תחקיר קול ברמה: עצמות אדם מוחזקות בניגוד לחוק

תחקיר קול ברמה חושף כי קיים מחדל מתמשך בנושא החזקת עצמות אדם, וכי כלל גופי המדינה פועלים בניגוד לחוק בעניין זה.

תחקיר קול ברמה חושף כי קיים מחדל מתמשך בנושא החזקת עצמות אדם, וכי כלל גופי המדינה פועלים בניגוד לחוק בעניין זה. עוד גילה התחקיר כי היועץ המשפטי לממשלה עצמו אינו פועל בנושא ולמעשה מתעלם מהחזקת עצמות אדם בניגוד לחוק.

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה משנת 1994 קובעת כי יש לנהוג בעצמות בתאום מול המשרד לשירותי דת, וכל הטיפול בעצמות אדם תהיה על פי ההלכה היהודית. קיימת גם החלטת ממשלה התומכת בהוראה זו.

ברשות העתיקות ובאונ' תל אביב ענו באופן חלקי על שאלות קול ברמה, אך בחרו שלא להבהיר האם הם מקיימים את הוראות החוק בנושא. במשרד המשפטים הפנו לנושא אחר העוסק בהבאת עצמות מחו"ל, אך לא התייחסו לטיפול בעצמות אדם המחוזקות בידי הרשויות.

תחקיר קול ברמה העלה עוד כי המשרד לשירותי דת שעל פי הנחיית היועץ צריך לקבל פניות מארכיאולוגים ומכל גוף שמוצא עצמות, לא קיבל כל פנייה שכזו בשנים האחרונות. זאת למרות שהממצאים שמתגלים בשטח רבים ומדובר בכמויות גדולות שמועברות שלא כדין למקומות שאין לדעת היכן הם, מי אחראי להם וזאת כאמור בניגוד לחוק ולדין.

תגובות:

מאוניברסיטת תל אביב נמסר כי "בחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב מוחזק, על פי דין, אוסף אנתרופולוגי המכיל מאובנים ועצמות מתקופות פרהיסטוריות מוקדמות (רובן המכריע מתוארך לתקופות מוקדמות מאד, החל מ- 1.5 מיליון שנים ועד 7,000 שנים לפני זמננו). האוסף משמש למטרות מחקר מדעי, מחקר רפואי קליני ולהכשרת סטודנטים לרפואה. מדובר במחלקה יחידה מסוגה בארץ, המספקת שירותים לצה"ל, למשטרה, לרבנות הצבאית ולמכון הפתולוגי לצורך זיהוי חללים ונפגעי טרור ואחראית על הוראת האנטומיה לתלמידי רפואה. בתחילת שנות ה- 2000, בעקבות דיון שנערך בכנסת עם נציגי היהדות החרדית נחתם מזכר הבנות שגובש על ידי ועדה שכללה את נציג האוניברסיטה, נציג משרד הדתות ונציג היהדות החרדית. המזכר הגדיר את האיזון הנדרש בין צרכי האוניברסיטה ועשית שימוש בעצמות לצרכי מחקר מדעי לבין החובה לשמור על כבוד המת. הסדר זה, התואם את הנחיותיו של היועץ המשפטי לממשלה, גובש בידיעתו וקיבל את ברכתו. אוניברסיטת תל אביב מילאה וממלאת את חלקה בהסדר ומקפידה, הקפדה יתרה, על כבוד המת ועל חוקי מדינת ישראל, וזאת לצד מחויבותה הבסיסית למחקר ולהוראה בישראל".

מרשות העתיקות נמסר: "היועץ המשפטי לממשלה קבע בשנת 1994 כי עצמות אינן נחשבות עתיקה. רשות העתיקות פועלת על פי חוק העתיקות ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בענין זה. הרשות מקיימת קשר עם משרד הדתות בעת גילוי עצמות אדם בחפירותיה. האוניברסיטאות הן מוסדות עצמאיים, הפועלים משיקולים אקדמיים מדעיים ומקצועיים ולפיכך רשות העתיקות אינה צד בהחלטות אלה".

מהמועצה להשכלה גבוהה לא נמסרה תגובה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.