמצעים מתועשים.

בנוסף, להצעה יש השלכה על משך הבנייה של דירה למגורים שצפוי להתקצר בשל השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לבינוי מתועש.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.